Waar moet een overlijdenscodicil aan voldoen?

Een overlijdenscodicil moet aan drie voorwaarden voldoen:

  • U hebt het codicil met de hand geschreven.
  • Er staat een datum op het codicil.
  • Uw handtekening staat op het codicil.

Bekijk hier een voorbeeld van een overlijdenscodicil.

Moeten uw erfgenamen doen wat in het codicil staat?

Ja, dat moet. Stel: uw dochter is erfgenaam. Maar in uw codicil staat dat uw sieraden naar de buurvrouw gaan. Dan moet uw dochter die sieraden aan de buurvrouw geven. Een codicil heeft namelijk net zo veel recht als een testament.

Wat zijn de voor- en nadelen van een codicil?

De voordelen zijn:

  • U hoeft niet naar de notaris.
  • U kunt het codicil makkelijk veranderen. U maakt een nieuwe en u gooit het oude weg.

De nadelen zijn:

  • U kunt een codicil makkelijk kwijtraken.
  • Erfgenamen weten soms niet dat er een codicil is. Ze houden er dan geen rekening mee. Stel: u zet in het codicil hoe en waar u graag begraven wilt worden. Maar uw erfgenamen vinden het codicil pas na de begrafenis.
  • Erfgenamen kunnen net doen alsof ze niet weten dat er een codicil is. Zet u in uw codicil dat u wilt dat uw buurvrouw uw sieraden krijgt? Dan komt de buurvrouw dit misschien nooit te weten.
  • U kunt niet alles regelen via een codicil.

Tip: vertel uw erfgenamen dat u een codicil hebt. Vertel ook waar u dit bewaart. Maak eventueel kopieën voor hen.

Lees meer over erfrecht op erfwijzer.nl.

 

Ga terug naar de overzichtspagina van hulp rond overlijden.