Hebt u een vraag? Dan is de kans groot dat u uw vraag op deze pagina terugvindt. Klik op een categorie hieronder.

 • Onze dienstverlening en de coronacrisis

  Onze dienstverlening en de coronacrisis

  Hebt u een vraag over de coronacrisis en onze dienstverlening? Dan is de kans groot dat u uw vraag op deze pagina terugvindt. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u ons het beste een mail sturen naar info@bnpparibascardif.nl. Onze teams doen hun uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten zoals u dat van ons gewend bent.

 • Alle info per verzekering

  Alle info per verzekering

  • Hypotheek Aflos Verzekering
   • De verzekering

    • Wat is de premie van de Hypotheek Aflos Verzekering?

     Uw premie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; onder andere van uw hypotheekbedrag, de rente en uw leeftijd. Wilt u weten hoe hoog de premie voor u is? Neemt u dan contact op met een bemiddelaar.

    • Is de premie van de Hypotheek Aflos Verzekering aftrekbaar voor mijn inkomstenbelasting?

     Nee. De uitkering die u ontvangt is ook belastingvrij.

    • Hoe lang duurt mijn verzekering?

     Uw verzekering begint op de datum waarop het eerste contract start. Dit is de startdatum die u op het uitkeringsschema bij uw verzekeringsbewijs vindt. Daar vindt u ook de einddatum van het uitkeringsschema. Dat is de datum waarop uw laatste contract stopt.
     Elk contract duurt twaalf maanden, met elk jaar een nieuw voorstel voor een nieuw contract tot maximaal de einddatum van het uitkeringsschema van uw laatste contract.

    • Wat staat er in het voorstel voor een nieuw contract?

     In het voorstel voor een nieuw contracte verzekering staat wat de premie en voorwaarden worden voor de het nieuwe contracte verzekering. Als er iets verandert, leggen wij uit waarom wij dat doen.

    • Kan het ook zo zijn dat de premie en/of de voorwaarden een aantal jaar gelijk blijven?

     Ja, het kan zo zijn dat de voorwaarden en de premie gelijk blijven. Of dat wij de premie verlagen. Wij willen u natuurlijk graag verzekerd houden. Grote wijzigingen proberen wij altijd te voorkomen. Als er iets verandert, leggen wij altijd uit waarom wij dat doen.

    • Welke veranderingen moet ik doorgeven?

     De volgende veranderingen moet u (of na uw overlijden uw nabestaanden) direct aan ons melden:

     • U gaat verhuizen.
     • U krijgt een ander e-mailadres.
     • U hebt geen hypotheek meer.
     • U bent overleden.
     • U gaat met een arbeidscontract voor minder dan 16 uur per week werken, of u werkt niet meer in loondienst in Nederland. Dat doet u niet omdat u arbeidsongeschikt of werkloos bent, maar om een andere reden.
     • U gaat als zelfstandig ondernemer werken.
     • U gaat een ander beroep uitoefenen.
     • U gaat andere werkzaamheden uitoefenen.
     • U verblijft langer dan twee maanden in het buitenland.

     Wij beoordelen dan of u de verzekering door kunt laten lopen.

    • In welke situaties mogen wij uw verzekering veranderen?

     Wij mogen de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering veranderen. Dat mogen wij doen als wij uw verzekering verlengen. Verandert de wet- of regelgeving? En heeft dit direct gevolgen voor uw verzekering? Dan mogen wij voor een bepaalde groep verzekeringen of verzekeringnemers op elk moment en zo vaak als nodig is de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden veranderen. Wij wachten dan niet tot het moment waarop wij uw verzekering verlengen. Dat doen wij bijvoorbeeld als het UWV de WIA-keuring op een ander moment gaat doen. In de laatste twintig jaar is de wet gemiddeld eens in de acht jaar veranderd. De invoering van de Wet Werk en Zekerheid vanaf 2015 was de laatste grote verandering.

     Veranderen wij de maandpremie of de verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u daarover eerst bericht van ons. U krijgt ons bericht minimaal twee maanden voor de datum waarop de wijziging ingaat. Hierin leest u:

     • Wat er is veranderd.
     • De reden voor de verandering.
    • Welke kenmerken van uw verzekering veranderen wij niet?

     De volgende kenmerken van uw verzekering veranderen wij niet:

     • De vervaldatum van uw laatste verzekering.
     • Het uitkeringsschema voor arbeidsongeschiktheid dat staat op uw eerste verzekeringsbewijs.
     • De hoogte en het maximaal aantal uitkeringen voor werkloosheid.
     • Het document: 'Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen?'.
    Gewicht: 
    0
   • Afsluiten en acceptatie

    Gewicht: 
    0
   • Aanvraag afronden

    • Ik heb de e-mail met de link om de aanvraag af te ronden niet ontvangen. Wat nu?

    • Ik heb het wachtwoord niet ontvangen. Wat nu?

     Misschien is de e-mail bij uw ongewenste e-mail terecht gekomen. Zo niet, klik op de link in de e-mail die u hebt ontvangen. Onder het veld waar u het wachtwoord kunt invullen staat de knop: ‘nieuw wachtwoord aanvragen’. U ontvangt dan een e-mail met een nieuw wachtwoord.

    • Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen. Wat nu?

     Hebt u een e-mail van ons niet ontvangen? Neem contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. Per e-mail bereikt u ons via info@bnpparibascardif.nl. Wij sturen de e-mail of documenten graag naar u toe.

    • Ik heb iets verkeerd ingevuld. Kan ik dat nog wijzigen?

     Nee, u kunt dit niet zelf wijzigen. Hebt u iets verkeerd ingevuld? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. Per e-mail bereikt u ons via info@bnpparibascardif.nl. Wij helpen u graag.

    • Waarom moet ik mijn beroep invullen?

     Het risico om arbeidsongeschikt te raken is bij het ene beroep hoger dan bij het andere. Daarom willen wij graag weten wat uw beroep is. Bij een klein aantal beroepen met een erg hoog risico op arbeidsongeschiktheid, kunt u de verzekering niet afsluiten. Zo kunnen wij de premie betaalbaar houden.

    • Ik kan mijn beroep niet vinden. Wat nu?

     Kunt u uw beroep niet direct vinden? Probeer dan eens een andere omschrijving. Er zijn bijvoorbeeld administratieve beroepen bekend onder verschillende namen. Of als u een beroep als assistent, junior of in opleiding uitoefent, dan kunt u het algemene beroep kiezen. Voor ons maakt de precieze naam niet uit.

     Komt u er niet uit? Neemt u dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. Per e-mail bereikt u ons via info@bnpparibascardif.nl.

    • Ik weet niet zeker of mijn beroep onder de uitgesloten beroepen valt. Wat nu?

     Doet u zwaar of gevaarlijk werk? Bijvoorbeeld:

     • Werkt u in de agrarische sector? Bijvoorbeeld bij een land- of tuinbouwbedrijf of veehouder? (loonwerker, landarbeider, landbouwmachinebestuurder)
     • Doet u ander zwaar werk? (stratenmaker, slachter, sloper, stucadoor, terrazzovloerenlegger)
     • Doet u ander gevaarlijk werk? (boomrooier, sloper, steigerbouwer)

     Werkt u op gevaarlijke plaatsen?

     • Werkt u bijvoorbeeld op hoogte? Bijvoorbeeld op daken of aan gevels? (dakdekker, schoorsteenveger, gevelreiniger)
     • Werkt u op of rond het water? Bijvoorbeeld onder water, in een haven, op een schip of een boorplatform op zee? (havenarbeider, schipper, visser, bergingswerker)

     Bent u professioneel sporter of sportofficial (scheidsrechters e.d.)?

     Als het antwoord op een van de vragen hierboven ja is, dan kunt u de verzekering niet aanvragen. We raden u aan contact op te nemen met uw adviseur.

    • Waarom moet ik verklaringen afleggen?

     Wij willen niet dat u achteraf teleurgesteld bent. Daarom vragen wij u om een aantal verklaringen af te leggen over onder andere uw werk en uw gezondheid. Doordat u nu de verklaring invult, hoeft u geen medische vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we u sneller bevestigen dat u verzekerd bent.

    • Kan ik de gegevens van de verklaring tussentijds opslaan?

     Nee, u moet de verklaring in één keer volledig afronden. Als u de verklaring niet in één keer volledig afrondt, kunt u de eerder toegestuurde link en wachtwoord opnieuw gebruiken.

    • Hoelang duurt het voordat ik weet dat jullie mij hebben geaccepteerd?

     Wij voeren na het afronden van de aanvraag enkele controles uit. U ontvangt daarna zo snel mogelijk bericht van ons. Hier hebben wij maximaal vier werkdagen voor nodig.

   • Uitkering arbeidsongeschiktheid

    • Wanneer kan ik een uitkering aanvragen?

     Als u een WIA-uitkering van het UWV krijgt. Zodra u weet dat u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, laat u dit aan ons weten. Zodat u zo snel mogelijk van ons een uitkering ontvangt. Let op: uw verzoek om een uitkering moet uiterlijk drie jaar na de eerste dag waarop u recht hebt op een WIA-uitkering bij ons binnen zijn. Daarmee voorkomt u dat u geen uitkering krijgt.

    • Wat is WIA?

     Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

     Wilt u meer informatie?
     Wilt u meer weten over de WIA? Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering kunt aanvragen of hoe lang u een uitkering krijgt? Ga dan naar uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met uw bemiddelaar.

    • Hoelang krijg ik een uitkering?

     U krijgt een eenmalige uitkering. Het uitkeringsbedrag maken wij over aan uw geldverstrekker.

    • Hoe hoog is de uitkering?

     De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij het aanvragen van de verzekering hebt u met uw adviseur een aflosbedrag gekozen. Dat aflosbedrag daalt mee met uw hypotheek. Dat hangt af van de marktwaarde van uw woning, het hypotheekbedrag, de rente, de startdatum en looptijd van uw de hypotheek. Op uw verzekeringsbewijs staat een uitkeringsschema. Hierop kunt u precies zien hoe hoog uw uitkering uit de Hypotheek Aflos Verzekering is op het moment dat u voor het eerst recht hebt op een WIA-uitkering.

    • Hoe beoordelen jullie mijn arbeidsongeschiktheid?

     Als u een WIA-uitkering krijgt en een uitkering bij ons aanvraagt, gaan wij uw claim beoordelen. Dit doen wij op basis van een advies van de medisch adviseur van een onafhankelijk medisch bureau. Zij behandelen de medische informatie van uw claimdossier. Alle medisch adviseurs die wij inschakelen moeten een BIG-registratie als arts hebben.

    • Wat is de inloopperiode bij arbeidsongeschiktheid?

     De inloopperiode is de periode direct nadat uw adviseur de aanvraag heeft verstuurd. U bent dan nog niet verzekerd. De inloopperiode voor arbeidsongeschiktheid is drie maanden. Krijgt u tijdens deze periode een aandoening of een ongeval?  En wordt u daardoor arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Is de eerste verzekering al gestart? Dan bent u wel verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval.

    • Wat bedoelen jullie met bestaande aandoeningen en een verhoogd risico op andere aandoeningen?

     In het document ‘Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen’ vindt u hier meer informatie over. Ook leest u hier een aantal voorbeelden.

    • Hoe gaat het aflossen van een deel van mijn hypotheek in z’n werk bij arbeidsongeschiktheid?

     De maand waarin uw WIA-uitkering start, bepaalt de hoogte van de uitkering. Deze kunt u aflezen in het uitkeringsschema. Het uitkeringsbedrag gaat rechtstreeks naar uw geldverstrekker. Dit doen wij onder vermelding van uw naam en het hypotheeknummer. We spreken met uw geldverstrekker af hoe we de uitkering precies betalen.

     De geldverstrekker gebruikt de uitkering om af te lossen op uw hypotheek. Hij mag de uitkering ook geheel of gedeeltelijk gebruiken om de maandelijkse last van uw hypotheek te betalen. Maar de geldverstrekker mag dat alleen in overleg met u en na goedkeuring door u.

     Brengt de geldverstrekker een vergoeding voor vervroegde aflossing op uw hypotheek in rekening? En kunt u dit aantonen? Dan wordt alleen het deel van de uitkering dat zonder vergoeding afgelost mag worden uitgekeerd aan de geldverstrekker. Het resterende bedrag wordt dan direct aan u uitgekeerd.

     In de volgende situaties keren wij een lager bedrag uit. Wij betalen dan geen premie terug.

     • Wij kijken naar uw hypotheekschuld op de eerste dag waarop u recht hebt op een WIA-uitkering. Is de hoogte van uw hypotheekschuld op die dag een lager bedrag dan het bedrag dat in het uitkeringsschema staat? Dan krijgt u dit lagere bedrag.
     • Is de geldverstrekker niet de eerste begunstigde? U hebt dan iemand anders als begunstigde aangewezen. Dan verlagen wij uw uitkering met 50%. Dit doen wij omdat de verzekering bedoeld is om uw hypotheek af te lossen bij de geldverstrekker.
    • Waarom gaat de uitkering naar de geldverstrekker?

     Het doel van ons product is om op uw hypotheek af te lossen. Daarom gaat de uitkering naar de geldverstrekker.

    • Kan ik een boete krijgen van mijn bank als ik door de uitkering van de Hypotheek Aflos Verzekering versneld aflos op mijn hypotheek?

     Wij gaan ervan uit dat uw geldverstrekker u geen boete in rekening brengt, omdat u arbeidsongeschikt bent en in een vervelende situatie terecht bent gekomen. Brengt de geldverstrekker toch een vergoeding voor vervroegde aflossing op uw hypotheek in rekening? En kunt u dit aantonen? Dan wordt alleen het deel van de uitkering dat zonder vergoeding afgelost mag worden uitgekeerd aan de geldverstrekker. Het resterende bedrag wordt dan direct aan u uitgekeerd.

    • Ik heb alleen een dekking voor arbeidsongeschiktheid en ik word werkloos. Loopt mijn verzekering dan door of moet ik opzeggen?

     Uw verzekering loopt door als u werkloos wordt. U bepaalt zelf wanneer u beter kunt opzeggen. U laat ons wel weten dat u werkloos bent geworden. Ook laat u het ons weten als u niet meer werkloos bent. In de verzekeringsvoorwaarden leest u hierover het volgende:

     Wanneer stopt de verzekering?
     U krijgt een arbeidscontract voor minder dan zestien uur per week. Of u werkt minder dan zestien uur per week betaald. Dat doet u niet omdat u arbeidsongeschikt of werkloos bent, maar om een andere reden.

     Wanneer bent u werkloos?
     U hebt geheel of gedeeltelijk geen werk. Dit is u niet te verwijten. En u bent beschikbaar om arbeid te aanvaarden. U bent dus bijvoorbeeld niet ziek, zwanger of arbeidsongeschikt.

    Gewicht: 
    0
   • Uitkering werkloosheid

    • Wanneer kan ik een uitkering aanvragen?

     Wij vragen u de volgende stappen te volgen:

     1. U krijgt een WW-uitkering van het UWV. U laat dit zo snel mogelijk aan ons weten. U kunt uw werkloosheid meteen bij ons melden. Of u belt ons via telefoonnummer 0800-486 48 60.
     2. Wij laten u weten welke gegevens u nodig hebt op het moment dat u een uitkering bij ons gaat aanvragen. Zodat u weet welke documenten u goed moet bewaren.
     3. Uw WW-uitkering van het UWV stopt en u bent nog steeds werkloos. Dan meldt u ons dat zo snel mogelijk. Zodat wij uw verzoek om een uitkering zo snel mogelijk kunnen behandelen. U kunt meteen uw claim indienen. Of u belt ons via telefoonnummer 0800-486 48 60.

     Let op: wij moeten uw verzoek om een uitkering uiterlijk drie jaar na de eerste dag waarop uw WW-uitkering is gestopt en u nog steeds werkloos bent, hebben ontvangen. Zo voorkomt u dat u geen uitkering krijgt voor de periode dat u te laat bent.

    • Hoelang krijg ik een uitkering?

     U kunt in totaal twaalf maanden een uitkering krijgen voor werkloosheid uit deze verzekering. Zie het als een ‘strippenkaart’ van in totaal twaalf strippen. Elke maand uitkering kost één strip. Die kan in één WW-periode opgemaakt worden. Of in meerdere WW-periodes. Is de strippenkaart op? Dan stopt de WW-dekking.

    • Hoe hoog is de uitkering?

     Per € 100.000 hypotheek is de uitkering € 250 per maand. Op uw verzekeringsbewijs leest u hoe hoog uw uitkering is.

    • Wat is de inloopperiode bij werkloosheid?

     •De inloopperiode is de periode direct nadat uw adviseur de aanvraag door uw bemiddelaarheeft verstuurd. U bent dan nog niet verzekerd. De inloopperiode voor werkloosheid is zes maanden. Gebeurt er iets tijdens deze periode waardoor u werkloos wordt? Dan krijgt u geen uitkering. Bijvoorbeeld als in deze periode faillissement van of uitstel van betaling voor uw werkgever wordt aangevraagd, een reorganisatie wordt aangekondigd, aan u een vaststellingsovereenkomst tot het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt voorgelegd of u een ontslagaanzegging krijgt.

    • Hoe controleren jullie of ik nog steeds werkloos ben?

     U verklaart dat u nog werkloos bent. En u moet aantonen dat u geen bijstandsuitkering krijgt. En dat uw inkomen niet boven het bijstandsniveau ligt. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw inkomensoverzicht van het UWV.

    • Krijg ik een uitkering bij werkloosheid als mijn tijdelijke contract niet verlengd wordt?

     U krijgt geen uitkering als uw arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Dit geldt alleen niet als wij uw eerdere uitkering voortzetten of u een mogelijke uitkering hebt voorkomen.

    • Krijg ik een uitkering als ik tijdens mijn werkloosheid ga werken als zelfstandig ondernemer?

     Gaat u starten als zelfstandig ondernemer en ligt uw inkomen nog onder het bijstandsniveau? Dan kunt u uw uitkering houden.

    • Waarom krijg ik mijn uitkering voor werkloosheid pas nadat mijn WW-uitkering van het UWV is gestopt?

     Zodat u uw uitkering krijgt op het moment dat u deze het hardste nodig hebt. Namelijk nadat uw WW-uitkering van het UWV is gestopt.

    • Waarom krijg ik geen uitkering bij voorkennis van werkloosheid?

     In een aantal situaties is de kans erg groot dat u werkloos wordt. Om de premie betaalbaar te houden krijgt u daarom in geval van voorkennis van werkloosheid geen uitkering als u werkloos wordt.

    Gewicht: 
    0
   • Stoppen verzekering

  • Hypotheek Opvang Polis
   • De verzekering

    • Wat zijn bruto woonlasten?

     Dat is het bedrag dat u iedere maand betaalt voor uw hypotheek. Hieronder vallen de bedragen voor rente, aflossing en premie of inleg voor de verzekeringen of rekeningen die bij de hypotheek horen.

    • Zijn er uitsluitingen van toepassing?

     Voordat u een Hypotheek Opvang Polis afsloot, hebt u een gezondheidsverklaring ingevuld. Als wij een medische aandoening niet konden meeverzekeren, dan ziet u dit in een clausule op uw polisblad.

     U leest meer over uitsluitingen in artikel 7, 27 en 35 van onze algemene verzekeringsvoorwaarden.

   • Contractduur en verlenging

    • Hoe lang loopt mijn verzekering?

     De contractduur is 12 maanden. We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen).

     Minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

     U kunt de verzekering maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

    • Wat is de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd?

     Dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen. Dit wordt bepaald door:

     • de einddatum van uw hypotheek, of als dat eerder is
     • de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt, of als dat eerder is
     • de datum waarop u de maximale eindleeftijd hebt bereikt die wij kunnen accepteren, of
     • een eerdere datum als u hierna geen uitkering meer nodig hebt.

     Deze datum staat op uw aanvraagformulier en op uw polisblad.

    • Mogen jullie aan het einde van het jaarcontract de verzekering beëindigen?

     Nee, de verzekering wordt (jaarlijks) automatisch verlengd tot maximaal de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd. Deze datum staat op het polisblad.

    • Wanneer verlengen jullie mijn polis?

     We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen). Minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

    • Kan ik de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd aanpassen?

     U kunt een eerdere datum kiezen. Wij beoordelen of de datum bij uw beroep mogelijk is. De datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd ligt in ieder geval minimaal 60 maanden (5 jaar) en maximaal 360 maanden (30 jaar) na de ingangsdatum van uw eerste contract.

   • De uitkering

    • Wat is mijn eigen risicoperiode?

     In de eigen risicoperiode bent u al wel arbeidsongeschikt, maar ontvangt u nog geen uitkering van ons. De duur van deze periode hebt u gekozen toen u de verzekering afsloot. U vindt uw eigen risicoperiode terug op uw polisblad.

    • Hoe lang krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

     Bij arbeidsongeschiktheid hebt u uiterlijk tot de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd recht op een uitkering. Deze datum leest u op uw polisblad.

    • Wanneer krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

     Bent u minimaal 35% arbeidsongeschikt en voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u van ons een uitkering.

    • Wat zijn inkomsten uit een zelfstandige onderneming of bedrijf?

     Hieronder leggen wij uit hoe wij bepalen wat uw inkomen is. In de Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de Hypotheek Opvang Polis onder de 'Bijzondere bepalingen voor arbeidsongeschiktheid' in het artikel 'Hoe hoog is mijn uitkering?' verwijzen wij naar deze uitleg.

     Bent u zelfstandig ondernemer?
     Of oefent u een zelfstandig beroep uit? Dan bestaat uw inkomen uit:

     • de belastbare winst uit onderneming, en
     • het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals het staat beschreven in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare winst vóór ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstellingen. We kijken wat er staat in uw belastingaangifte en/of de jaarcijfers van uw bedrijf.

     Bent u directeur-grootaandeelhouder?
     Dan bestaat uw inkomen uit het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het deel van de belastbare winst van de besloten vennootschap dat aan u als directeur-grootaandeelhouder is toe te rekenen, tellen we daarbij op. Of als het een verlies is, dan trekken we het deel dat aan u als directeur-grootaandeelhouder is toe te rekenen, ervan af. We kijken wat er staat in uw belastingaangifte en/of uw jaaropgave. En we kijken naar de jaarcijfers van de besloten vennootschap(pen).

     Wij gaan uit van uw gemiddelde inkomen
     Daarvoor kijken we naar de drie kalenderjaren direct voorafgaand aan het moment waarop we het vaststellen. We berekenen het totaal aan inkomen dat u in die periode heeft verdiend. En dat delen we door drie.

     • Bent u arbeidsongeschikt? Dan kijken we naar de drie kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u arbeidsongeschikt werd.
     • Gaat het om het vaststellen van uw maximale te verzekeren bedrag op een bepaald moment? Dan kijken we naar de drie kalenderjaren voorafgaand aan dat moment. Bent u korter dan drie jaar als zelfstandige werkzaam? Dan kijken we ook naar ander inkomen dat u in de drie voorgaande jaren had, bijvoorbeeld uw inkomen uit loondienst. U kunt niet meer dan 80% van uw gemiddelde inkomen verzekeren.
    • Wanneer krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

     Het UWV bepaalt of u een WW-uitkering krijgt. Het UWV is de uitkeringsinstantie van de overheid. Krijgt u een WW-uitkering van het UWV? En voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering van ons. Kennen we de uitkering toe? Dan hebt u recht op de uitkering vanaf de eerste dag dat u een WW-uitkering krijgt van het UWV. We betalen de uitkering nadat u één maand WW-uitkering van het UWV hebt ontvangen en daarvan de betaalspecificaties aan ons hebt laten zien.

    • Hoe lang krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

     Bij werkloosheid keren we maximaal 60 maanden uit voor al uw contracten samen.

   • De kosten

    • Hoe betaal ik premie?

     U betaalt maandelijks premie voor de Hypotheek Opvang Polis via automatische incasso. Dit betekent dat wij de premie die u aan ons moet betalen van uw bankrekening afschrijven. Hiervoor hebt u ons gemachtigd. Dit rekeningnummer moet van de verzekeringnemer zijn. U kunt deze machtiging altijd weer intrekken. Uw rekeningnummer gebruiken wij ook voor betalingen aan u.

    • Moet ik premie betalen als ik een uitkering ontvang?

     Wij blijven de premie maandelijks bij u afschrijven. Als u een uitkering van ons ontvangt, betalen wij u de premie, inclusief rente, aan het einde van het jaar terug. Hoe dit precies werkt, leggen we uit in de brief die we u sturen als u een uitkering krijgt.

    • Hoe wordt de hoogte van de premie bepaald?

     De hoogte van de premie is afhankelijk van de dekking (alleen arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid én werkloosheid), uw leeftijd, het eigen risico, het verzekerd maandbedrag en de periode tussen ingangsdatum van uw eerste contract en de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd.

  • Overlijdensrisicoverzekering
   • De premie

    • Kunnen jullie de premie tijdens de looptijd verhogen?

     Wij verhogen de premie van uw overlijdensrisicoverzekering niet tijdens de looptijd van uw verzekering.

     Als u zou gaan roken, dan kan de premie wel verhoogd worden.

    • Wat gebeurt er als ik na de looptijd nog in leven ben?

     Dan stopt de verzekering. De verzekering is niet tot uitkering gekomen. De premiebetaling stopt dan automatisch. Bij een overlijdensrisicoverzekering bouwt u géén vermogen op dat op de einddatum wordt uitgekeerd. Vergelijk het met een brandverzekering: de verzekering keert alleen uit als er brand is geweest. Het dekt een risico af dat u zelf financieel niet kunt (of wilt) dragen.

    • Hoe lang betaal ik de premie?

     Hoe lang u de premie moet betalen, is afhankelijk van de gekozen dekking.

     Gelijkblijvende dekking
     U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

     Lineair dalende of annuïtair dalende dekking
     U betaalt niet gedurende de gehele looptijd van de verzekering premie. De laatste periode van de verzekering betaalt u geen premie meer. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van de looptijd van uw verzekering. Bij een looptijd

     • van 5 tot 15 jaar betaalt u premie tijdens 3/5 deel van de looptijd;
     • vanaf 15 jaar betaalt u 5 jaar korter premie dan de looptijd.

     Bijvoorbeeld:
     Bij een looptijd van 10 jaar betaalt u de eerste 6 jaar van de looptijd premie.
     Bij een looptijd van 25 jaar betaalt u de eerste 20 jaar van de looptijd premie.

    • Is de premie van de verzekering aftrekbaar?

     Nee, u kunt de premies van de overlijdensrisicoverzekering niet van de belasting aftrekken. Over de uitkering hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Misschien moet de begunstigde over de uitkering erfbelasting betalen. Dit is een belasting over erfenissen. Wilt u weten wanneer dit het geval is? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

    • Kan ik mijn verzekering stoppen en daarna premievrij voortzetten?

     Is de dekking van uw verzekering gestopt? Dan heeft uw verzekering geen premievrije waarde. Dit betekent dat de dekking niet doorloopt zonder dat u hiervoor premie betaalt (de verzekering wordt niet premievrij voortgezet). Ook betekent dit dat u geen waarde terugkrijgt.

   • De verzekering

    • Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

     Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die geld uitkeert als de verzekerde overlijdt tijdens een periode die u vooraf hebt bepaald. De dekking heeft dus een begindatum en een einddatum. En als de verzekerde nog leeft op de einddatum, dan stopt de verzekering zonder uitkering.

     Een voorbeeld
     U wilt dat uw man € 50.000,- krijgt als u binnen de komende 20 jaar overlijdt. U sluit dan een overlijdensrisicoverzekering af. Overlijdt u inderdaad binnen deze 20 jaar en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt uw man de afgesproken € 50.000,- . Hij kan het geld bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek geheel of gedeeltelijk mee af te lossen, of om de kinderopvang te betalen.

    • Welk type dekking heb ik?

     Waarvoor u precies verzekerd bent en welk type dekking u hebt, ziet u op uw polisblad. U kunt een van de drie onderstaande type dekkingen hebben. Deze hebben betrekking op de hoogte van de uitkering tijdens de looptijd van de verzekering. En ze hebben invloed op de hoogte van de premie die u betaalt. Lees ‘Hoe lang betaal ik de premie’.

     Gelijkblijvende dekkingGelijkblijvende dekking

     Bij overlijden voor de einddatum wordt het hele verzekerd bedrag uitgekeerd. Het verzekerd bedrag daalt dus niet gedurende de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

     Lineair dalende dekkingLineair dalende dekking

     Het uit te keren bedrag daalt gedurende de looptijd elke maand met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

     Annuitair dalende dekkingAnnuïtair dalende dekking

     Het verzekerde bedrag daalt elke maand. In de 1e helft van de looptijd langzaam en in de 2e helft van de looptijd snel. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

    • Wat betekent roken voor mijn verzekering?

     Roken kan van invloed zijn op uw uitkering of uw premie. Bijvoorbeeld: u rookt en geeft dit aan ons door. Mogelijk verhogen wij dan uw premie. Rookt u of bent u gaan roken en geeft u dit niet door? Dan kan het zijn dat wij uw uitkering verlagen. Daarom is het belangrijk dat u ons hierover juist informeert. Wilt u weten wat precies de gevolgen zijn voor uw verzekering? Neem dan contact op met uw adviseur.

     Niet-roken kan invloed hebben op uw premie. Bent u gestopt met roken en hebt u dit al twee jaar volgehouden? Geef dit dan aan ons door. Mogelijk kunnen wij uw verzekeringspremie dan verlagen. Uw adviseur kan u meer vertellen over wat niet-roken betekent voor uw verzekering.

     Bent u gestopt met roken?
     En wilt u de rokersstatus op uw verzekering laten aanpassen? Stuur ons dan de volgende stukken:
     1. Een door de verzekeringnemer ondertekend verzoek. Het formulier wat u hiervoor kunt gebruiken, kunt u hieronder downloaden.
     2. Een door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verklaring niet-roken. Hieronder vindt u de knop naar de verklaring niet-roken.

     Formulier wijzigen rokersstatus

     Verklaring niet-roken

     U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en de eventueel benodigde stukken, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar BNP Paribas Cardif, Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

     Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

     U kunt ook altijd contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u hier.

    • Wat is de opzegtermijn?

     U kunt de verzekering maandelijks opzeggen.

     Als u de verzekering aangaat, kiest u voor een bepaalde looptijd van de verzekering (maximaal 30 jaar). Maar u hebt de mogelijkheid de verzekering eerder op te zeggen. Dit kan elke maand. Zodra u de verzekering hebt opgezegd, eindigt de verzekering op de eerste dag van de volgende maand.

     Als uw polis verpand is aan de bank, dan moeten we wel eerst toestemming krijgen.

    • Kan ik de verzekering ook verpanden aan mijn hypotheek?

     Hebt u een overlijdensrisicoverzekering bij ons lopen en wilt u die gebruiken voor uw hypotheek? Dan kunt u uw verzekering verpanden. Als u voor een bepaalde datum overlijdt, lossen wij (een deel van) uw hypotheek af. Dat is meestal gewoon mogelijk. Uw adviseur kan u vertellen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

    • Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

     Een uitvaartverzekering is bedoeld om uw begrafenis of crematie mee te betalen. Deze verzekering loopt altijd levenslang, dus tot overlijden, en keert daarom altijd een keer uit.

     Een overlijdensrisicoverzekering sluit u voor een bepaalde tijd en is bedoeld voor uw nabestaanden. Zodat zij bijvoorbeeld:

     • de hypotheekschuld kunnen aflossen als u er niet meer bent;
     • in het huis kunnen blijven wonen en gewoon de vaste lasten kunnen blijven betalen;
     • de kosten van uw uitvaart kunnen betalen;
     • de kinderopvang of de studie van uw kinderen kunnen blijven betalen.

     Als u de verzekering aangaat, kiest u voor een einddatum. Wij keren alleen uit als de verzekerde tijdens de duur van de verzekering overlijdt.

    • Waarvoor ben ik niet verzekerd?

     Helaas kunnen wij u niet altijd verzekeren. Hieronder vindt u een aantal situaties die niet onder de dekking van deze verzekering vallen. U bent niet verzekerd als:

     • De verzekerde overlijdt door zelfmoord. Of door een poging tot zelfmoord. Behalve als dit gebeurt na twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering.
     • De verzekerde overlijdt in krijgsdienst of gewapende dienst bij een ander land dan Nederland.
     • De verzekerde overlijdt als militair of ambtenaar bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst. De verzekerde overlijdt door gevechtshandelingen tijdens zijn uitzending naar een gebied buiten Nederland. Dit geldt niet als het Ministerie van Defensie en het Verbond van Verzekeraars anders hebben afgesproken. Dan bent u verzekerd voor maximaal € 400.000,-.
     • U of de verzekerde heeft door opzet of roekeloosheid het overlijden veroorzaakt. Of dit deed iemand die bij de uitkering belang heeft.
     • De verzekerde direct of indirect overlijdt door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan.
    Gewicht: 
    0
   • De verzekering aanvragen

  • Garantiestelling
   • De premie

    • Wanneer betaal ik de premie?

     U betaalt de premie meestal via de notaris bij het passeren van de hypotheekakte. Uw notaris wordt hierover van tevoren geïnformeerd. Wordt de premie niet meegenomen bij het passeren van de hypotheek? Dan betaalt u de premie rechtstreeks aan ons.

    • Moet ik ook premie betalen als de koop niet doorgaat?

     Ja, als de koop van het huis tijdens de looptijd van de Garantiestelling niet doorgaat, moet u toch premie betalen. Wij staan namelijk garant voor u. De verkopende partij kan via de notaris het garantiebedrag opeisen als u niet aan uw verplichtingen uit de koopovereenkomst kunt voldoen.

     Alleen als u de Garantiestelling terugtrekt binnen twee werkdagen na acceptatie of vóór de ingangsdatum van de Garantiestelling, hoeft u geen premie te betalen. We hebben dan wel een bevestiging nodig van de notaris en de verkopers dat de koop ontbonden is. Uw adviseur kan u vertellen wat de ingangsdatum is van uw Garantiestelling.

   • De verzekering

    • Is een bankgarantie hetzelfde als een Garantiestelling?

     Ja, bij beide wordt er een garantie afgegeven. Met beide garanties heeft de verkopende partij dezelfde zekerheid als de verkoop niet doorgaat. Alleen wordt een bankgarantie afgegeven door een bank en de Garantiestelling door bijvoorbeeld een verzekeraar.

    • Moet ik altijd een Garantiestelling afsluiten?

     Nee, alleen als de verkopende partij vraagt om een waarborgsom. Meestal wordt er om 10% van de verkoopprijs gevraagd. Hiervoor kan eigen geld gebruikt worden of een Garantiestelling.

    • Hoelang duurt een Garantiestelling?

     De periode waarvoor u een Garantiestelling nodig heeft staat beschreven in uw koopovereenkomst. U vraagt de Garantiestelling aan tot een maand na de afgesproken passeerdatum van de hypotheek. Hebt u meer tijd nodig? Neem dan contact met ons op met uw adviseur.

    • Kan ik de Garantiestelling verlengen?

     Ja, dat kan. Hebt u tijdens de looptijd van de Garantiestelling meer tijd nodig? Bijvoorbeeld door vertraging met de bouw. Dan kunt u de Garantiestelling kosteloos tot een jaar verlengen. Hier kan uw adviseur u mee helpen.

    • Kan ik rechtstreeks een Garantiestelling afsluiten?

     Nee, voor het afsluiten van een Garantiestelling kunt u contact opnemen met uw adviseur.

  • Kredietbescherming
 • Een verzekering afsluiten
 • Uw verzekering stoppen

  Uw verzekering stoppen

  • Hoe en wanneer kan ik mijn verzekering stoppen?
   • Hoe kan ik mijn verzekering stoppen?

    Wilt u uw Hypotheek Aflos Verzekering stopzetten? Dan vult u dit formulier in.

    Hebt u een andere verzekering dan de Hypotheek Aflos Verzekering? Stuur ons dan uw verzoek per brief, met daarop uw handtekening. Met uw handtekening controleren we dat de juiste persoon de verzekering stopzet. Daarom hebben we ook een echte handtekening van u nodig en geen digitale handtekening. U kunt uw ondertekende brief ook scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Wij reageren binnen twee werkdagen. Halen wij deze termijn niet? Dan laten wij u dit op tijd weten.

    Let op: Wilt u uw verzekering stoppen? Dan kan dit financiële gevolgen voor u hebben. Uw financieel adviseur geeft u graag advies.

   • Wanneer kan ik mijn verzekering stoppen?

    Dat hangt onder andere af van de algemene verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering. Meestal geldt het volgende:  

    U betaalt de premie per maand of jaar:

    • U hebt een Hypotheek Opvang Polis? Dan hebt u een maand opzegtermijn.
    • U hebt een Life Care Overlijdensrisicoverzekering? U kunt de verzekering één keer per jaar stopzetten. Hebt u uw verzekering in onderpand gegeven aan uw bank? Dan moet de bank eerst toestemming geven.
    • U hebt een Life Care Overlijdensrisicoverzekering met de algemene verzekeringsvoorwaarden LCO0611 of LCO0212? U kunt de verzekering op ieder moment opzeggen. U hebt een maand opzegtermijn. 

    U betaalt de premie vooraf: 


    • U hebt een Hypotheek Opvang Polis? U kunt de verzekering één keer per vijf jaar stopzetten. Dit rekenen we vanaf de ingangsdatum.

    • U hebt een Life Care Overlijdensrisicoverzekering? Dan kunt u de verzekering één keer per vijf jaar stopzetten. Dit rekenen we vanaf de ingangsdatum. Hebt u uw verzekering in onderpand gegeven aan uw bank? Dan moet de bank eerst toestemming geven.

    • U hebt een Hypotheek Opvang Polis met de algemene verzekeringsvoorwaarden HOP0910 of HOP0212? U kunt de verzekering op ieder moment opzeggen. U hebt een maand opzegtermijn.
    • U hebt een Life Care Overlijdensrisicoverzekering met de algemene verzekeringsvoorwaarden LCO0611 of LCO0212? Dan kunt u de verzekering op ieder moment opzeggen. U hebt een maand opzegtermijn.
   • Kan ik ook een deel van mijn verzekering stoppen?

    Dat kan. Houdt u wel rekening met het volgende:

    • Hebt u een Hypotheek Opvang Polis? Of een andere verzekering met een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsdekking? U kunt dan wel uw werkloosheidsdekking stoppen zodat u alleen verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid. U kunt niet alleen uw arbeidsongeschiktheidsdekking stoppen. Een werkloosheidsdekking kan alleen op een polis als er een dekking arbeidsongeschiktheid bij is. 

    • Hebt u een Life Care Overlijdensrisicoverzekering? Dan kan de verzekeringsnemer de verzekering stoppen. Hebt u uw verzekering in onderpand gegeven aan uw bank? Dan moet de bank eerst toestemming geven.
   • Ik wil mijn verzekering stoppen. Maar dat kan (nog) niet. Waarom niet?

    Dit kan verschillende redenen hebben. Vraag het ons. We leggen het graag aan u uit.

   • Ik heb de premie van mijn verzekering in één keer betaald. Waarom kan ik mijn verzekering maar 1 keer per 5 jaar stoppen?

    Dit staat in de wet. Wij volgen de wet.

   • Hoe lang duurt het voordat jullie mijn verzekering stoppen?

    U vraagt ons om uw verzekering te stoppen. Binnen twee werkdagen laten we u weten of dat kan. Dit hangt af van de voorwaarden van uw verzekering. Kunt u uw verzekering stoppen? Dan handelen wij uw verzoek binnen 20 werkdagen af.

  • Wat betekent dit voor mijn premie?
   • Ik stop mijn verzekering eerder. Krijg ik premie terug?

    U krijgt een deel van uw premie terug als:

    - u een Hypotheek Opvang Polis of een Life Care Overlijdensrisicoverzekering hebt.
    - u de premie in één keer betaald hebt.
    - u voldoet aan de algemene verzekeringsvoorwaarden.

    Betaalt u de premie per maand? Dan krijgt u geen premie terug. U hebt namelijk ook geen premie vooruitbetaald.

   • Hoeveel premie krijg ik terug?

    Dat hangt af van uw situatie. Neem contact op met uw financieel adviseur.

   • Ik krijg een uitkering. Krijg ik dan geen of minder premie terug?

    Dat hangt af van de algemene verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering. Soms krijgt u wel en soms krijgt u geen premie terug. Soms trekken we uw uitkering af van de premie die u terugkrijgt.

   • Ik heb een beleggings- of spaarverzekering. Krijg ik mijn premie terug?

    U krijgt dan de afkoopwaarde van uw verzekering terug. Wilt u de afkoopwaarde van uw verzekering opvragen? Dat kan op twee manieren:

    -      U stuurt ons een brief:

    BNP Paribas Cardif Contact Center
    Postbus 4006
    4900 CA Oosterhout


    -      U stuurt ons een een e-mail.

    Noem in uw brief of e-mail altijd uw polisnummer en uw adres. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie van ons.

   • Ik heb een uitvaartverzekering. Krijg ik mijn premie terug?

    Soms kunt u de afkoopwaarde van uw verzekering terugkrijgen. Dat hangt ervan af hoelang u premie hebt betaald. Wilt u de afkoopwaarde van uw verzekering opvragen? Dat kan op twee manieren:

    -      U stuurt ons een brief:

    BNP Paribas Cardif Contact Center
    Postbus 4006
    4900 CA Oosterhout


    -      U stuurt ons een een e-mail.

    Noem in uw brief of e-mail altijd uw polisnummer en uw adres. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie van ons.

   • Kan ik mijn verzekering stoppen en daarna premievrij voortzetten?

    Is de dekking van uw verzekering gestopt? Dan heeft uw verzekering geen premievrije waarde. Dit betekent dat de dekking niet doorloopt zonder dat u hiervoor premie betaalt (de verzekering wordt niet premievrij voortgezet). Ook betekent dit dat u geen waarde terugkrijgt.

  • Financiële gevolgen
   • Ik wil mijn verzekering stoppen. Heeft dat financiële gevolgen?

    Dat kan! Vraag uw financieel adviseur daarom altijd eerst om advies. We geven u twee belangrijke redenen:

    1)     Wij weten niet onder welke financiële constructie u uw verzekering hebt gesloten. Uw financieel adviseur weet dat wel. 


    2)     Wordt u arbeidsongeschikt, werkloos of overlijdt u? Dan kan dat grote financiële gevolgen hebben voor u of uw nabestaanden. Uw verzekering zorgt ervoor dat u ook dan een inkomen houdt.

 • Over uw verzekering

  Over uw verzekering

  • U wilt uw verzekering verlengen of iets bijverzekeren
   Gewicht: 
   0
  • Uw premie betalen
  • Fiscale aftrekbaarheid
   • De premie voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering is ‘fiscaal aftrekbaar’. Wat betekent dit?

    Fiscale aftrekpost
    U kunt uw premie als aftrekpost opgeven in de belastingaangifte. Staat op uw polisblad dat de premie van uw arbeidsongeschiktheidsdekking fiscaal aftrekbaar is? Dan kunt u dit bedrag opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte. Het is mogelijk dat u teveel belasting hebt betaald en een deel terugkrijgt. Er zijn twee varianten:

    - Hebt u de premie eenmalig betaald? De premie die u hebt betaald in een bepaald jaar is aftrekbaar in de aangifte van dat betreffende jaar.
    - Betaalt u de premie maandelijks? De premie die u hebt betaald in een bepaald jaar is aftrekbaar in de aangifte van dat betreffende jaar. Zolang u de premie betaalt kunt u het bedrag wat u aan premie betaalt in een jaar opgeven aan de belastingdienst.

    Ontvangt u van ons een uitkering?
    Dan worden de uitkeringen belast. De belastingdienst ziet uw uitkering als een soort inkomen wat ze belasten. Voor meer informatie verwijzen u naar de categorie claims uit de FAQ.

    U krijgt een gedeelte van de premie terug?
    Stel dat uw polis tegen eenmalige premie voortijdig wordt beëindigd dan hebt u wellicht recht op een premieteruggave. Het bedrag dat u terugkrijgt aan premie moet u opgeven aan de belastingdienst. Voorbeeld: hebt u in 2011 een bedrag terug ontvangen? Dan moet u dit bedrag opgeven in de belastingaangifte van 2011.

   • Ik krijg een uitkering. Betaal ik daar belasting over?

    Ja, als u de premie van de belasting aftrekbaar hebt gemaakt. De Belastingdienst ziet uw uitkering dan namelijk als inkomen. Of u uw premie van de belasting aftrekbaar hebt gemaakt, leest u op uw polisblad.

   • Ik krijg premie terug. Betaal ik daar belasting over?

    Stopt u uw verzekering? En hebt u de premie eenmalig betaald? Dan krijgt u misschien premie terug. Dit moet u opgeven aan de belasting. Hebt u bijvoorbeeld in 2011 premie teruggekregen? Dan geeft u dit bedrag op in uw belastingaangifte van 2011.

     

  • U wilt uw verzekering veranderen
   • Jullie schrijven de premie van mijn bankrekening af. Kan ik het rekeningnummer veranderen?

    U kunt uw rekeningnummer wijzigen. Hiervoor hebben wij van u nodig:

    1. Een ondertekend verzoek van de verzekeringnemer.
    2. Een door de premiebetaler volledig ingevulde en ondertekende SEPA-machtiging. Hieronder vindt u de knop naar de machtiging.
    3. Een kopie van uw bankpas of een rekeningafschrift.
    4. Is de verzekeringnemer niet dezelfde persoon als de premiebetaler? Vult u dan een formulier in voor het wijzigen van de premiebetaler. U kunt het formulier hieronder downloaden. Stuurt u ons dan ook een kopie van het legitimatiebewijs van de premiebetaler.

    SEPA-machtiging

    Formulier wijzigen premiebetaler

    De stukken opsturen

    U stuurt de stukken naar ons op per post of als bijlagen bij een e-mail. Klik hier voor onze contactgegevens.

    Wij passen uw rekeningnummer aan

    Hebben wij uw e-mail of brief gekregen? Dan veranderen wij uw rekeningnummer. Dat doen we binnen vijf werkdagen. U ontvangt daarvan van ons een bevestiging.

    Als u van bank wisselt, ontvangt u een pre-notificatie. Dit is een machtiging waarin wij de eerste afschrijving bij uw nieuwe bank aankondigen. De eerstvolgende afschrijving zal dan op de 15e van de maand zijn of later wanneer deze datum in het weekend valt. De incasso zal dan eenmalig afwijken van de normale afschrijvingen.

   • Hoe verander ik mijn adres?

    Geef hier uw nieuwe adres aan ons door.

   • Ik verander mijn verzekering. Krijg ik een nieuw polisblad?

    Ja. Elke keer als u of wij iets veranderen, krijgt u een nieuw polisblad.

   • Kan ik de begunstigde van de verzekering veranderen?

    De begunstigde krijgt de uitkering. Of u deze kan veranderen, hangt af van uw verzekering. En van wat er op uw polisblad staat. Staat hier dat de begunstiging is aanvaard? Dan mag u de begunstigde alleen veranderen als hij of zij dat goedvindt.

   • Ik heb mijn verzekering in onderpand gegeven aan mijn bank. Kan ik dat veranderen?

    Dat kan als uw bank dit goedvindt. Uw bank moet dit goedvinden om de volgende reden: u hebt een lening of hypotheek bij uw bank. Uw verzekering én de uitkering zijn een onderpand voor uw lening of hypotheek. Dat geeft de bank zekerheid dat u uw lening of hypotheek (voor een deel) kunt terugbetalen. Ook als u overlijdt. Dat noemen we ‘verpanden’. Wilt u naar een andere bank met uw hypotheek? Dan kunt u uw verzekering meenemen als onderpand voor deze bank. 

   • Kan ik de verzekerde bedragen van mijn verzekering veranderen?

    Dit kan soms binnen de verzekering die u nu hebt. En soms moet u hiervoor een extra verzekering afsluiten. Dat hangt af van uw verzekering en van de algemene verzekeringsvoorwaarden die voor u gelden.

    Wilt u de hoogte van het verzekerd bedrag verlagen?
    Past het verzekerd bedrag niet meer bij uw huidige situatie? Dan hebt u de mogelijkheid om het verzekerd bedrag op uw verzekering te verlagen. Dit is afhankelijk van de algemene polisvoorwaarden behorende bij uw verzekering. Stuurt u ons hiervoor een door de verzekeringnemer ondertekend verzoek. Hieronder vindt u de knop naar het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

    Formulier verlagen verzekerd bedrag

    Hebt u een Life Care Overlijdensrisicoverzekering?
    Hebt u uw verzekering in onderpand gegeven aan uw hypotheekverstrekker? Dan moet de hypotheekverstrekker (bank) toestemming geven voor het verlagen van uw verzekerd bedrag. U kunt dit akkoord bij uw hypotheekverstrekker opvragen. Zij sturen dit vervolgens naar ons toe. Zodra wij uw ondertekende wijzigingsverzoek en het akkoord van de hypotheekverstrekker hebben ontvangen, kunnen wij het verzekerd bedrag verlagen.

    U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en de eventueel benodigde stukken, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar BNP Paribas Cardif Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

    Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

   • Ik wil wel of juist geen belasting over mijn uitkering betalen. Kan ik dat veranderen?

    Bij sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunt u de premie van de belasting aftrekken. U betaalt dan belasting over de uitkering. Dat kiest u zelf als u de verzekering afsluit. Dit kunt u meestal niet meer veranderen. Op uw polisblad ziet u wat uw keuze is.

   • Ik wil graag iets anders veranderen. Kan dat?

    Dat kan. Geef het aan op dit formulier. U krijgt binnen twee werkdagen antwoord. We sturen u een e-mail of we bellen u. U kunt op het formulier aangeven wat u het prettigst vindt.

     

   • Ik ben zelfstandig ondernemer geworden. Ben ik nog verzekerd?

    Bent u als zelfstandig ondernemer begonnen? Laat dit dan aan ons weten. Wij kijken graag voor u na of wij u ook als zelfstandig ondernemer kunnen blijven verzekeren. Stuurt u ons een door u ondertekend verzoek voor het aanpassen van uw dienstverband samen met een uittreksel Kamer van Koophandel. Hieronder vindt u de knop naar het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

    Formulier wijzigen loondienst naar zelfstandig ondernemer

    U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en de eventueel benodigde stukken, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

    Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen of dat we de verzekering moeten beeindigen.

   • Ik wil de verzekeringnemer op mijn polis veranderen. Kan dat?

    Om de verzekeringnemer te kunnen wijzigen, hebben wij een door de huidige en nieuwe verzekeringnemer ondertekend verzoek nodig. Stuurt u ook een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de nieuwe verzekeringnemer mee? Hieronder vindt u de knop naar het formulier welke u kunt gebruiken voor het wijzigen van de verzekeringnemer.

    Formulier wijzigen verzekeringnemer

    U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de nieuwe verzekeringnemer, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

    Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

   • Wij zijn uit elkaar/ gescheiden. Wij willen de verzekering laten splitsen. Kan dat?

    U kunt de verzekering laten splitsen zodat u ieder uw eigen verzekering krijgt. Om de verzekering te kunnen splitsen, hebben wij een door u beiden ondertekend verzoek nodig. Hieronder vindt u de knop naar het formulier welke u kunt gebruiken voor het wijzigen van de verzekeringnemer. 

    Hebt u een verzekering met dekking arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid? Gebruik dan onderstaand formulier:

    Formulier splitsen verzekering met dekking arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid 

    Hebt u een verzekering met dekking overlijden? Gebruik dan onderstaand formulier:

    Formulier splitsen verzekering met dekking overlijden 

    Betaalt u de verzekering met een maandpremie? Stuurt u ons dan ook een nieuwe machtiging voor het afschrijven van de maandpremie. Deze kunt u hieronder downloaden.

    SEPA-machtiging 

    U kunt het door u beiden ondertekend verzoek scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

    Hebben wij uw wijzigingsverzoek ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

   Gewicht: 
   0
  • Overige vragen
   • Waar kan ik met overige vragen terecht?

    U kunt uw vragen op twee manieren stellen:

    1) Bij uw financieel adviseur. Zij hebben destijds de verzekering geadviseerd. En kunnen u precies vertellen wat de verzekering voor u doet.
    2) U kunt uw vraag via ons contactformulier stellen. Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een antwoord. U kiest zelf of u dat per mail of per telefoon wilt.

   • Wat verstaan wij onder een ondertekend verzoek?

    Een ondertekend verzoek is één document waarin de vraag én de handgeschreven handtekening van de verzekeringsnemer(s) staan. De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering heeft aangevraagd. Deze persoon kan de verzekering veranderen. Is de verzekering met meerdere personen aangevraagd? Dan hebben wij de handtekening van alle aanvragers nodig.

   • Wat is een getekende goedkeuring van de pandhouder?

    U hebt bij uw aanvraag of tussentijds bij ons aangegeven dat u uw overlijdenrisicoverzekering wilt gebruiken voor uw hypotheek. Daarom is uw verzekering verpand aan uw hypotheek en is uw hypotheekverstrekker  de pandhouder. Om de verzekering (gedeeltelijk) te stoppen of de pandhouder te veranderen hebben wij daarom toestemming van uw hypotheekverstrekker nodig. Deze kunt u bij hen opvragen.

   • Waarom vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs?

    Wij willen er zeker van zijn dat we met de gegevens van de juiste persoon werken. Daarom controleren wij altijd uw handtekening met de handtekening die wij in onze administratie hebben.

   Gewicht: 
   0
  • Uw verzekerde maandlasten
   • Ik heb mijn hypotheeklasten verzekerd. Is het verzekerd maandbedrag op mijn polisblad gegarandeerd?

    Ja, als u voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden, dan garanderen wij dit bedrag. Wij kijken niet hoeveel uw inkomen daalt als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Wel kijken we of u de verzekerde hypotheeklasten nog hebt. En of uw verzekerd maandbedrag niet te hoog is. Dat doen we in ieder geval als u een uitkering aanvraagt. Geef wijzigingen daarom altijd aan ons door. Zo voorkomt u teleurstellingen.

    In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

   • Ik ga verhuizen. Wat moet ik doorgeven?

    Geef zo snel mogelijk uw nieuwe adres aan ons door, en laat ons weten of dit een huur- of koopwoning is. Ga ook voor uzelf na of uw verzekering nog bij u past. Uw financieel adviseur kan u hierover adviseren.

    In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

   • Ik heb mijn huis verkocht en ga tijdelijk huren. Ik ben van plan om binnenkort weer een huis te kopen. Kan mijn verzekering doorlopen?

    In uw verzekeringsvoorwaarden leest u of uw verzekering nog dekking biedt in uw situatie. Of u er verstandig aan doet om uw verzekering te stoppen of aan te passen, kunnen wij niet beoordelen. Wilt u dit toch graag weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

    In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

   • Ik heb mijn hypotheek overgesloten naar een andere geldverstrekker. Ik ben nu een stuk voordeliger uit. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

    Niet altijd. Hoe hoog uw verzekerd maandbedrag mag zijn, hangt af van de hoogte van uw hypotheeklasten. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u hoe hoog uw verzekerd maandbedrag mag zijn. Ga voor uzelf na of uw verzekerd bedrag niet te hoog is. Of u er verstandig aan doet om uw verzekering aan te passen, kunnen wij niet beoordelen. Wilt u dit toch graag weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Als wij niks van u horen, gaan wij ervan uit dat uw verzekerd maandbedrag niet te hoog is. Vraagt u een uitkering bij ons aan? Dan controleren wij of u nog hypotheeklasten hebt en of uw verzekerd maandbedrag niet te hoog is.

    In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

   • Mijn hypotheeklasten zijn gestegen. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

    Nee, dat moet niet. Wel is het verstandig om voor uzelf na te gaan of uw verzekering nog bij uw situatie past. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u hoe hoog uw verzekerd maandbedrag mag zijn. En of u uw verzekerd bedrag kan verhogen. Of u er verstandig aan doet om uw verzekering aan te passen, kunnen wij niet beoordelen. Wilt u dit toch graag weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Als wij niks van u horen, gaan wij ervan uit dat uw verzekering nog bij u past.

   • Ik betaal huur en heb dus geen hypotheeklasten. Ben ik dan verzekerd?

    Niet in alle gevallen. Onze verzekeringen zijn bedoeld om hypotheeklasten te verzekeren. Maar in sommige gevallen zijn ook huurlasten verzekerd. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u of uw verzekering dekking biedt als u huur betaalt.

    In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

   • Ik heb al jaren geen hypotheek meer. Dit heb ik nooit eerder aan jullie doorgegeven. Per wanneer stopt mijn verzekering?

    Staat in uw verzekeringsvoorwaarden dat uw verzekering stopt wanneer u geen hypotheeklasten meer hebt? Dan stoppen wij uw verzekering op de dag dat u ons vertelt dat u geen hypotheeklasten meer hebt.

    In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

   • Waarom moet ik bewijsstukken van mijn hypotheeklasten opsturen?

    Vraagt u een uitkering bij ons aan? Dan controleren wij of uw verzekering nog past bij uw situatie. We kijken bijvoorbeeld of u nog steeds maandelijks hypotheeklasten hebt en of uw verzekerd bedrag niet te hoog is.

    In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

   • Wat gebeurt er als mijn verzekerd bedrag te hoog is?

    Zien wij dat uw verzekerd bedrag te hoog is? Dan verlagen wij uw verzekerd bedrag, zodat uw verzekerd bedrag weer voldoet aan uw verzekeringsvoorwaarden. Dat doen we op de dag dat wij dit zien. Of per de datum dat u van ons een uitkering krijgt, als dat eerder is. Hebt u voor de periode daarna teveel premie betaald? Dan betalen we die aan u terug.

    In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

 • U wilt een claim indienen

  U wilt een claim indienen

  • U dient een claim in
   • Hoe dien ik een claim in?

    U kunt een claim indienen door ons een claimformulier te sturen. Een claimformulier kunt u op onze claimpagina vinden. U kunt het claimformulier en eventuele machtigingen downloaden.

   • De bestanden die ik wil versturen zijn te groot. Hoe kan ik deze bestanden verkleinen?

    U kunt mails met bijlagen tot maximaal 15 mb naar ons versturen. Heeft u een bijlage groter dan 15 mb? Dan leest u hier hoe deze bijlage opgesplitst kan worden.

    • Download en installeer 7-zip.Versturen grote bestanden
    • Klik met uw rechtermuisknop op het bestand dat te groot is en kies 'Toevoegen aan archief'.
    • Geef een naam op.
    • Vul onder 'Opsplitsen in volumes (grootte in Bytes)' '14M' in (14 mb).
    • U kunt eventueel een wachtwoord opgeven. Vergeet niet om dit wachtwoord in een aparte mail naar ons te mailen.
    • Klik op 'OK'.
    • Het te grote bestand is nu opgesplits in stukjes van maximaal 14 mb.
    • Deze bestanden kunt u nu in aparte mails naar ons sturen. Wij voegen het dan weer samen.

    Hebt u meerdere bijlagen die bij elkaar meer dan 15 mb zijn? Dan kunt u deze allemaal selecteren en kiezen voor 'Toevoegen aan archief'.
    Voer daarna dezelfde stappen uit als hierboven omschreven.

     

   • Ik ben arbeidsongeschikt. Wanneer moet ik mijn claim indienen?

    U kunt dit het beste doen vier weken voordat uw eigenrisicoperiode voorbij is. Hoe weet u wanneer uw eigenrisicoperiode voorbij is? Daarvoor telt u het aantal dagen van uw eigenrisicoperiode op bij uw eerste ziektedag.

    Uw eigenrisicoperiode is de periode waarin u geen recht hebt op een uitkering. Raakt u arbeidsongeschikt? Dan hebt u altijd een eigenrisicoperiode. Dat geldt voor elke ziekte. Ook een ziekte die terugkomt. De eigen risicoperiode begint op de dag waarop een arts vaststelt dat u arbeidsongeschikt bent. Op uw polisblad leest u wat uw eigenrisicoperiode is.

   • Wat is WIA?

    Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

    Wilt u meer informatie?
    Wilt u meer weten over de WIA? Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering kunt aanvragen of hoe lang u een uitkering krijgt? Ga dan naar uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met uw bemiddelaar.

   • Ik heb een claim voor arbeidsongeschiktheid ingediend. Wat zijn nu de volgende stappen?

    Stap 1: we vragen informatie op
    Eerst vraagt een medewerker van onze medische dienst informatie op bij uw arts of artsen. Bent u nog niet gekeurd voor de WIA (voorheen WAO)? Dan vragen we informatie op bij uw bedrijfsarts of werkgever. Zodat we goed weten sinds wanneer en waarom u niet meer kunt werken.

    Het kan iets langer duren
    Soms duurt het wat langer voordat de arts ons de informatie stuurt. Daarom herinneren we hem hieraan. Zodat we uw claim zo snel mogelijk kunnen behandelen.

    Hebt u niet alle gevraagde documenten meegestuurd?
    Wij vragen dan de ontbrekende stukken nog een keer bij u op. Daardoor kan de afhandeling ook iets langer duren.

    Stap 2: onze medisch adviseur beoordeelt uw medische gegevens
    Hebben we alle informatie gekregen? Dan beoordeelt de onafhankelijke medisch adviseur met wie wij samenwerken uw medische gegevens.

    We gaan zorgvuldig met uw informatie om
    Alleen de medisch adviseur bekijkt de informatie over uw gezondheid. Hij adviseert ons daarna over uw claim. We werken altijd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
     
    Stap 3: we nemen een besluit
    We toetsen de verzamelde informatie en het advies van de medisch adviseur aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbeoordelaar een besluit. En stelt u hiervan telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte.

    Onafhankelijke keuring
    Bent u verzekerd op basis van passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid? Of vallen niet al uw klachten binnen de dekking van de verzekering? Dan wordt u eerst gekeurd door een onafhankelijk keuringsbureau. Aan de hand van dit medisch en arbeidsdeskundig onderzoek stellen zij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Waardoor de claimbeoordelaar een besluit kan nemen over uw uitkering. U ontvangt hierover een brief.

    Bent u het niet eens met de uitkomst van deze onafhankelijke keuring? Dan kunt u een nieuw medisch of arbeidsdeskundig onderzoek laten doen (second opinion). Neemt u hiervoor altijd eerst contact op met onze afdeling Claims via telefoonnummer (0800) 486 48 60. Of stuur een e-mail naar claims@bnpparibascardif.com. We lopen dan de vervolgstappen met u door en bekijken of we de kosten kunnen vergoeden.

    Stap 4: u krijgt een brief
    Hierin leest u of we kunnen uitkeren.

   • Ik ben werkloos. Wanneer moet ik mijn claim indienen?

    U kunt een claim bij ons indienen als u een WW-uitkering van het UWV krijgt en uw eigenrisicoperiode voorbij is.

    Uw eigenrisicoperiode is de periode waarin u geen recht hebt op een uitkering. Raakt u werkloos? Dan hebt u altijd een eigenrisicoperiode. Op uw polisblad leest u wat uw eigenrisicoperiode is.

    Hoe weet u wanneer uw eigenrisicoperiode voorbij is? Daarvoor telt u het aantal dagen van uw eigenrisicoperiode op bij uw eerste werkloosheidsdag.

   • Ik heb een claim voor werkloosheid ingediend. Wat zijn de volgende stappen?

    Stap 1: we vragen informatie bij u op
    Hebt u alle gevraagde informatie meegestuurd? Dan wordt uw claim afgehandeld door de claimbeoordelaar (stap 3).

    Stap 2: we vragen ontbrekende informatie op
    Hebt u niet alle gevraagde documenten meegestuurd? Dan vragen wij de ontbrekende stukken nog een keer bij u op. Het is ook mogelijk dat we ontbrekende informatie bij uw werkgever opvragen. Daardoor kan de afhandeling iets langer duren.

    Stap 3: we nemen een besluit
    We toetsen de verzamelde informatie aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbeoordelaar een besluit. En stuurt u hierover een brief.

    Stap 4: u krijgt een brief
    Hierin leest u of we kunnen uitkeren. 

   • Ik (nabestaande) heb een claim voor overlijden ingediend. Wat zijn de volgende stappen?

    Stap 1: We vragen informatie bij u op
    Hebt u alle gevraagde informatie meegestuurd? Dan wordt de claim afgehandeld door de claimbeoordelaar (stap 3).

    Stap 2: We vragen ontbrekende informatie op
    Hebt u niet alle gevraagde documenten meegestuurd? Dan vragen wij de ontbrekende stukken nog een keer bij u op. Daardoor kan de afhandeling iets langer duren.

    Stap 3: We nemen een besluit
    We toetsen de verzamelde informatie aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van de verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbeoordelaar een besluit. En stuurt u hierover een brief.

    Stap 4: U krijgt een brief
    Hierin leest u of we kunnen uitkeren. 

   • Wat is Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens?

    Als u na het afsluiten van een levensverzekering overlijdt, kunnen wij het verzoek tot uitkeren laten toetsen door de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. Wij mogen niet zo maar uw dossier aan de commissie voorleggen. Wij moeten vermoeden dat gegevens niet of fout op de gezondheidsverklaring zijn ingevuld. Als de verzekering al langer loopt, moeten wij zelfs een duidelijke aanwijzing hebben. De commissie achterhaalt of u de gezondheidsverklaring fout of niet helemaal hebt ingevuld.

    Dit heeft gevolgen voor uw nabestaanden. Het duurt in elk geval langer voordat de uitkering wordt uitbetaald. Een negatief oordeel van de Toetsingscommissie kan zelfs betekenen dat wij helemaal niks uitkeren. Klik hier om te lezen wat de commissie doet en wat uw nabestaanden kunnen verwachten.

   • Wat hebben jullie van mij nodig als ik een claim indien?

    Dat hangt af van uw claim. Als u de stappen doorloopt bij 'claim indienen' , komt u bij het juiste claimformulier. Daar leest u wat wij nodig hebben. Hebben wij meer informatie nodig? Dan krijgt u van ons een brief. 

   • Ik krijg een uitkering. Hoef ik dan geen premie te betalen?

    Betaalt u de premie per maand? Dan hoeft u misschien geen premie te betalen zolang u een uitkering krijgt. Dit leest u in de algemene verzekeringsvoorwaarden. Hoeft u geen premie te betalen? Dan laten wij u dit weten in de brief over uw uitkering.

   • Ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ik verhuis naar het buitenland. Wat nu?

    Dat hangt af van een paar dingen. Bijvoorbeeld:

    • Verhuist u tijdelijk of voor langere tijd?
    • Houdt u een uitkering van het UWV?

    Wij bekijken de gevolgen per situatie. Neem daarom contact met ons op.

   • Wie krijgt de uitkering?

    Wij betalen de uitkering aan de ‘begunstigde’. U leest in de algemene verzekeringvoorwaarden wie dat is.

   • Hoe wordt mijn arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald?

    U bent werknemer
    Was u in loondienst op het moment dat u arbeidsongeschikt werd? Dan wordt u gekeurd door het UWV. BNP Paribas Cardif baseert het arbeidsongeschiktheidspercentage op het UWV-rapport en extra medische informatie. Het is mogelijk dat wij u nog extra laten keuren. Of dit nodig is, hangt af van uw situatie. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld een ziekte of kwaal hebt waar u al last van had voor de ingangsdatum van de verzekering. Wordt u extra gekeurd? Dan wordt dit uitgevoerd door een onafhankelijk keuringsinstituut. Meestal bestaan deze keuringen uit een medische keuring en een arbeidsdeskundig onderzoek.

    U bent zelfstandig ondernemer
    Bent u als zelfstandig ondernemer bij ons verzekerd en wordt u arbeidsongeschikt? Dan is altijd een keuring door een onafhankelijk keuringsinstituut nodig. Deze keuring bestaat meestal uit twee onderdelen. Een medische keuring en een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens de medische keuring wordt bepaald wat u nog kunt verdienen met werken (restverdiencapaciteit). Het arbeidsdeskundig onderzoek bepaalt welk arbeidsongeschiktheidspercentage in uw geval hoort bij deze vastgestelde restverdiencapaciteit.

    Voor meer informatie over het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage verwijzen wij u naar de algemene verzekeringsvoorwaarden.

   • Ik ben het niet eens met het door het UWV bepaalde percentage arbeidsongeschiktheid. Wat kan ik doen?

    Wij volgen het UWV bij de bepaling van het percentage arbeidsongeschiktheid. Bent u het niet eens met dit percentage? Dan kunt u een bezwaar indienen bij het UWV. Zo nodig kunt u ook bij hen in beroep gaan.

   • Ik ben het niet eens met de medische beoordeling van mijn claim. Wat kan ik doen?

    Wij baseren ons medisch oordeel op de medische informatie die wij krijgen van uw behandelend artsen. Wilt u deze medische informatie bekijken? Stuurt u ons dan een e-mail met uw verzoek. Ons e-mailadres is medischedienst@bnpparibascardif.com. Ons postadres is:

    BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen
    T.a.v. Afdeling Medische Dienst
    Postbus 4006
    4900 CA Oosterhout

    Bent u het niet eens met ons medisch oordeel? Stuurt u ons dan de aanvullende medische informatie waaruit blijkt waarom u het niet met ons eens bent. Wij beoordelen uw claim dan opnieuw.

   • Wat gebeurt er als ik niet eerlijk ben geweest bij het indienen van een claim?

    Vermoeden we dat u niet eerlijk bent geweest? Dan onderzoekt onze afdeling veiligheidszaken dat. Zij verzamelen alle feiten en kijken of er sprake is van fraude. Is dat zo? Dan nemen we hierover contact met u op. U mag hierop reageren. Op basis van uw reactie bepalen we of we maatregelen treffen. Hierover leest u meer in ons fraudebeleid.

   • Mijn claim is afgewezen. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?

    Bent u het niet eens met onze beslissing over uw claim? Of is onze beslissing niet helemaal duidelijk voor u? Dan kunt u de volgende stap(pen) ondernemen:

    1. U neemt contact op met de claimbehandelaar via 0800 486 48 60 of claims@bnpparibascardif.com. Hij of zij licht ons besluit graag verder toe.
    2. Bent u het nog steeds niet eens met onze beslissing? En kunt u dat motiveren? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Hoe u dat doet leest u op de pagina 'Stuur ons uw klacht'.

    Bent u het na de afhandeling van uw klacht nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zij beslissen dan of onze beoordeling correct is. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden.

   Gewicht: 
   0
  • Doorlooptijd
   • Hoe lang duurt het voordat mijn claim is afgehandeld?

    Bent u werkloos? Dan duurt het ongeveer 45 kalenderdagen voordat wij uw claim hebben afgehandeld.

    De afhandeling van een claim in verband met overlijden duurt ongeveer 30 kalenderdagen.

    Bent u arbeidsongeschikt? Dan duurt het ongeveer 90 dagen. Dit is wat langer, omdat we ook informatie vragen aan uw huisarts of specialist.

    Zorg dat u alle formulieren helemaal hebt ingevuld en ondertekend. En dat u alle informatie meestuurt. Wij kunnen uw claim dan sneller behandelen.

  • U bent het niet met ons eens
   • Ik ben het niet eens met de medische beoordeling van mijn claim. Wat kan ik doen?

    Wij baseren ons medisch oordeel op de medische informatie die wij krijgen van uw behandelend artsen. Wilt u deze medische informatie bekijken? Stuurt u ons dan een e-mail met uw verzoek. Ons e-mailadres is medischedienst@bnpparibascardif.com. Ons postadres is:

    BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen
    T.a.v. Afdeling Medische Dienst
    Postbus 4006
    4900 CA Oosterhout

    Bent u het niet eens met ons medisch oordeel? Stuurt u ons dan de aanvullende medische informatie waaruit blijkt waarom u het niet met ons eens bent. Wij beoordelen uw claim dan opnieuw.

   • Mijn claim is afgewezen. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?

    Bent u het niet eens met onze beslissing over uw claim? Of is onze beslissing niet helemaal duidelijk voor u? Dan kunt u de volgende stap(pen) ondernemen:

    1. U neemt contact op met de claimbehandelaar via 0800 486 48 60 of claims@bnpparibascardif.com. Hij of zij licht ons besluit graag verder toe.
    2. Bent u het nog steeds niet eens met onze beslissing? En kunt u dat motiveren? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Hoe u dat doet leest u op de pagina 'Stuur ons uw klacht'.
    3. Bent u het na de afhandeling van uw klacht nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zij beslissen dan of onze beoordeling correct is. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden.
   Gewicht: 
   0
  • Wij betalen uw uitkering
   • Waarom houden jullie soms op een vervolguitkering meer premie in dan het percentage dat standaard is?

    Wij mogen iedere maand maar een maximaal bedrag inhouden voor uw zorgpremie. Krijgt u meerdere uitkeringen in één keer? Dan houden we de zorgpremie die de Belastingdienst nog te goed heeft van de eerste uitkering, in op de vervolgbetalingen.

   • Waarom moet ik iedere maand betaalspecificaties of vervolgformulieren aanleveren?

    Wij blijven graag op de hoogte van uw situatie. Daarom vragen wij om deze informatie. Hoe vaak u ons deze informatie geeft, hangt af van uw situatie. Soms mag u een vervolgformulier bijvoorbeeld om de drie of zes maanden naar ons sturen.

   • Wanneer betalen jullie uit?

    Wij keren altijd achteraf uit over de voorgaande periode. Betalingen worden iedere dag door ons verwerkt en klaargezet. De betalingen die klaarstaan worden verzameld en op twee vaste dagen in de week omgezet in één grote betaalopdracht. Dat is op maandag en woensdag. Dat noemen we onze betaaldagen. De volgende dag wordt deze verzamelopdracht naar de bank gestuurd. Dat is dus op dinsdag en donderdag. U ontvangt uw uitkering op de dag daarna, dus op woensdag of vrijdag. Dit betekent dus dat wij 2 betaaldagen per week hebben. Alle betaalopdrachten die tussendoor worden klaargezet voor een daaraan voorafgaande periode, worden pas uitgevoerd op de eerstvolgende betaaldag.

  • Uw uitkering en de belasting
  • Fraude
  • U hebt schade door terrorisme
   • Ik heb schade door terrorisme. Ben ik daarvoor verzekerd?

    Schade door terrorisme hebben wij zelf verzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade NHT. Dit noemen we terrorisme-risico. Daarmee bent u verzekerd voor:    • terrorisme
    • kwaadwillige besmetting
    • preventieve maatregelen
    • voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting en preventieve maatregelen

    Hebt u op of na 1 januari 2012 premie betaald voor uw verzekering? En hebt u schade door terrorisme? Dan geldt het volgende:

    1. U bent alleen verzekerd voor dat wat de NHT verzekert. Dit betekent bijvoorbeeld dat u alleen een volledige uitkering krijgt als de NHT ons ook een volledige uitkering geeft.
    2. Hebben wij onze uitkering gekregen van de NHT? Dan betalen wij uw uitkering aan u. Misschien moet u daarom wat langer op uw uitkering wachten. 

    Lees meer over uw terrorismedekking:

    Lees meer over de NHT: www.terrorismeverzekerd.nl.

  • Contact met de afdeling claims
 • U hebt een klacht

  U hebt een klacht

 • Herstelkostenregeling

  Herstelkostenregeling

  • Vragen over de herstelkostenregeling
   • Wat is de herstelkostenregeling?

    BNP Paribas Cardif doet haar best om geen fouten te maken. Maar soms gaat er wel eens wat mis. Uw adviseur moet dit dan herstellen. Daarvoor moet u hem betalen. Gebeurt dit bij u? Dan betaalt BNP Paribas Cardif dit geld aan u terug. Dit staat in de herstelkostenregeling van het Verbond van Verzekeraars.

   • Voor welke producten is de herstelkostenregeling?

    De herstelkostenregeling is bedoeld voor producten die vallen onder het provisieverbod. Dit staat vanaf 1 januari 2013 in de wet. Bij BNP Paribas Cardif gaat het om de Hypotheek Aflos Verzekering.

   • Voor welke fouten is de herstelkostenregeling?

    De herstelkostenregeling gaat over fouten die BNP Paribas Cardif vanaf 1 januari 2013 maakt. Bijvoorbeeld in de opmaak van polissen. Of in andere documenten en offertes die bij uw polis horen. Uw adviseur controleert deze documenten altijd. Ziet hij een fout? Dan laat hij dat aan ons weten. Wij passen de fout dan aan. Uw adviseur controleert de documenten daarna nog een keer. Dat hoort allemaal bij de normale werkwijze. Ontdekt u of uw adviseur later toch een fout? Dan gaat de herstelkostenregeling in.

   • Hoe werkt de herstelkostenregeling?

    Uw adviseur laat ons weten als de herstelkostenregeling moet ingaan. U kunt dit ook zelf aan ons laten weten. Is de fout opgelost? Dan stuurt de adviseur u een rekening. Deze moet u eerst zelf betalen. Daarna stuurt u de rekening naar ons. Dan betalen wij het bedrag aan u terug.

   • Hoe dien ik een rekening in?

    U kunt de rekening op twee manieren naar ons sturen.

    • Stuur een e-mail naar: info@bnpparibascardif.nl.
    • Stuur een brief naar:
     BNP Paribas Cardif
     Cardif Contact Center
     Postbus 4006
     4900 CA Oosterhout


    Zet op de rekening uw polisnummer of offertenummer. En uw rekeningnummer. Dan betalen wij u binnen zes weken.

   • Waarom betalen jullie de rekening niet aan de adviseur?

    Op 1 januari 2013 is er een provisieverbod ingevoerd. Dat betekent dat een verzekeraar voor complexe en impactvolle producten geen geld aan uw adviseur mag betalen.

   • Betalen jullie elke rekening?

    Nee, het bedrag op de rekening moet overeenkomen met het uurloon van de adviseur. En met zijn werkzaamheden. BNP Paribas Cardif controleert dit. We kijken of het uurloon klopt met het bedrag dat op de website van de adviseur staat. We betalen maximaal € 150,- per uur.

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies