• Wat is uw naam en wat is de naam van uw werkgever?
 • Op welke datum komt u in dienst?
 • In welke plaats werkt u?
 • Wat is uw functie? En welk werk doet u voor uw functie?
  Vaak staat hierbij dat de werkgever u ook kan vragen om ander werk te doen.
 • Hoeveel uur per week werkt u?
  Krijgt u een vergoeding voor overwerk? Soms heeft het bedrijf hiervoor een speciale regeling.
 • Hoe lang loopt uw contract?
  Hebt u een tijdelijk contract (bepaalde tijd)? Dan staat hier op welke datum het contract automatisch stopt.
 • Hebt u een proeftijd?
  Hoe lang uw proeftijd is, staat in de wet. Let op: hebt u een contract van minder dan 2 jaar? Dan mag uw proeftijd niet langer dan 1 maand zijn. Spreekt u toch een langere proeftijd af? Dan geldt deze proeftijd niet. In plaats daarvan geldt helemaal geen proeftijd.
 • Hoe lang is uw opzegtermijn? En hoe zegt u op?
  Dit zijn de wettelijke opzegtermijnen voor u als werknemer:
  - U werkt korter dan 5 jaar bij de werkgever: uw opzegtermijn is 1 maand.
  U werkt 5 tot 10 jaar bij de werkgever: uw opzegtermijn is 2 maanden.
  U werkt 10 tot 15 jaar bij de werkgever: uw opzegtermijn is 3 maanden.
  U werkt 15 jaar of langer bij de werkgever: uw opzegtermijn is 4 maanden.
  U kunt samen met uw werkgever een langere opzegtermijn afspreken. Maar wordt uw opzegtermijn langer? Dan moet de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang zijn. Hebt u een tijdelijk contract? Dan eindigt dit meestal automatisch. U kunt wel afspreken dat u uw contract eerder kunt opzeggen. Dan gelden de gewone regels bij opzegging.
 • Wat is uw salaris?
  Eventueel krijgt u ook een dertiende maand of bonus.
 • Hoeveel vakantiedagen hebt u per jaar?
  U hebt recht op minimaal vier keer het aantal dagen dat u per week werkt. Dat staat in de wet.
 • Krijgt u een leaseauto?
 • Krijgt u een telefoon? Of een vergoeding voor uw telefoon?
 • Kunt u meedoen aan een pensioenregeling?
 • Concurrentiebeding
  U moet zich houden aan bepaalde afspraken als u voor een andere werkgever gaat werken. Of als u voor uzelf gaat werken. Dat staat in uw contract. Dat heet een concurrentiebeding. Denk goed na of u hiermee akkoord gaat voordat u uw handtekening zet.
  Let op: krijgt u een andere functie? Dan moet u opnieuw een concurrentiebeding sluiten.
 • Geheimhoudingsbeding
 • Boetebepalingen
 • Wat moet u inleveren als uw contract eindigt? Denk aan uw laptop, telefoon of auto.
 • Geldt voor uw functie een cao? Of geldt er een andere regeling voor uw werk?

Hebt u vragen over je arbeidscontract?

Gebruik dan het speciale abonnement van BNP Paribas Cardif bij JuroFoon. Of laat uw arbeidscontract checken door een jurist van JuroFoon.