Omschrijf uw product of dienst

 • Product: Wat is het?
  In het eerste onderdeel van het marketingplan omschrijft u het product of de dienst uitgebreid. Wat is het? Wat doet het? Waarom willen mensen het hebben?
 • Prijs: Wat kost het?
  Vervolgens geeft u aan welke prijs u voor uw product wilt vragen. U moet goed uitleggen waarom deze prijs past bij uw product.
 • Plaats: Waar kunt u het kopen?
  Het derde onderdeel is: hoe kunnen mensen uw product kopen? Kunnen ze het in de winkel kopen? Waar zijn deze winkels? Is deze plek logisch voor uw product? Een kledingwinkel op een industrieterrein zal bijvoorbeeld niet veel klanten trekken. U kunt uw product natuurlijk ook via internet verkopen. Hebt u een goede domeinnaam? Kunnen mensen uw site goed vinden? Denk daar goed over na.
 • Promotie: Hoe vertelt u het?
  In dit onderdeel beschrijft u kort hoe u uw klanten gaat informeren over uw product. Hoe gaat u reclame maken? Gaat u bijvoorbeeld met (kortings)acties werken?
 • Personeel: Wilt u groeien?
  Hier schrijft u kort op of u graag verder wilt groeien met uw bedrijf. Wilt u bijvoorbeeld met uitzendkrachten of stagiaires gaan werken?

Omschrijf de markt en uw doelgroep

Voordat u met uw bedrijf begint, moet u goed de markt en uw doelgroep kennen. Hiervoor gebruikt u het marktonderzoek dat u gedaan hebt. U beschrijft hier de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar uw vak, klanten, concurrenten en omgeving. Ziet u nieuwe mogelijkheden voor uw product? Waar iemand anders nog niet (goed) aan gedacht heeft? Probeer dat naar voren te brengen.

Maak een SWOT-analyse

Heb u uw bedrijf en product goed omschreven? En hebt u de doelgroep en markt in kaart gebracht? Dan moet u deze informatie aan elkaar koppelen. Dit doet u met een SWOT-analyse. SWOT staat voor strenghts, weaknesses, opportunities and threats. Oftewel: sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Daarna beantwoordt u de volgende vragen:

 • Hoe kan ik een sterkte gebruiken om op een kans in te spelen?
 • Hoe kan ik een sterkte gebruiken om een bedreiging af te weren?
 • Hoe kan ik een zwakte genoeg versterken om op een kans in te spelen?
 • Hoe kan ik een zwakte versterken om een bedreiging het hoofd te bieden?

Bepaal uw marketingstrategie

U weet nu hoe u zich als bedrijf moet opstellen. Werk dan uw marketingstrategie verder uit. Het is hierbij vooral belangrijk om de juiste keuzes te maken. Deze keuzes legt u uit in uw plan. De eerste vraag is: op welk deel van de totale markt richt u zich met uw bedrijf? U kunt natuurlijk niet iedereen tegelijk benaderen. Richt u daarom op het deel waar u de meeste kans op succes hebt. Daarna bepaalt u hoe u uw product in de markt zet (positioneren). Oftewel: hoe wilt u dat mensen uw bedrijf en uw product zien?

Bepaal uw doelen en maak een actieplan

U kunt zowel doelen stellen voor uw product als voor uw bedrijf. Zorg in elk geval dat deze doelstellingen allemaal ‘SMART’ zijn. Dat betekent: specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en tijdsgebonden. Weet u uw doelen? Dan maakt u een actieplan. Daarmee zorgt u ervoor dat u uw doelen ook haalt. Omschrijf in dit actieplan zo goed mogelijk: wat moet u doen, wanneer doet u dat en wat kost dat? Hebt u mensen in dienst? Zet er dan ook bij wie wat doet.

Kijk naar de toekomst

Zijn uw doelen haalbaar? Om dat te bepalen is het slim om naar de toekomst te kijken. Zo kunt u de lezer van uw plan overtuigen van het succes van uw onderneming. Probeer ook goed in te schatten wat u denkt dat uw omzet is.

Wilt u hulp bij het schrijven van een marketingplan?

Het is erg belangrijk dat u een goed marketingplan schrijft. Maar u hoeft dit niet alleen te doen! Wilt u hulp bij het schrijven van een marketingplan? Gebruik dan OndernemingsplanHulp.