Wat hebt u daarvoor nodig?

  • Een of meer mappen (ordners).
  • Tabbladen.
  • Een mapje voor bankafschriften.
  • Een vaste plek in huis waar u post en papieren bewaart.

Maak uw post altijd meteen open

Maakt u rekeningen niet op tijd open? Dan moet u misschien boetes betalen. Dat is zonde. Maar u krijgt natuurlijk niet alleen maar rekeningen. U kunt ook een eindafrekening van het energiebedrijf krijgen. Of een overzicht van de rente die u hebt betaald voor de hypotheek.

Berg alles netjes op

Wen uzelf aan om post op een vaste plek in huis te bewaren. Bijvoorbeeld in een bakje op uw bureau of tafel. Ruim dit stapeltje een keer in de week of iedere twee weken op. Stop belangrijke post in de map onder het juiste tabblad. Zo raakt u niets kwijt!

Betaal uw rekeningen op tijd

Wanneer moet de rekening betaald zijn? Op bijna alle rekeningen staat dat. Dat is de ‘verval- of betaaldatum’. Gebruikt u internetbankieren? Dan kunt u de betaling alvast klaarzetten op de betaaldatum. Laat vaste lasten zo veel mogelijk automatisch van uw rekening afschrijven. Zoals huur, gas, water en elektriciteit. U bent zo minder tijd kwijt aan uw administratie.

Betaal grote rekeningen per maand

Moet u veel belasting betalen? Betaalt u uw verzekeringen per jaar? Of krijgt u een andere hoge rekening? Vraag eens na of u deze ook per maand kunt betalen. Dat kost soms wel extra geld. Maar zo houdt u wel een beter overzicht.

Controleer uw afschriften

U krijgt eens per twee weken of eens per maand een rekeningafschrift van de bank. Controleer uw afschriften goed. De bank kan ook fouten maken. Klopt alles? Berg dan de afschriften op in de map.

Krijgt u geen papieren afschriften?Maar vindt u dat wel makkelijker? Vraag dan uw bank om u voortaan weer papieren afschriften te sturen.

Bekijk de bij- en afschrijvingen op internetbankieren. Doe dat iedere twee weken of iedere maand. Het liefst op een vast moment. Zo houdt u goed overzicht.

Reageer op de post als dat moet

Op sommige post moet u reageren. U moet bijvoorbeeld de aangifte van uw belastingen doen. Of u bent het niet eens met een beslissing van de gemeente. Bijna altijd moet u binnen een bepaalde termijn reageren. Die termijn staat in de brief. Maak altijd een kopie van uw reactie. En berg uw reactie op bij de brief waarop u reageert.

Hebt u vragen over het bijhouden van uw administratie?

Bel dan het gratis telefoonnummer van Nibud. Wilt u dat iemand samen met u uw administratie doorneemt? En bekijkt waar u op kunt besparen? Gebruik dan een budgetcoach.