Tips

Zorg dat uw cv duidelijk is. De werkgever moet snel kunnen zien of u geschikt bent voor de functie. Hoe doet u dat?

 • Uw cv past op maximaal 2 A4'tjes.
 • De opmaak is helder.
 • Gebruik duidelijke kopjes.
 • Som bij iedere functie kort op wat u daar deed.
 • Vertel het kort en actief. Bijvoorbeeld: 'ik gaf leiding aan' of 'ik organiseerde'.
 • Zorg dat uw cv goed past bij de functie waarop u solliciteert.
 • Gebruik geen moeilijke woorden.
 • Schrijf afkortingen voluit. Gebruik geen vaktermen (jargon). Behalve als u zeker weet dat iedereen deze woorden kent.
 • Maak geen spel- of tikfouten.
 • Gebruik hetzelfde lettertype als in uw sollicitatiebrief. Zo is duidelijk dat uw brief en cv bij elkaar horen.
 • Zet in uw cv geen namen en telefoonnummers van mensen die meer over u kunnen vertellen (referenties). Behalve als de werkgever daar apart om vraagt.
 • Vermijd ‘gaten’ in uw cv. Hebt u een tijdje geen werk gehad? Vertel dan wat u toen wel gedaan hebt. Misschien hebt u een reis gemaakt. Of een cursus gevolgd. Misschien deed u vrijwilligerswerk.

Wat staat in uw cv?

De meeste cv's bestaan uit een aantal vaste onderdelen.

Persoonlijke gegevens

Hier zet u in ieder geval:

 • Uw naam
 • Uw adres en woonplaats
 • Uw telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Uw e-mailadres

Eventueel noemt u ook:

 • Waar bent u geboren?
 • Bent u wel of niet getrouwd?
 • Wat is uw nationaliteit?

Opleiding

Noem hier alle opleidingen die u gevolgd hebt. Noem ook cursussen die bij de functie passen. Noem eerst de opleiding die u het laatste hebt gedaan. Zo gaat u terug in de tijd.

Noem voor iedere opleiding:

 • Wat is de naam van de school of universiteit waar u de opleiding deed?
 • Welke opleiding hebt u gevolgd?
 • Hebt u het diploma gehaald? In welk jaar was dat?

Noem eventueel ook:

 • Welke belangrijke vakken hebt u gevolgd?
 • Wat was het onderwerp van uw scriptie?

Werkervaring

Hier noemt u uw werkervaring. Begin weer met uw laatste baan. Noem bij iedere baan:

 • Bij welk bedrijf werkte u?
 • Hoe lang hebt u hier gewerkt?
 • Wat was uw functie?
 • Wat moest u voor deze functie doen?

Probeer hier zoveel mogelijk in te gaan op de vacature.

Hebt u een poosje niet gewerkt? Leg dan uit waarom. En vertel wat u toen wel deed. Denk aan een wereldreis, de opvoeding van uw kinderen of een studie.

Taal- en computervaardigheden

Met welke computerprogramma’s kunt u werken? En welke talen kent u? Dat noem je hier. Bij talen kunt u een verschil maken tussen 'mondeling' en 'schriftelijk':

 • Uw kennis is ‘redelijk’ als u de taal verstaat en kunt lezen.
 • Uw kennis is ‘goed’ als u de taal ook kunt spreken en schrijven.

Voor uw kennis van computers schrijft u bijvoorbeeld: 'zeer ervaren met programma x en y' of: 'kan werken met programma z'.

Extra’s

Doet u graag wat extra’s? Voeg dit dan toe aan uw cv:

 • Pasfoto
  Zet rechtsboven op uw cv een foto van jezelf. Zo geeft u alvast een eerste indruk!
 • Overige gegevens

  Misschien zit u in een bestuur of doet u vrijwilligerswerk. Misschien hebt u een interessante hobby of veel gereisd. Soms is het slim in uw cv te zetten dat u een rijbewijs en auto hebt.
 • Persoonskenmerken
  Vertel hier meer over uw karakter. Kijk voor ideeën op de competentielijst.
 • Referenties
  Referenties hoeft u nog niet in uw eerste brief te zetten. Deze geeft u pas in de volgende ronde. Op uw cv kunt u wel zetten: ‘Referenties op verzoek’.

Kijk hier voor voorbeelden van cv's.

Hebt u vragen over uw cv?

Onze jobcoach helpt u graag. Of meld u aan voor het digitale platform Zekeraanhetwerk.nl.