Geldt voor uw contract een cao?

Een cao is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken gelden voor iedereen die in hetzelfde vak werkt. Heeft uw werk een cao? Dan moet uw contract voldoen aan deze cao. Controleer het goed.

Hebt u een vast of tijdelijk contract?

U kunt een tijdelijk contract (bepaalde tijd) krijgen of een vast contract (onbepaalde tijd). U mag maximaal drie keer achter elkaar een tijdelijk contract krijgen. Daarna moet de werkgever u een vast contract aanbieden. Duren je tijdelijke contracten samen langer dan 36 maanden?Dan krijgt u ook automatisch een vast contract.

Let op: in sommige cao’s staat dat de werkgever eerder een vast contract moet aanbieden. Al na één of twee tijdelijke contracten. Controleer het dus altijd even in uw cao, als u die hebt.

Hoe lang duurt uw tijdelijk contract?

Uw tijdelijk contract loopt tot een bepaalde datum. Of tot een bepaald moment. Bijvoorbeeld:

  • Uw contract loopt tot een vaste datum.
  • De aangegeven termijn voor de duur van het contract.
  • Uw contract loopt tot het einde van een project.
  • Uw contract loopt tot een medewerkster terug is van zwangerschapsverlof.

Hebt u vragen over je arbeidscontract?

Gebruik dan het speciale abonnement van BNP Paribas Cardif bij JuroFoon. Of laat uw arbeidscontract checken door een jurist van JuroFoon.