Wij willen graag dat onze klanten tevreden zijn. Hebt u toch een klacht over onze producten of dienstverlening? Vul dan het formulier hieronder in.

Klachtenrapportage

Hier vindt u de klachtenrapportage van 2017. In deze overzichten staat hoeveel klachten er zijn geweest en op welke verzekering deze betrekking hadden, hoeveel klachten er zijn toegewezen en hoe lang de behandeling duurde.

Ik ben niet tevreden over de behandeling van mijn klacht. Wat kan ik doen?

Wij behandelen uw klacht zo goed mogelijk. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u uw klacht sturen naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Op www.kifid.nl ziet u hoe u dit doet en binnen welke termijn u dit moet doen. Of bel het KiFiD: 0900 355 22 48. Daarnaast hebt u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Neem gratis contact met ons op Vragen?