U krijgt een uitkering voor werkloosheid (WW)

Wilt u een eigen bedrijf beginnen met een WW-uitkering? Dan hebt u altijd goedkeuring nodig van het UWV. Hebt u goedkeuring? Dan hebt u zes maanden de tijd om uw eigen bedrijf op te zetten. U houdt dan uw uitkering. En u hoeft niet te solliciteren. U kunt zich zo helemaal richten op uw eigen bedrijf.

Lees meer in de brochure van het UWV.

U hebt een bijstandsuitkering (WWB)

Zit u in de bijstand en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Dan moet u toestemming vragen aan de Sociale Dienst van uw gemeente. U moet dan uw ondernemingsplan laten zien. Als u toestemming krijgt, dan hoeft u maximaal een jaar niet te solliciteren. U kunt dan alle tijd besteden aan uw bedrijf terwijl uw bijstandsuitkering gewoon doorloopt. Daarnaast kunt u maximaal € 2.708 (2010) lenen zonder dat u daar rente over betaalt.

Start u met uw bedrijf? Dan stopt uw uitkering. Ook moet u vanaf dat moment wel rente gaan betalen over de lening. 

U hebt een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, Wajong of WGA)

Bent u arbeidsongeschikt? Dan helpt het UWV u om een eigen bedrijf te beginnen. Zijn uw ideeën haalbaar? Wat moet u hiervoor allemaal doen? Als uw ideeën worden goedgekeurd, dan krijgt u een re-integratietraject aangeboden. Tijdens dit traject loopt uw uitkering gewoon door. Begint u met uw bedrijf? En maakt u winst? Dan krijgt u een lagere uitkering. Als u teveel hebt gekregen, moet u dat terugbetalen. Houd daar dus rekening mee!

Lees meer in de brochure van het UWV.