Verzekeringen

Hypotheekbescherming bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid

U hebt een leuke baan en een vast inkomen. En u koopt een huis of u hebt net een huis gekocht. Maar stel dat u arbeidsongeschikt of werkloos raakt? Dan verandert uw financiële situatie, omdat u inkomen verliest. Kunt u uw hypotheeklasten dan nog betalen?

Voor deze situatie bieden wij een passend product: de Hypotheek Opvang Polis.

Bereken mijn premie     Contact met adviseur

"Uw hypotheek blijven betalen bij inkomensverlies."

Voordelen

De voordelen van de Hypotheek Opvang Polis

 
  Een woonlastenverzekering die past bij uw persoonlijke situatie

  Maandelijks opzegbaar. U zit nergens aan vast

  Financiële rust bij minder inkomen 

  Uitstekende en persoonlijke claimafhandeling

  Gratis extra service en hulp met Cardif Cares

Overtuig uzelf: lees de reviews van klanten op www.zeker.com.

Hoe werkt de verzekering? Bekijk het filmpje

Dekkingen

Waar bent u voor verzekerd?

U kunt zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en naar keuze werkloosheid. Hieronder leest u meer over de dekkingen. Bekijk ook de algemene verzekeringsvoorwaarden van de Hypotheek Opvang Polis.

ArbeidsongeschiktheidArbeidsongeschiktheid
Met de Hypotheek Opvang Polis krijgt u een maandelijkse uitkering als u onverwacht arbeidsongeschikt wordt. Daarmee kunt u uw hypotheeklasten blijven betalen.

Wat gebeurt er dan als u arbeidsongeschikt raakt?

 • U wordt gekeurd volgens het vaststellingscriterium: UWV-keuring gangbare arbeid. Het UWV is de uitkeringsinstantie van de overheid.
 • Wordt u voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering van ons. Deze ontvangt u maandelijks.
 • Uw uitkering is gebaseerd op het verzekerd bedrag; dit bedrag hebt u gekozen toen u de verzekering afsloot. En tot welke datum u de uitkering wilt ontvangen.
 • Uw maandelijkse uitkering krijgt u zolang u 35% of meer arbeidsongeschikt bent, u voldoet aan de algemene verzekeringsvoorwaarden en zolang de verzekering loopt.
 • Lees de algemene verzekeringsvoorwaarden. Daarin leggen we helder uit wanneer wij uitkeren.

  U wordt gekeurd volgens het vaststellingscriterium: UWV-keuring voor gangbare arbeid. Wat betekent dit?
 • Zolang het UWV u nog niet heeft gekeurd, volgen wij in het tweede jaar de beoordeling door de Arbodienst of een particulier reïntegratiebedrijf.
 • Zodra het UWV heeft gekeurd, volgen wij de beoordeling van het UWV. Dat is in ieder geval vanaf het derde ziektejaar. Het UWV kijkt welk werk u nog kunt doen en wat u daarmee kunt verdienen.
 • U hebt recht op een uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. U kunt dan 65% of minder van uw oude loon verdienen.
 • U hebt bij het afsluiten van uw verzekering een eigen risicoperiode gekozen. Uw uitkering start na deze periode.

  Aanvragen
  U kunt een Hypotheek Opvang Polis met arbeidsongeschiktheidsdekking direct online aanvragen of via een financieel adviseur.

  Bereken mijn premie
       Contact met adviseur

 

WerkloosheidWerkloosheid
Met de Hypotheek Opvang Polis krijgt u een maandelijkse uitkering als u onverwacht wordt ontslagen en werkloos raakt. Daarmee kunt u uw hypotheeklasten blijven betalen.

Wat gebeurt er dan als u werkloos raakt?

 • Het UWV bepaalt of u een WW-uitkering krijgt. Het UWV is de uitkeringsinstantie van de overheid.
 • Krijgt u een WW-uitkering van het UWV? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor een uitkering van ons. Kennen we de uitkering toe? Dan hebt u recht op de uitkering vanaf de eerste dag dat u een uitkering krijgt van het UWV. We betalen de uitkering nadat u 1 maand uitkering van het UWV hebt ontvangen en daarvan de betaalspecificaties aan ons hebt laten zien.
 • U ontvangt dan elke maand het volledige verzekerd bedrag. Of een gedeelte hiervan, afhankelijk van uw percentage werkloosheid. De hoogte van het verzekerd bedrag hebt u gekozen bij het afsluiten van de verzekering.
 • U ontvangt het verzekerd bedrag zolang u werkloos bent, voldoet aan de algemene verzekeringsvoorwaarden én zolang u een WW-uitkering van het UWV ontvangt.
 • Lees de algemene verzekeringsvoorwaarden. Daarin leggen we helder uit wanneer u een uitkering van ons krijgt.

  Aanvragen
  U kunt een Hypotheek Opvang Polis met werkloosheidsdekking alleen aanvragen via een financieel adviseur. 

  Contact met adviseur

 

Inkomensrisicoscan

Bereken uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

Met onze Inkomensrisicoscan krijgt u inzicht in de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

 • Bekijk wat de gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid voor u kunnen zijn.
 • In 3 stappen een gratis rapport over wat dit betekent voor uw financiële situatie.

Naar de inkomensrisicoscan

De Inkomensrisicoscan geeft slechts een indicatie van de financiële gevolgen voor uw inkomen. Hoe u het risico van inkomensverlies opvangt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wilt u daarover een persoonlijk advies? Neem dan contact op met een financieel adviseur.

De verzekering

Alles over de verzekering

U wilt zich niet steeds afvragen of u uw hypotheeklasten in de toekomst nog wel kunt betalen. De Hypotheek Opvang Polis biedt dé oplossing.

Verschillende dekkingen
U kunt zich verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en naar keuze werkloosheid. U kiest voor welke bedragen u zich wilt verzekeren.

 • Online kunt u de arbeidsongeschiktheidsdekking aanvragen.
 • Via een financieel adviseur kunt u de arbeidsongeschiktheidsdekking én de werkloosheidsdekking aanvragen.

 
Meer informatie

Afsluiten als u een hypotheek afsluit of wijzigt

 • De ingangsdatum van de Hypotheek Opvang Polis moet liggen in de periode van 3 maanden voor tot 3 maanden na de datum waarop (de wijziging van) uw hypotheekakte bij het Kadaster is ingeschreven.

  De hypotheekakte is de overeenkomst tussen u en de geldgever (de bank). Deze is opgesteld door de notaris. Met de hypotheekakte geeft u uw woning aan de geldgever in onderpand.

Jaarcontract

 • De contractduur is 12 maanden. We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen).

  Minimaal 2 maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

  U kunt de woonlastenverzekering maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd

 • U kiest deze datum als u de verzekering afsluit. De datum einde hypotheek /bereiken eindleeftijd is:
  - de einddatum van uw hypotheek; of als dat eerder is
  - de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt; of als dat eerder is
  - de datum waarop u de maximale eindleeftijd hebt bereikt die wij kunnen accepteren (op basis van uw beroep); of
  - een eerdere datum als u hierna geen uitkering meer nodig hebt.

Maximale start- en eindleeftijd

 • We bepalen de maximale start- en eindleeftijd op basis van uw beroep.

Lange uitkeringsduur

 • Bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid hebt u uiterlijk tot de datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd, recht op een uitkering.

  - Bent u minimaal 35% arbeidsongeschikt en voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u van ons een uitkering.
  - Krijgt u een WW-uitkering van het UWV en voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor een uitkering van ons. 

  Wij keren maximaal 60 maanden uit voor alle contracten samen.

Transparante dekking bij arbeidsongeschiktheid

 • Het is belangrijk dat u vooraf weet wat wij wel en wat wij niet verzekeren. Wanneer keren wij uit?

  - Als u arbeidsongeschikt bent door een ongeval of ziekte en niet meer kunt werken.
  - Als u arbeidsongeschikt bent door een bestaande aandoening die zich voor de ingangsdatum van uw eerste contract heeft voorgedaan. En die langer dan 5 jaar niet is teruggekomen. Als we bestaande aandoeningen uitsluiten, staat dat in een aparte clausule op uw polisblad.

  Op basis van uw beroep en uw antwoorden op onze vragen, beoordelen we of u de Hypotheek Opvang Polis kunt afsluiten. Soms doen we een aangepast voorstel.

Ruime dekking bij werkloosheid

 • Wordt u onverwacht ontslagen? Dan ontvangt u maandelijks een uitkering van ons. Ook in de volgende situaties:

  - Bij gedeeltelijke werkloosheid.
  - Als u wordt ontslagen en u hebt een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Dan keren we 12 maanden uit. Of tot de einddatum van het tijdelijke arbeidscontract, als dat langer is. Hou er rekening mee dat wij niet uitkeren als uw tijdelijke contract afloopt en niet wordt verlengd.
  - Als u recht op uitkering had en weer een baan vindt en opnieuw werkloos raakt binnen 36 maanden. Dan zetten wij de oude claim voort. Deze situatie geldt ook als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. We trekken de gewerkte maanden niet af van de uitkering.

  Let op: u krijgt geen uitkering als u geen WW-uitkering van het UWV krijgt. In onze algemene verzekeringsvoorwaarden leest u meer over de dekking bij werkloosheid.

Voor wie

 • U kunt de verzekering afsluiten als:

  - u een nieuwe hypotheek afsluit of uw huidige hypotheek wijzigt. Dit wordt ingeschreven bij het Kadaster. Er mag niet meer dan 3 maanden zitten tussen de inschrijving van de hypotheekakte bij het Kadaster en de ingangsdatum van de verzekering;
  - u in Nederland woont en in loondienst werkt;
  - u tussen de 18 en 60 jaar bent;
  - u minimaal 16 uur per week betaald werk doet;
  - u een bedrag tussen de € 125 en € 1.000 per maand wilt verzekeren; en
  - wij uw aanvraag kunnen accepteren.

  De hypotheekakte is de overeenkomst tussen u en de geldgever (de bank). Deze is opgesteld door de notaris. Met de hypotheekakte geeft u uw woning aan de geldgever in onderpand.

Uitstekende claimafhandeling

 • Iedere maand kunnen 4.000 gezinnen in hun huis blijven wonen, omdat zij een uitkering van ons ontvangen. Ons team heeft 20 jaar ervaring en spreekt iedereen die een claim indient persoonlijk en begeleidt hen in een moeilijke tijd.

Cardif Cares: extra service en hulp

 • Hebt u tijdelijk minder inkomen? Dan kunt u rekenen op een uitkering, zodat u tijd hebt om te herstellen of een nieuwe baan te vinden. Maar wij gaan nog een stapje verder; met Cardif Cares. Want dit is een moeilijke tijd. Dat begrijpen wij goed. Daarom bieden we extra service en hulp zoals:
  - CV-check
  - Advies door een budgetcoach
  - Juridisch advies
  - Kledingadvies bij een sollicitatie
  - Hulp bij het schrijven van een ondernemingsplan

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

De verzekering

Wanneer kan ik een Hypotheek Opvang Polis afsluiten?

U kunt de Hypotheek Opvang Polis afsluiten als:

 • u een nieuwe hypotheek afsluit of uw huidige hypotheek wijzigt. Dit wordt ingeschreven bij het Kadaster. Er mag niet meer dan 3 maanden zitten tussen de inschrijving van de hypotheekakte bij het Kadaster en de ingangsdatum van de verzekering;
 • u in Nederland woont en in loondienst werkt;
 • u tussen de 18 en 60 jaar bent;
 • u minimaal 16 uur per week betaald werk doet;
 • u een bedrag tussen de € 125 en € 1.000 per maand verzekert; en
 • wij uw aanvraag kunnen accepteren.

De hypotheekakte is de overeenkomst tussen u en de geldgever (de bank). De akte wordt opgesteld door een notaris. Met de hypotheekakte geeft u uw woning aan de geldgever in onderpand.

Wanneer kan ik de Hypotheek Opvang Polis niet afsluiten?

U kunt de Hypotheek Opvang Polis niet afsluiten als:

 • U het afgelopen jaar meer dan 30 dagen helemaal (of voor een deel) niet gewerkt hebt door ziekte, een kwaal, een gebrek of een ongeval.

U kunt de werkloosheidsdekking niet afsluiten als:

 • U al weet dat u wordt ontslagen of als er dreiging is dat u wordt ontslagen.
 • Uw werkgever u heeft verteld over plannen om medewerkers korter te laten werken.
 • Uw werkgever u heeft verteld dat er een reorganisatie komt. Of als er uitstel van betaling of faillissement is aangevraagd.

En u kunt de verzekering alléén afsluiten als:

 • u een nieuwe hypotheek afsluit of uw huidige hypotheek wijzigt. Dit wordt ingeschreven bij het Kadaster. Er mag niet meer dan 3 maanden zitten tussen de inschrijving van de hypotheekakte bij het Kadaster en de ingangsdatum van de verzekering;
 • u tussen de 18 en 60 jaar bent;
 • u in Nederland woont en in loondienst werkt;
 • u minimaal 16 uur per week betaald werk doet;
 • u een bedrag tussen de € 125 en € 1.000 per maand wilt verzekeren; en
 • wij uw aanvraag kunnen accepteren.
Kan ik als zelfstandig ondernemer ook een Hypotheek Opvang Polis sluiten?

Nee, u kunt als zelfstandig ondernemer geen Hypotheek Opvang Polis afsluiten.

Welk bedrag kan ik per maand verzekeren?

U kiest bij het afsluiten van de Hypotheek Opvang Polis het verzekerd maandbedrag. Dit is het maximale bedrag dat u per maand uitgekeerd kunt krijgen. Op het polisblad staat voor iedere dekking hoeveel dat is.

Het verzekerd maandbedrag mag niet meer zijn dan 120% van de bruto woonlasten per maand. Het kan niet lager zijn dan € 125 en niet hoger dan
€ 1.000. Dit bedrag geldt per dekking per verzekerde.

Wat zijn de bruto woonlasten?

Dat is het bedrag dat u iedere maand betaalt voor uw hypotheek. Hieronder vallen de bedragen voor rente, aflossing en premie of inleg voor de verzekeringen of rekeningen die bij de hypotheek horen.

Welke dekking(en) kan ik afsluiten?

U verzekert zich altijd voor arbeidsongeschiktheid en naar keuze werkloosheid.

 • Online kunt u alleen de dekking voor arbeidsongeschiktheid aanvragen.
 • Via een financieel adviseur kunt u zich ook verzekeren voor werkloosheid als u in loondienst werkt.
Wat is jullie acceptatiebeleid voor de arbeidsongeschiktheidsdekking?

Als u een Hypotheek Opvang Polis aanvraagt, kijken we of we u kunnen accepteren. We kijken in ieder geval naar uw beroep, uw leeftijd en uw gezondheid. Want het risico op arbeidsongeschiktheid is onder andere hiervan afhankelijk. Soms doen we u op basis van de informatie die u ons geeft een ander voorstel. Zo kunnen we de verzekering voor al onze klanten betaalbaar houden.

Zijn er uitsluitingen van toepassing?

Voor het afsluiten van de Hypotheek Opvang Polis vult u een gezondheidsverklaring in. Blijkt hieruit dat u bestaande medische aandoeningen hebt? Dan kunnen we deze niet altijd meeverzekeren. Wij nemen hierover altijd contact met u op. We proberen eventuele uitsluitingen zo beperkt mogelijk te houden. Als wij een medische aandoening niet kunnen meeverzekeren, dan leest u dit in een clausule op uw polisblad.

Het is belangrijk dat u weet wat de uitsluitingen zijn. Lees er meer over in artikel 7, 27 en 35 van onze algemene verzekeringsvoorwaarden.

Kan ik de verzekering afsluiten met een tijdelijk arbeidscontract?

Met een tijdelijk arbeidscontract kunt u de Hypotheek Opvang Polis afsluiten. Hou er wel rekening mee dat uw dekking beperkt kan zijn. Wordt u namelijk werkloos, omdat uw tijdelijke arbeidscontract afloopt? Dan krijgt u geen uitkering. Wordt u tijdens uw tijdelijke arbeidscontract ontslagen? Door bijvoorbeeld een faillissement of reorganisatie? Dan biedt de verzekering wel dekking.

Lees meer in artikel 34 en 35 van de algemene verzekeringsvoorwaarden. Wilt u meer informatie? Bel ons dan op 0800 727 42 27.

Waarom moet ik mijn beroep invullen?

Het risico om arbeidsongeschikt te raken is bij het ene beroep hoger dan bij het andere. Wij beoordelen of wij de verzekering voor uw beroep kunnen accepteren. Soms doen we een ander voorstel. Zo kunnen we onze verzekering voor iedere klant betaalbaar houden.

Mijn beroep staat niet in de lijst. Wat nu?

Staat uw beroep er niet tussen? Of hebt u een beroep dat er veel op lijkt? Vul dan bij 'Anders' uw beroep in. Wij beoordelen of wij de verzekering voor uw beroep kunnen accepteren. Soms vragen we om meer informatie over uw beroep en werkzaamheden. Of doen we een ander voorstel voor de eindleeftijd.

Kan ik de verzekering online aanvragen?
 • Ja, u kunt de Hypotheek Opvang Polis met alléén arbeidsongeschiktheidsdekking online aanvragen.
  Bereken direct uw premie.
 • Via een adviseur kunt u de arbeidsongeschiktheidsdekking én de werkloosheidsdekking aanvragen. Maak een afspraak met een financieel adviseur.
 

Contractduur en verlenging

Hoe lang loopt mijn verzekering?

De contractduur is 12 maanden. We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen).

Minimaal 2 maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

U kunt de woonlastenverzekering maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Wat is de datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd?

Dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen. Dit wordt bepaald door:

 • de einddatum van uw hypotheek; of als dat eerder is
 • de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt; of als dat eerder is
 • de datum waarop u de maximale eindleeftijd hebt bereikt die wij kunnen accepteren; of
 • een eerdere datum als u hierna geen uitkering meer nodig hebt.

Deze datum staat op uw aanvraagformulier en op uw polisblad.

Mogen jullie aan het einde van het jaarcontract de verzekering beëindigen?

Nee, de verzekering wordt (jaarlijks) automatisch verlengd tot maximaal de datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd. Deze datum staat op het polisblad.

Wanneer verlengen jullie mijn polis?

We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen). Minimaal 2 maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

Kan ik de datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd aanpassen?

U kunt een eerdere datum kiezen. Wij beoordelen of de datum bij uw beroep mogelijk is. De datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd ligt in ieder geval minimaal 60 maanden (5 jaar) en maximaal 360 maanden (30 jaar) na de ingangsdatum van uw eerste contract.

 

Rondom de Hypotheek

Wat is een hypotheek?

Dit is de overeenkomst tussen u en de geldgever (de bank). In deze overeenkomst staat dat de geldgever u een som geld leent. En tegen welke voorwaarden. Een hypotheek wordt ook wel een hypotheekovereenkomst, schriftelijke geaccepteerde hypotheekofferte, hypothecaire overeenkomst of hypothecaire overeenkomst van geldlening genoemd.

Wat is een hypotheekakte?

Dit is de overeenkomst tussen u en de geldgever (de bank). Deze akte wordt opgesteld door een notaris. Met de hypotheekakte geeft u uw woning aan de geldgever in onderpand.

Wat is de ingangsdatum van de hypotheek?

Dit is de datum waarop u uw hypotheekakte bij de notaris ondertekent (passeert). Deze datum krijgt u via uw notaris.

Wat is de einddatum van de hypotheek?

Dit is de ingangsdatum van uw hypotheek plus de looptijd (meestal 20 of 30 jaar) van uw hypotheek.

Waarom moet ik de ingangsdatum en einddatum van de hypotheek invullen?

Zo bepalen we wat de datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd maximaal kan zijn.

De ingangsdatum van de verzekering moet liggen in de periode van 3 maanden voor tot 3 maanden na de datum waarop (de wijziging van) uw hypotheekakte bij het Kadaster is ingeschreven. U kunt dit aantonen wanneer wij daar om vragen.

Wanneer wordt de hypotheekakte ingeschreven bij het Kadaster?

In de volgende situaties wordt de hypotheekakte ingeschreven bij het Kadaster:

 • Afsluiten nieuwe hypotheek.
 • Hypotheek oversluiten naar een andere geldverstrekker.
 • Aanpassen van de hypotheekgever (dit is de eigenaar van de woning) bij bijvoorbeeld echtscheiding of beëindiging samenwonen.
 • Verhogen hypotheek waarbij sprake is van inschrijving van de hypotheekakte bij het Kadaster.
Wanneer wordt de hypotheekakte NIET bijgeschreven bij het Kadaster?

Er is geen inschrijving in het hypotheekregister bij het Kadaster in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

 • renteherziening
 • omzetten hypotheek bij dezelfde geldgever (de bank)
 • een heropname binnen de verhoogde inschrijving
 • sommige wijzigingen van de bestaande hypotheek, zoals het verkorten of verlengen van de looptijd
 

De uitkering

Wat is mijn eigen risicoperiode?

In de eigen risicoperiode bent u al wel arbeidsongeschikt, maar ontvangt u nog geen uitkering van ons. De duur van deze periode kiest u als u de verzekering afsluit. Deze leest u op uw polisblad.

Hoe lang krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

Bij arbeidsongeschiktheid hebt u uiterlijk tot de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd recht op een uitkering. Deze datum leest u op uw polisblad.

Wanneer krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

Bent u minimaal 35% arbeidsongeschikt en voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u van ons een uitkering.

Wanneer krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

Het UWV bepaalt of u een WW-uitkering krijgt. Het UWV is de uitkeringsinstantie van de overheid. Krijgt u een WW-uitkering van het UWV? En voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering van ons. Kennen we de uitkering toe? Dan hebt u recht op de uitkering vanaf de eerste dag dat u een WW-uitkering krijgt van het UWV. We betalen de uitkering nadat u 1 maand WW-uitkering van het UWV hebt ontvangen en daarvan de betaalspecificaties aan ons hebt laten zien.

Hoe lang krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

Bij werkloosheid keren we maximaal 60 maanden uit voor al uw contracten samen.

 

De kosten

Komen er nog extra kosten bovenop mijn premie?

Vraagt u de Hypotheek Opvang Polis online aan?
Dan is het bedrag dat u aan ons betaalt inclusief alle kosten. Hierin zitten ook de distributiekosten, dit zijn de kosten die u betaalt voor het aanvragen van de verzekering. De distributiekosten betaalt u maandelijks, samen met de premie. In ons dienstverleningsdocument leest u hoe hoog deze zijn.

Sluit u een Hypotheek Opvang Polis af via een financieel adviseur?
Dan betaalt u geen distributiekosten aan ons. Maar hou er wel rekening mee dat een financieel adviseur kosten in rekening brengt voor zijn advies en bemiddeling.

Hoe betaal ik premie?

U betaalt maandelijks premie voor de Hypotheek Opvang Polis via automatische incasso. Dit betekent dat wij de premie die u aan ons moet betalen van uw bankrekening afschrijven. Hiervoor geeft u aan ons een machtiging af. Dit rekeningnummer moet van de verzekeringnemer zijn. U kunt deze machtiging altijd weer intrekken. Uw rekeningnummer gebruiken wij ook voor betalingen aan u.

Moet ik premie betalen als ik een uitkering ontvang?

Wij blijven de premie maandelijks bij u afschrijven. Als u een uitkering van ons ontvangt, betalen wij u de premie, inclusief rente, aan het einde van het jaar terug. Hoe dit precies werkt, leggen we uit in de brief die we u sturen als u een uitkering krijgt.

Hoe wordt de hoogte van de premie bepaald?

De hoogte van de premie is afhankelijk van de dekking (alleen arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid én werkloosheid), uw leeftijd, het eigen risico, het verzekerd maandbedrag en de periode tussen ingangsdatum van uw eerste contract en de datum einde hypotheek / bereiken eindleeftijd.

 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

1

De verzekering aanvragen

U kunt de verzekering op 2 manieren aanvragen:

Hypotheeklasten beschermen bij arbeidsongeschiktheid

 • Bereken online uw premie
 • Direct online afsluiten

BEREKEN MIJN PREMIE

Hypotheeklasten beschermen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

 • Via een financieel adviseur
 • Maak direct een afspraak

CONTACT MET ADVISEUR


Hebt u al een Overlijdensrisicoverzekering?

     


Wijzer in geldzaken

Zorg voor financiële zekerheid voor uw gezin.
Voor een lage premie bent u goed verzekerd.

          

Op wijzeringeldzaken.nl krijgt u 
algemene informatie over deze 
en andere verzekeringen.

Neem contact met ons op

0162 - 486000
Ma - Vr van 8.30 tot 17.30 uur