1. Aanpassingsvermogen28. Mondelinge uitdrukkingsvaadigheden
2. Aanspreken op gedrag29. Motiveren
3. Accuratesse30. Netwerkvaardigheden
4. Ambitie31. Omgevingsbewustzijn
5. Anticiperen32. Onafhankelijkheid
6. Beheersing operaties33. Ontwikkelen medewerkers
7. Besluitvaardigheid34. Oordeelsvorming
8. Bestuurssensitiviteit35. Organisatiegericht aansturen
9. Betrokkenheid36. Organisatiesensitiviteit
10. Collegialiteit37. Overtuigingskracht
11. Conceptuele flexibiliteit38. Plannen en organiseren
12. Creativiteit39. Prestatiemotivatie
13. Delegeren40. Probleemanalyse
14. Durf41. Resultaatgerichtheid
15. Energie42. Samenbindend leiderschap
16. Flexibel gedrag43. Samenwerken
17. Helikopterview44. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
18. Informatie analyse45. Snel schakelen
19. Initiatief46. Stressbestendigheid
20. Innovatief handelen47. Taakgericht aansturen
21. Integriteit48. Toekomstvisie
22. Interpersoonlijke sensitiviteit         49. Vasthoudendheid
23. Klantvriendelijkheid50. Voortgangscontrole
24. Kostenbewust handelen51. Zelfinzicht
25. Leervermogen52. Zelfontwikkeling
26. Luisteren53. Zelfvertrouwen
27. Monderling presenteren