U krijgt zorgtoeslag

In de volgende gevallen hebt u recht op zorgtoeslag:

  1. U bent niet getrouwd en u hebt geen partner. U bent 18 jaar of ouder. U verdient minder dan ongeveer € 34.000,-.
  2. U woont samen of u hebt een huishouden met meer mensen. U verdient samen niet meer dan ongeveer € 50.000,-.

Zorgtoeslag moet u zelf aanvragen

U vraagt het aan bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. U moet dan een idee geven van uw inkomen. Dat vindt u bijvoorbeeld op uw laatste aangifte voor de belasting. Of vraag het aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Let op: verandert uw inkomen? Dan moet u het altijd doorgeven aan de Belastingdienst. U kunt dan meer of minder toeslag krijgen.

U krijgt huurtoeslag

Huurtoeslag kunt u krijgen in de volgende gevallen:

  • Uw inkomen en ander geld dat u heeft, ligt onder een bepaalde grens.
  • Uw huur is niet te hoog.
  • Iemand in uw gezin of huishouden is gehandicapt of heeft extra verzorging nodig. Dat zijn bijzondere situaties.

Vraag de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst of u huurtoeslag kunt krijgen.

U krijgt een persoonsgebonden budget

Hebt u door ziekte, een handicap of ouderdom zorg nodig? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Bijvoorbeeld voor hulp in het huishouden. Of voor persoonlijke verzorging. Met een PGB koopt u zelf de zorg die u nodig hebt.

Hoe vraagt u een PGB aan?

Hulp in de huishouding en andere voorzieningen vraagt u aan bij uw gemeente. Dat doet u bij het Wmo-loket. Hebt u een andere vraag? Neem contact op met het Centrum Indicatie Zorg in uw regio.

U krijgt bijzondere bijstand

Soms hebt u onverwacht hoge uitgaven. Dat kunt u niet betalen van uw uitkering of salaris. U kunt dan individuele bijzondere bijstand aan uw gemeente vragen. Bijzondere bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook mensen met een laag inkomen kunnen dit krijgen. Vraag het na bij de afdeling Sociale Dienst in uw gemeente.

U hoeft geen heffingen te betalen

Ieder huishouden betaalt belastingen (heffingen) aan de gemeente. Denk aan rioolrecht of afvalstoffenheffing. Daarnaast betaalt u belasting voor water. Dat betaalt u aan het Waterschap.

Hebt u een erg laag inkomen? Dan hoeft u deze heffingen soms niet te betalen. Dat heet kwijtschelding. Kijk op de website van Het Waterschap en klik op het gebied waar u woont. U leest hier meer over de belastingen die u moet betalen. U leest hier ook hoe u kwijtschelding aanvraagt.

U krijgt extra geld bij ziekte en handicap

Hebt u een ziekte of handicap? Of heeft iemand in uw gezin een ziekte of handicap? Dan kunt u soms extra geld krijgen. Waar hebt u recht op? En hoe vraagt u dit aan? Lees meer in de folder: Ik heb wat, krijg ik ook wat?

U krijgt geld van Stichting Leergeld

Activiteiten voor kinderen kunnen duur zijn. Zowel op school als daarbuiten. Denk aan schoolkamp of een sportclub. Ook computers en schoolboeken zijn niet goedkoop. De Stichting Leergeld helpt u. Kijk voor meer informatie op leergeld.nl.

U krijgt subsidie als u energie bespaart

Wilt u in huis graag energie besparen? Kijk dan op Energiesubsidiewijzer.nl. Hier vindt u een overzicht van financiële regelingen die u kunt gebruiken. Lees meer over het besparen van energie.

Lees meer over het besparen op energie.