Uw gegevens

Geboortedatum *

Notatie: 23-01-2022

U kunt uw polisnummer vinden op uw polisblad. Ben u uw polisblad kwijt? Bel dan naar het BNP Paribas Cardif Contact Center, tel. 0162-486000.

Van welk recht wilt u gebruik maken?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen, te laten vergeten, over te dragen, bezwaar aan te tekenen en de verwerking ervan te beperken. Ook hebt u het recht om een automatisch genomen besluit te laten nemen door een van onze medewerkers. Maar we kunnen niet aan ieder verzoek voldoen door mogelijke andere wetsbepalingen. Om uw verzoek zo goed mogelijk te beoordelen, vragen we u om uw verzoek toe te lichten. Zo kunnen wij uw verzoek het beste beoordelen. Hebt u vragen hierover? Bel ons dan gerust.