1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een contract voor bepaalde tijd kunt u als werknemer niet zomaar opzeggen. Veel mensen denken ten onrechte dat dit wel kan. U kunt hier zelfs een boete voor krijgen. U mag een contract als werknemer alleen beëindigen, als dit in de arbeidsovereenkomst of CAO vermeld staat.

2. Ontslagvergoeding
Als u zelf ontslag neemt, dan hebt u meestal geen recht op een ontslagvergoeding. Toch denken veel mensen dat ze hier wel recht op hebben. Daar is echter een goede reden voor nodig. U moet dan bijvoorbeeld slecht werkgeverschap kunnen bewijzen. De rechter kan in zo’n situatie bepalen dat u recht hebt op een ontslagvergoeding.

3. WW-uitkering
U hebt als werknemer geen recht op een WW-uitkering als u zelf ontslag neemt. Het opzeggen van uw baan wordt gezien als verwijtbare werkloosheid. Daardoor vervalt uw recht op een ww-uitkering.

4. Concurrentiebeding
Tegenwoordig wordt er in veel contracten een concurrentiebeding opgenomen. Veel mensen gaan er vanuit dat dit komt te vervallen zodra u ontslagen wordt. Dat is echter niet zo. Alleen de werkgever of de rechter kan een concurrentiebeding beëindigen.

5. Opzeggen arbeidsovereenkomst met bepaalde tijd
Veel mensen weten niet dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch afloopt. Uw werkgever hoeft deze dus niet op te zeggen. Wanneer uw werkgever niets laat weten, dan loopt uw overeenkomst van rechtswege af.