Wat is een beëindigingsovereenkomst?

U en uw werkgever spreken af om je arbeidsovereenkomst te stoppen. Dan krijgt u een beëindigingsovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld wat uw opzegtermijn is en hoeveel maanden salaris u meekrijgt.

U moet het allebei eens zijn met de beëindigingsovereenkomst. De werkgever kan deze dus niet alleen maken. Bent u het niet eens met de inhoud van de overeenkomst? Of begrijpt u niet alles wat er staat? Zet dan nog niet uw handtekening. Vraag eerst advies. Laat bijvoorbeeld uw ontslagvoorstel lezen door een jurist.

Wat staat er allemaal in een beëindigingsovereenkomst?

Hierin staat in ieder geval:

  • Wat is uw opzegtermijn?
  • Hoeveel geld krijgt u als u wordt ontslagen

Wat is uw opzegtermijn?

De opzegtermijn is de termijn die geldt voor de werkgever. Deze is vaak langer dan die voor u als werknemer.

Dit zijn de wettelijke opzegtermijnen:

  • U werkt korter dan 5 jaar bij de werkgever: uw opzegtermijn is 1 maand.
  • U werkt 5 tot 10 jaar bij de werkgever: uw opzegtermijn is 2 maanden.
  • U werkt 10 tot 15 jaar bij de werkgever: uw opzegtermijn is 3 maanden.
  • U werkt 15 jaar of langer bij de werkgever: uw opzegtermijn is 4 maanden.

Let op: in uw arbeidsovereenkomst of cao is misschien een andere opzegtermijn afgesproken. Kijk dat altijd na!

Hoeveel geld krijgt u als u wordt ontslagen?

Hoe oud bent u? En hoe lang hebt u gewerkt bij uw werkgever? Dat bepaalt meestal uw vergoeding. Dat heet de ‘kantonrechtersformule’. 

Sinds 1 januari 2009 is de kantonrechtersformule:

U wordt ontslagenDan krijgt u per jaar dat u bij de werkgever gewerkt hebt
vóór uw 35steeen half maandsalaris
tussen de 35 en 44 jaareen maandsalaris
tussen de 45 en 54 jaar     1,5 keer je maandsalaris
vanaf uw 55ste2 keer je maandsalaris

 

De vergoeding gaat uit van het bruto maandloon, plus 8% vakantietoeslag en bijvoorbeeld een dertiende maand.

Hebt u vragen over uw ontslagvoorstel?

Gebruik dan het speciale abonnement van BNP Paribas Cardif bij JuroFoon. Wilt u weten of uw ontslagvoorstel in uw belang is? Laat je ontslagvoorstel dan checken.