Heeft de overledene geen testament?

Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen hebben recht op (een deel van) de erfenis. Daarnaast moeten de erfgenamen de erfenis afhandelen.

Heeft de overledene wel een testament?

Dan wordt de erfenis verdeeld zoals in het testament staat.

Wilt u geld nalaten aan mensen of instanties in uw omgeving? Dat kunt u ook in een testament zetten. Als u geen geld wilt verdelen, dan kunt u ook een overlijdenscodicil maken.

 

Ga terug naar de overzichtspagina van hulp rond overlijden.