Investeringsplan

Hoeveel geld heeft uw bedrijf nodig? Dat beschrijft u in het investeringsplan. Verdient u in het begin nog geen geld of niet zo veel? Houd dan ook rekening met geld dat u nodig hebt om in die tijd van te kunnen leven. Als u weet hoeveel geld u nodig hebt, dan bekijkt u hoe u aan dit geld komt. Misschien hebt u zelf wat geld. Misschien kunt u geld lenen. Dit zet u in een balans. Links zet u de dingen die u hebt. Zoals geld en spullen. Rechts zet u hoe u dit betaalt. Zorg dat het totaal aan beide kanten gelijk is.

Bekijk hier een voorbeeld van een balans of investeringsbegroting.

Exploitatiebegroting

Hoeveel geld verdient u (omzet)? Hoeveel kosten maakt u? En wat houdt u over (winst)? Dat zet u op een rij in de exploitatiebegroting. U kunt bijvoorbeeld onderscheid maken tussen omzet uit materialen en uren. Telt u dit bij elkaar op? Dan hebt u uw bruto omzet. Trek daarna de inkoop van uw materiaal daar vanaf. Dan hebt u de bruto winst van uw onderneming. Zet daarna de kosten op een rij. Denk aan personeel, huisvesting, transport, reclame, rente, afschrijving en overige kosten. Tel alle kosten bij elkaar op en haal daar uw bruto winst af. Wat overblijft is uw netto winst.

Bekijk hier een voorbeeld van een exploitatiebegroting.

Liquiditeitsbegroting

Het derde onderdeel van uw financiële plan is een liquiditeitsbegroting. In dit overzicht ziet u hoeveel geld u iedere maand ontvangt en uitgeeft. Ook ziet u wanneer uw bedrijf extra geld nodig heeft. En wanneer u kunt investeren. U start een liquiditeitsbegroting met uw beginsaldo. Bijvoorbeeld op 1 januari. Vervolgens vult u in hoeveel u denkt te verdienen en hoeveel u denkt uit te geven in januari. Houd er rekening mee dat bepaalde betalingen iedere maand terugkomen, op een vast moment. In Nederland hebben klanten vaak 30 of 45 dagen de tijd om te betalen. Dan krijgt u dat geld dus pas een maand later.

Bekijk hier een voorbeeld van een liquiditeitsbegroting.

Wilt u hulp bij het schrijven van een ondernemingsplan?

Gebruik dan OndernemingsplanHulp.