• Wat is uw naam en wat is de naam van uw werkgever?
 • Op welke datum komt u in dienst?
 • In welke plaats werkt u?
 • Wat is uw functie? En welk werk doet u voor uw functie?
  Vaak staat hierbij dat de werkgever u ook kan vragen om ander werk te doen.
 • Hoeveel uur per week werkt u?
  Krijgt u een vergoeding voor overwerk? Soms heeft het bedrijf hiervoor een speciale regeling.
 • Hoe lang loopt uw contract?
  Hebt u een tijdelijk contract (bepaalde tijd)? Dan staat hier op welke datum het contract automatisch stopt.
 • Hebt u een proeftijd?
  Hoe lang uw proeftijd is, staat in de wet. Let op: hebt u een contract van minder dan 2 jaar? Dan mag uw proeftijd niet langer dan 1 maand zijn. Spreekt u toch een langere proeftijd af? Dan geldt deze proeftijd niet. In plaats daarvan geldt helemaal geen proeftijd.
 • Hoe lang is uw opzegtermijn? En hoe zegt u op?
  Dit zijn de wettelijke opzegtermijnen voor u als werknemer:
  - U werkt korter dan 5 jaar bij de werkgever: uw opzegtermijn is 1 maand.
  U werkt 5 tot 10 jaar bij de werkgever: uw opzegtermijn is 2 maanden.
  U werkt 10 tot 15 jaar bij de werkgever: uw opzegtermijn is 3 maanden.
  U werkt 15 jaar of langer bij de werkgever: uw opzegtermijn is 4 maanden.
  U kunt samen met uw werkgever een langere opzegtermijn afspreken. Maar wordt uw opzegtermijn langer? Dan moet de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang zijn. Hebt u een tijdelijk contract? Dan eindigt dit meestal automatisch. U kunt wel afspreken dat u uw contract eerder kunt opzeggen. Dan gelden de gewone regels bij opzegging.
 • Wat is uw salaris?
  Eventueel krijgt u ook een dertiende maand of bonus.
 • Hoeveel vakantiedagen hebt u per jaar?
  U hebt recht op minimaal vier keer het aantal dagen dat u per week werkt. Dat staat in de wet.
 • Krijgt u een leaseauto?
 • Krijgt u een telefoon? Of een vergoeding voor uw telefoon?
 • Kunt u meedoen aan een pensioenregeling?
 • Concurrentiebeding
  U moet zich houden aan bepaalde afspraken als u voor een andere werkgever gaat werken. Of als u voor uzelf gaat werken. Dat staat in uw contract. Dat heet een concurrentiebeding. Denk goed na of u hiermee akkoord gaat voordat u uw handtekening zet.
  Let op: krijgt u een andere functie? Dan moet u opnieuw een concurrentiebeding sluiten.
 • Geheimhoudingsbeding
 • Boetebepalingen
 • Wat moet u inleveren als uw contract eindigt? Denk aan uw laptop, telefoon of auto.
 • Geldt voor uw functie een cao? Of geldt er een andere regeling voor uw werk?

Hebt u vragen over je arbeidscontract?

Gebruik dan het speciale abonnement van BNP Paribas Cardif bij JuroFoon. Of laat uw arbeidscontract checken door een jurist van JuroFoon.

 

Ga terug naar de overzichtspagina van juridische hulp.