Onderzoek de organisatie goed

Bekijk de website van de organisatie. Zoek ook op internet naar nieuws of andere informatie over de organisatie. Ga ook na of u iemand kent die bij het bedrijf werkt. Zodat hij of zij u meer kan vertellen over het bedrijf.

Bedenk welke vragen u kunt krijgen

En wat uw antwoorden kunnen zijn. Dit geeft u meer vertrouwen. Vragen die vaak voorkomen zijn:

 • Waarom bent u (of wilt u) bij uw vorige werkgever weg?
 • Waarom denkt u dat deze functie bij u past?
 • Wat zijn uw sterke en zwakke punten?
 • Wat zijn uw ambities voor de toekomst?
 • Werkt u graag in een team of liever zelfstandig?
 • Wat is uw opzegtermijn?
 • Welk salaris wilt u graag?

Klik hier voor meer veelgestelde vragen.

Welke vragen mag de werkgever niet stellen?

De werkgever mag u alleen vragen stellen over de functie. Hij mag u geen vragen stellen over uw godsdienst, politieke voorkeur, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat . Dat staat in de Wet gelijke behandeling. Hij mag dus bijvoorbeeld niet vragen:

 • Bent u zwanger?
 • Bent u van plan zwanger te worden?
 • Steunt uw gezin je carrière?
 • Komen uw ouders uit Marokko?
 • Bent u lid van een vakbond?
 • Bent u Turkstalig opgevoed?
 • Bent u lid van een politieke partij?
 • Doet u mee aan de ramadan?

Vragen over uw gezondheid mogen niet

De werkgever mag u ook niet vragen hoe vaak u ziek was bij een vorige werkgever. Maar kunt u door uw gezondheid minder doen? Of hebt u een aangepaste werkplek nodig? Dan moet u dit wel laten weten.

U hoeft geen antwoord te geven als u dat niet wilt

Krijgt u een vraag waar u geen antwoord op wilt geven? Dan kunt u bijvoorbeeld wel antwoorden met een vraag: "Deze vraag verbaast me. Waarom is dat voor deze functie van belang?" Of: "Is er een reden waarom uw vraag over mijn achtergrond belangrijk is?"

Tip: Beantwoord nooit tegen uw zin een vraag! Dus ook niet omdat u niet kinderachtig of stijf wilt zijn.

Vertel eerlijk waarom u bij uw vorige werkgever bent gestopt

Bent u werkloos? En wordt u uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Dan krijgt u waarschijnlijk de vraag "Waarom bent u weggegaan bij uw vorige werkgever?". Vertel eerlijk waarom u bent weggegaan. Maar hou het wel kort. Bijvoorbeeld omdat u niet meer met plezier naar uw werk ging. Of omdat het werk niet meer bij u paste. Of door een reorganisatie.

Tip: Spreek nooit negatief over uw vorige werkgever. Dat staat niet netjes!

Hebt u vragen over de voorbereiding van uw sollicitatiegesprek?

Onze jobcoach helpt u graag. Bekijk ook de filmpjes met do's and don't’s. Of lees meer over het oefenen van een sollicitatiegesprek.