Maximaal 6 weken nadat u zich ziek hebt gemeld

De bedrijfsarts of de Arbodienst geeft advies over uw kansen om weer aan het werk te gaan.

Uiterlijk in de 8ste week

U maakt samen met uw werkgever een plan voor uw herstel en re-integratie. Alle afspraken legt u vast in een dossier. Regelmatig bekijkt u samen met uw werkgever of alles goed gaat. En of jullie iets moeten aanpassen.

Na 1 jaar

U kijkt terug op het afgelopen jaar. Hoe ging het? Hoe gaat het nu? Wat zijn uw doelen voor het tweede jaar om te re-integreren? Die doelen zet u in uw dossier.

Na 20 maanden

Bent u na 20 maanden nog niet (helemaal) aan het werk? Dan maakt u een verslag over uw re-integratie. Dat doet u samen met uw werkgever. Daarin zet u de afspraken die gemaakt zijn. En u schrijft op wat de resultaten tot nu toe zijn. Dit verslag geeft u aan het UWV. Het UWV vertelt u hoe u eventueel een uitkering kunt aanvragen.