Wanneer kan uw werkgever u ontslaan door uw ziekte?

  • U werkt niet mee aan een re-integratieplan van uw werkgever. U bent verplicht om alles te doen om weer aan de slag te kunnen.
  • U wordt ontslagen op staande voet. Bijvoorbeeld omdat u wel bij een andere werkgever werkt. Of omdat u de regels bij ziekte overtreedt. Uw werkgever heeft u al een paar keer gewaarschuwd.
  • De situatie verandert. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf stopt. Dan kan uw werkgever de rechter vragen om uw contract te stoppen. Ook als u op dat moment ziek bent.
  • U bent regelmatig ziek. Dat levert problemen op voor het bedrijf. Of de werkdruk voor uw collega’s wordt hierdoor te hoog.
  • U kunt uw functie niet uitvoeren omdat u lang ziek bent. Ook is de kans niet groot dat u binnen 26 weken weer beter bent. U kunt geen ander werk doen binnen het bedrijf.

Wanneer kan uw werkgever je sowieso ontslaan?

  • U zit in uw proeftijd.
  • Uw tijdelijk contract loopt af terwijl u ziek bent.

Maar hij mag uw ziekte niet als reden opgeven voor uw ontslag.

Hebt u vragen over ontslag tijdens uw ziekte?

Gebruik dan het speciale abonnement van BNP Paribas Cardif bij JuroFoon.