Een tijdelijk contract loopt automatisch af

Het tijdelijk contract loopt af op de dag na de datum die in het contract staat. Dat heet 'van rechtswege'. Dat betekent:

  • Uw werkgever hoeft uw contract niet apart op te zeggen.
  • Uw werkgever heeft geen vergunning nodig voor uw ontslag (ontslagvergunning).
  • U hebt geen opzegtermijn.

Wanneer stopt een tijdelijk contract eerder?

Een tijdelijk contract kan alleen eerder stoppen in de volgende situaties:

  • Uw contract stopt tijdens je proeftijd (als u die hebt).
  • Uw contract stopt om een dringende reden. Bijvoorbeeld omdat u op staande voet wordt ontslagen.

Bent u ziek? Dan stopt uw tijdelijk contract gewoon op het afgesproken tijdstip.

Uw werkgever mag een tijdelijk contract twee keer verlengen

Krijgt u een tijdelijk contract bij hetzelfde bedrijf en voor hetzelfde werk? Dan mag de werkgever dit niet vaker dan 2 keer verlengen. Let op: zit er minder dan 3 maanden tussen 2 tijdelijke contracten? Dan telt deze pauze mee alsof u daarin gewerkt hebt. Is de onderbreking langer dan 3 maanden? Dan moet u opnieuw beginnen met tellen. 

Hebt u vragen over uw arbeidscontract?

Gebruik dan het speciale abonnement van BNP Paribas Cardif bij JuroFoon.