Erfgenamen betalen belasting over de erfenis

Hoeveel belasting ze betalen, hangt af van uw relatie met de erfgenamen. Uw kinderen of kleinkinderen betalen bijvoorbeeld meer belasting dan uw partner.

Lees meer over vrijstellingen voor de erfbelasting of de relatie met de overledene.

U kunt tijdens uw leven al geld weggeven

U mag tot € 2000,- belastingvrij weggeven (schenken). Voor kinderen ligt dit bedrag zelfs op € 5000,-. Uw erfenis wordt dan kleiner. Daardoor betalen uw erfgenamen minder erfbelasting.

Let op: geeft u uw geld binnen 180 dagen vóór uw overlijden? Dan ziet de Belastingdienst dit als deel van de erfenis. Over dat geld moet u dan alsnog belasting betalen.

Lees meer over schenkingen en de gevolgen voor uw erfenis.

 

Ga terug naar de overzichtspagina van hulp rond overlijden.