Stijging werkloosheid tweede helft 2011
De werkloosheid kwam in december 2011 op 456.000 personen. Dit komt overeen met 5,8% van de beroepsbevolking. In december 2010 was slechts 5,1% van de beroepsbevloking werkloos. Gedurende de eerste helft van 2011 veranderde dit percentage nauwlijks. Vanaf juli nam het aantal werklozen vier maanden op rij toe, waarna het de laatste twee maanden van het jaar weer stabiel was.

 

Hoogste aantal ontslagaanvragen UWV sinds november 2009
In 2011 werden er 38.500 ontslagaanvragen ingedien bij het UWV. Dit is 4,2% minder dan in 2010. In de laatste drie maanden van 2011 is er echter een enorme piek te zien in vergelijking tot de maaden ervoor. Zo werden er in oktober alleen al 4.500 ontslagaanvragen ingediend. Een aantal dat sinds november 2009 niet zo hoog is geweest.

 

Minder ontslagvergoeding door nieuwe kantonrechtersformule
In steeds meer sociale plannen bij een faillissement wordt de nieuwe kantonrechtersformule gehanteerd. Werknemers krijgen door deze formule een lagere ontslagvergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van de werkgeversorganisatie AWVN in 72 sociale plannen die het afgelopen jaar zijn afgesproken. Lees verder

 

Prognose arbeidsmarkt 2012
Het herstel van de arbeidsmarkt is voorlopig nog niet in zicht. Ook in 2012 dreigt ontslag. Massaontslagen zijn tegen het eind van 2012 aangekondigd door Philips en ING. Bedrijven snijden in hun personeelsbestand om de recessie het hoofd te bieden. Andere sectoren zoals de ICT kampen juist met een personeelstekort. Lees verder