Intermobiel.nl

Intermobiel is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Zij kunnen niet makkelijk even bij elkaar langs. Of elkaar ergens zien. Op deze site kunnen ze elkaar toch ontmoeten.

Jopla.nl

Jopla is een actief platform voor en door jongeren met een handicap. Jopla zorgt ervoor dat jongeren met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte toch mee kunnen doen in de samenleving. Net als alle andere jongeren. Je bent jong op je eigen manier. Je maakt je eigen keuzes. Je leidt het leven waar je van droomt, handicap of niet. Dat is waarJopla voor staat.