Veelgestelde vragen overzicht.

 • Hypotheek Aflos Verzekering

  Hypotheek Aflos Verzekering

  • De verzekering
   • Wat is de premie van de Hypotheek Aflos Verzekering?

    Uw premie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; onder andere van uw hypotheekbedrag, de rente en uw leeftijd. Wilt u weten hoe hoog de premie voor u is? Neemt u dan contact op met een bemiddelaar.

   • Is de premie van de Hypotheek Aflos Verzekering aftrekbaar voor mijn inkomstenbelasting?

    Nee. De uitkering die u ontvangt is ook belastingvrij.

   • Hoe lang duurt mijn verzekering?

    Uw verzekering begint op de datum waarop het eerste contract start. Dit is de startdatum die u op het uitkeringsschema bij uw verzekeringsbewijs vindt. Daar vindt u ook de einddatum van het uitkeringsschema. Dat is de datum waarop uw laatste contract stopt.
    Elk contract duurt twaalf maanden, met elk jaar een nieuw voorstel voor een nieuw contract tot maximaal de einddatum van het uitkeringsschema van uw laatste contract.

   • Wat staat er in het voorstel voor een nieuw contract?

    In het voorstel voor een nieuw contracte verzekering staat wat de premie en voorwaarden worden voor de het nieuwe contracte verzekering. Als er iets verandert, leggen wij uit waarom wij dat doen.

   • Kan het ook zo zijn dat de premie en/of de voorwaarden een aantal jaar gelijk blijven?

    Ja, het kan zo zijn dat de voorwaarden en de premie gelijk blijven. Of dat wij de premie verlagen. Wij willen u natuurlijk graag verzekerd houden. Grote wijzigingen proberen wij altijd te voorkomen. Als er iets verandert, leggen wij altijd uit waarom wij dat doen.

   • Welke veranderingen moet ik doorgeven?

    De volgende veranderingen moet u (of na uw overlijden uw nabestaanden) direct aan ons melden:

    • U gaat verhuizen.
    • U krijgt een ander e-mailadres.
    • U hebt geen hypotheek meer.
    • U bent overleden.
    • U gaat met een arbeidscontract voor minder dan 16 uur per week werken, of u werkt niet meer in loondienst in Nederland. Dat doet u niet omdat u arbeidsongeschikt of werkloos bent, maar om een andere reden.
    • U gaat als zelfstandig ondernemer werken.
    • U gaat een ander beroep uitoefenen.
    • U gaat andere werkzaamheden uitoefenen.
    • U verblijft langer dan twee maanden in het buitenland.

    Wij beoordelen dan of u de verzekering door kunt laten lopen.

   • In welke situaties mogen wij uw verzekering veranderen?

    Wij mogen de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering veranderen. Dat mogen wij doen als wij uw verzekering verlengen. Verandert de wet- of regelgeving? En heeft dit direct gevolgen voor uw verzekering? Dan mogen wij voor een bepaalde groep verzekeringen of verzekeringnemers op elk moment en zo vaak als nodig is de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden veranderen. Wij wachten dan niet tot het moment waarop wij uw verzekering verlengen. Dat doen wij bijvoorbeeld als het UWV de WIA-keuring op een ander moment gaat doen. In de laatste twintig jaar is de wet gemiddeld eens in de acht jaar veranderd. De invoering van de Wet Werk en Zekerheid vanaf 2015 was de laatste grote verandering.

    Veranderen wij de maandpremie of de verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u daarover eerst bericht van ons. U krijgt ons bericht minimaal twee maanden voor de datum waarop de wijziging ingaat. Hierin leest u:

    • Wat er is veranderd.
    • De reden voor de verandering.
   • Welke kenmerken van uw verzekering veranderen wij niet?

    De volgende kenmerken van uw verzekering veranderen wij niet:

    • De vervaldatum van uw laatste verzekering.
    • Het uitkeringsschema voor arbeidsongeschiktheid dat staat op uw eerste verzekeringsbewijs.
    • De hoogte en het maximaal aantal uitkeringen voor werkloosheid.
    • Het document: 'Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen?'.
   Gewicht: 
   0
  • Afsluiten en acceptatie
   Gewicht: 
   0
  • Aanvraag afronden
   • Ik heb de e-mail met de link om de aanvraag af te ronden niet ontvangen. Wat nu?

   • Ik heb het wachtwoord niet ontvangen. Wat nu?

    Misschien is de e-mail bij uw ongewenste e-mail terecht gekomen. Zo niet, klik op de link in de e-mail die u hebt ontvangen. Onder het veld waar u het wachtwoord kunt invullen staat de knop: ‘nieuw wachtwoord aanvragen’. U ontvangt dan een e-mail met een nieuw wachtwoord.

   • Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen. Wat nu?

    Hebt u een e-mail van ons niet ontvangen? Neem contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. Per e-mail bereikt u ons via info@bnpparibascardif.nl. Wij sturen de e-mail of documenten graag naar u toe.

   • Ik heb iets verkeerd ingevuld. Kan ik dat nog wijzigen?

    Nee, u kunt dit niet zelf wijzigen. Hebt u iets verkeerd ingevuld? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. Per e-mail bereikt u ons via info@bnpparibascardif.nl. Wij helpen u graag.

   • Waarom moet ik mijn beroep invullen?

    Het risico om arbeidsongeschikt te raken is bij het ene beroep hoger dan bij het andere. Daarom willen wij graag weten wat uw beroep is. Bij een klein aantal beroepen met een erg hoog risico op arbeidsongeschiktheid, kunt u de verzekering niet afsluiten. Zo kunnen wij de premie betaalbaar houden.

   • Ik kan mijn beroep niet vinden. Wat nu?

    Kunt u uw beroep niet direct vinden? Probeer dan eens een andere omschrijving. Er zijn bijvoorbeeld administratieve beroepen bekend onder verschillende namen. Of als u een beroep als assistent, junior of in opleiding uitoefent, dan kunt u het algemene beroep kiezen. Voor ons maakt de precieze naam niet uit.

    Komt u er niet uit? Neemt u dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. Per e-mail bereikt u ons via info@bnpparibascardif.nl.

   • Ik weet niet zeker of mijn beroep onder de uitgesloten beroepen valt. Wat nu?

    Doet u zwaar of gevaarlijk werk? Bijvoorbeeld:

    • Werkt u in de agrarische sector? Bijvoorbeeld bij een land- of tuinbouwbedrijf of veehouder? (loonwerker, landarbeider, landbouwmachinebestuurder)
    • Doet u ander zwaar werk? (stratenmaker, slachter, sloper, stucadoor, terrazzovloerenlegger)
    • Doet u ander gevaarlijk werk? (boomrooier, sloper, steigerbouwer)

    Werkt u op gevaarlijke plaatsen?

    • Werkt u bijvoorbeeld op hoogte? Bijvoorbeeld op daken of aan gevels? (dakdekker, schoorsteenveger, gevelreiniger)
    • Werkt u op of rond het water? Bijvoorbeeld onder water, in een haven, op een schip of een boorplatform op zee? (havenarbeider, schipper, visser, bergingswerker)

    Bent u professioneel sporter of sportofficial (scheidsrechters e.d.)?

    Als het antwoord op een van de vragen hierboven ja is, dan kunt u de verzekering niet aanvragen. We raden u aan contact op te nemen met uw adviseur.

   • Waarom moet ik verklaringen afleggen?

    Wij willen niet dat u achteraf teleurgesteld bent. Daarom vragen wij u om een aantal verklaringen af te leggen over onder andere uw werk en uw gezondheid. Doordat u nu de verklaring invult, hoeft u geen medische vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we u sneller bevestigen dat u verzekerd bent.

   • Kan ik de gegevens van de verklaring tussentijds opslaan?

    Nee, u moet de verklaring in één keer volledig afronden. Als u de verklaring niet in één keer volledig afrondt, kunt u de eerder toegestuurde link en wachtwoord opnieuw gebruiken.

   • Hoelang duurt het voordat ik weet dat jullie mij hebben geaccepteerd?

    Wij voeren na het afronden van de aanvraag enkele controles uit. U ontvangt daarna zo snel mogelijk bericht van ons. Hier hebben wij maximaal vier werkdagen voor nodig.

  • Uitkering arbeidsongeschiktheid
   • Wanneer kan ik een uitkering aanvragen?

    Als u een WIA-uitkering van het UWV krijgt. Zodra u weet dat u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, laat u dit aan ons weten. Zodat u zo snel mogelijk van ons een uitkering ontvangt. Let op: uw verzoek om een uitkering moet uiterlijk drie jaar na de eerste dag waarop u recht hebt op een WIA-uitkering bij ons binnen zijn. Daarmee voorkomt u dat u geen uitkering krijgt.

   • Wat is WIA?

    Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

    Wilt u meer informatie?
    Wilt u meer weten over de WIA? Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering kunt aanvragen of hoe lang u een uitkering krijgt? Ga dan naar uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met uw bemiddelaar.

   • Hoelang krijg ik een uitkering?

    U krijgt een eenmalige uitkering. Het uitkeringsbedrag maken wij over aan uw geldverstrekker.

   • Hoe hoog is de uitkering?

    De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij het aanvragen van de verzekering hebt u met uw adviseur een aflosbedrag gekozen. Dat aflosbedrag daalt mee met uw hypotheek. Dat hangt af van de marktwaarde van uw woning, het hypotheekbedrag, de rente, de startdatum en looptijd van uw de hypotheek. Op uw verzekeringsbewijs staat een uitkeringsschema. Hierop kunt u precies zien hoe hoog uw uitkering uit de Hypotheek Aflos Verzekering is op het moment dat u voor het eerst recht hebt op een WIA-uitkering.

   • Hoe beoordelen jullie mijn arbeidsongeschiktheid?

    Als u een WIA-uitkering krijgt en een uitkering bij ons aanvraagt, gaan wij uw claim beoordelen. Dit doen wij op basis van een advies van de medisch adviseur van een onafhankelijk medisch bureau. Zij behandelen de medische informatie van uw claimdossier. Alle medisch adviseurs die wij inschakelen moeten een BIG-registratie als arts hebben.

   • Wat is de inloopperiode bij arbeidsongeschiktheid?

    De inloopperiode is de periode direct nadat uw adviseur de aanvraag heeft verstuurd. U bent dan nog niet verzekerd. De inloopperiode voor arbeidsongeschiktheid is drie maanden. Krijgt u tijdens deze periode een aandoening of een ongeval?  En wordt u daardoor arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Is de eerste verzekering al gestart? Dan bent u wel verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval.

   • Wat bedoelen jullie met bestaande aandoeningen en een verhoogd risico op andere aandoeningen?

    In het document ‘Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen’ vindt u hier meer informatie over. Ook leest u hier een aantal voorbeelden.

   • Hoe gaat het aflossen van een deel van mijn hypotheek in z’n werk bij arbeidsongeschiktheid?

    De maand waarin uw WIA-uitkering start, bepaalt de hoogte van de uitkering. Deze kunt u aflezen in het uitkeringsschema. Het uitkeringsbedrag gaat rechtstreeks naar uw geldverstrekker. Dit doen wij onder vermelding van uw naam en het hypotheeknummer. We spreken met uw geldverstrekker af hoe we de uitkering precies betalen.

    De geldverstrekker gebruikt de uitkering om af te lossen op uw hypotheek. Hij mag de uitkering ook geheel of gedeeltelijk gebruiken om de maandelijkse last van uw hypotheek te betalen. Maar de geldverstrekker mag dat alleen in overleg met u en na goedkeuring door u.

    Brengt de geldverstrekker een vergoeding voor vervroegde aflossing op uw hypotheek in rekening? En kunt u dit aantonen? Dan wordt alleen het deel van de uitkering dat zonder vergoeding afgelost mag worden uitgekeerd aan de geldverstrekker. Het resterende bedrag wordt dan direct aan u uitgekeerd.

    In de volgende situaties keren wij een lager bedrag uit. Wij betalen dan geen premie terug.

    • Wij kijken naar uw hypotheekschuld op de eerste dag waarop u recht hebt op een WIA-uitkering. Is de hoogte van uw hypotheekschuld op die dag een lager bedrag dan het bedrag dat in het uitkeringsschema staat? Dan krijgt u dit lagere bedrag.
    • Is de geldverstrekker niet de eerste begunstigde? U hebt dan iemand anders als begunstigde aangewezen. Dan verlagen wij uw uitkering met 50%. Dit doen wij omdat de verzekering bedoeld is om uw hypotheek af te lossen bij de geldverstrekker.
   • Waarom gaat de uitkering naar de geldverstrekker?

    Het doel van ons product is om op uw hypotheek af te lossen. Daarom gaat de uitkering naar de geldverstrekker.

   • Kan ik een boete krijgen van mijn bank als ik door de uitkering van de Hypotheek Aflos Verzekering versneld aflos op mijn hypotheek?

    Wij gaan ervan uit dat uw geldverstrekker u geen boete in rekening brengt, omdat u arbeidsongeschikt bent en in een vervelende situatie terecht bent gekomen. Brengt de geldverstrekker toch een vergoeding voor vervroegde aflossing op uw hypotheek in rekening? En kunt u dit aantonen? Dan wordt alleen het deel van de uitkering dat zonder vergoeding afgelost mag worden uitgekeerd aan de geldverstrekker. Het resterende bedrag wordt dan direct aan u uitgekeerd.

   • Ik heb alleen een dekking voor arbeidsongeschiktheid en ik word werkloos. Loopt mijn verzekering dan door of moet ik opzeggen?

    Uw verzekering loopt door als u werkloos wordt. U bepaalt zelf wanneer u beter kunt opzeggen. U laat ons wel weten dat u werkloos bent geworden. Ook laat u het ons weten als u niet meer werkloos bent. In de verzekeringsvoorwaarden leest u hierover het volgende:

    Wanneer stopt de verzekering?
    U krijgt een arbeidscontract voor minder dan zestien uur per week. Of u werkt minder dan zestien uur per week betaald. Dat doet u niet omdat u arbeidsongeschikt of werkloos bent, maar om een andere reden.

    Wanneer bent u werkloos?
    U hebt geheel of gedeeltelijk geen werk. Dit is u niet te verwijten. En u bent beschikbaar om arbeid te aanvaarden. U bent dus bijvoorbeeld niet ziek, zwanger of arbeidsongeschikt.

   Gewicht: 
   0
  • Uitkering werkloosheid
   • Wanneer kan ik een uitkering aanvragen?

    Wij vragen u de volgende stappen te volgen:

    1. U krijgt een WW-uitkering van het UWV. U laat dit zo snel mogelijk aan ons weten. U kunt uw werkloosheid meteen bij ons melden. Of u belt ons via telefoonnummer 0800-486 48 60.
    2. Wij laten u weten welke gegevens u nodig hebt op het moment dat u een uitkering bij ons gaat aanvragen. Zodat u weet welke documenten u goed moet bewaren.
    3. Uw WW-uitkering van het UWV stopt en u bent nog steeds werkloos. Dan meldt u ons dat zo snel mogelijk. Zodat wij uw verzoek om een uitkering zo snel mogelijk kunnen behandelen. U kunt meteen uw claim indienen. Of u belt ons via telefoonnummer 0800-486 48 60.

    Let op: wij moeten uw verzoek om een uitkering uiterlijk drie jaar na de eerste dag waarop uw WW-uitkering is gestopt en u nog steeds werkloos bent, hebben ontvangen. Zo voorkomt u dat u geen uitkering krijgt voor de periode dat u te laat bent.

   • Hoelang krijg ik een uitkering?

    U kunt in totaal twaalf maanden een uitkering krijgen voor werkloosheid uit deze verzekering. Zie het als een ‘strippenkaart’ van in totaal twaalf strippen. Elke maand uitkering kost één strip. Die kan in één WW-periode opgemaakt worden. Of in meerdere WW-periodes. Is de strippenkaart op? Dan stopt de WW-dekking.

   • Hoe hoog is de uitkering?

    Per € 100.000 hypotheek is de uitkering € 250 per maand. Op uw verzekeringsbewijs leest u hoe hoog uw uitkering is.

   • Wat is de inloopperiode bij werkloosheid?

    •De inloopperiode is de periode direct nadat uw adviseur de aanvraag door uw bemiddelaarheeft verstuurd. U bent dan nog niet verzekerd. De inloopperiode voor werkloosheid is zes maanden. Gebeurt er iets tijdens deze periode waardoor u werkloos wordt? Dan krijgt u geen uitkering. Bijvoorbeeld als in deze periode faillissement van of uitstel van betaling voor uw werkgever wordt aangevraagd, een reorganisatie wordt aangekondigd, aan u een vaststellingsovereenkomst tot het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt voorgelegd of u een ontslagaanzegging krijgt.

   • Hoe controleren jullie of ik nog steeds werkloos ben?

    U verklaart dat u nog werkloos bent. En u moet aantonen dat u geen bijstandsuitkering krijgt. En dat uw inkomen niet boven het bijstandsniveau ligt. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw inkomensoverzicht van het UWV.

   • Krijg ik een uitkering bij werkloosheid als mijn tijdelijke contract niet verlengd wordt?

    U krijgt geen uitkering als uw arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Dit geldt alleen niet als wij uw eerdere uitkering voortzetten of u een mogelijke uitkering hebt voorkomen.

   • Krijg ik een uitkering als ik tijdens mijn werkloosheid ga werken als zelfstandig ondernemer?

    Gaat u starten als zelfstandig ondernemer en ligt uw inkomen nog onder het bijstandsniveau? Dan kunt u uw uitkering houden.

   • Waarom krijg ik mijn uitkering voor werkloosheid pas nadat mijn WW-uitkering van het UWV is gestopt?

    Zodat u uw uitkering krijgt op het moment dat u deze het hardste nodig hebt. Namelijk nadat uw WW-uitkering van het UWV is gestopt.

   • Waarom krijg ik geen uitkering bij voorkennis van werkloosheid?

    In een aantal situaties is de kans erg groot dat u werkloos wordt. Om de premie betaalbaar te houden krijgt u daarom in geval van voorkennis van werkloosheid geen uitkering als u werkloos wordt.

   Gewicht: 
   0
  • Stoppen verzekering
 • Hypotheek Opvang Polis

  Hypotheek Opvang Polis

  • De verzekering
   • Wat zijn bruto woonlasten?

    Dat is het bedrag dat u iedere maand betaalt voor uw hypotheek. Hieronder vallen de bedragen voor rente, aflossing en premie of inleg voor de verzekeringen of rekeningen die bij de hypotheek horen.

   • Zijn er uitsluitingen van toepassing?

    Voordat u een Hypotheek Opvang Polis afsloot, hebt u een gezondheidsverklaring ingevuld. Als wij een medische aandoening niet konden meeverzekeren, dan ziet u dit in een clausule op uw polisblad.

    U leest meer over uitsluitingen in artikel 7, 27 en 35 van onze algemene verzekeringsvoorwaarden.

  • Contractduur en verlenging
   • Hoe lang loopt mijn verzekering?

    De contractduur is 12 maanden. We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen).

    Minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

    U kunt de verzekering maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

   • Wat is de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd?

    Dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen. Dit wordt bepaald door:

    • de einddatum van uw hypotheek, of als dat eerder is
    • de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt, of als dat eerder is
    • de datum waarop u de maximale eindleeftijd hebt bereikt die wij kunnen accepteren, of
    • een eerdere datum als u hierna geen uitkering meer nodig hebt.

    Deze datum staat op uw aanvraagformulier en op uw polisblad.

   • Mogen jullie aan het einde van het jaarcontract de verzekering beëindigen?

    Nee, de verzekering wordt (jaarlijks) automatisch verlengd tot maximaal de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd. Deze datum staat op het polisblad.

   • Wanneer verlengen jullie mijn polis?

    We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen). Minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

   • Kan ik de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd aanpassen?

    U kunt een eerdere datum kiezen. Wij beoordelen of de datum bij uw beroep mogelijk is. De datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd ligt in ieder geval minimaal 60 maanden (5 jaar) en maximaal 360 maanden (30 jaar) na de ingangsdatum van uw eerste contract.

  • De uitkering
   • Wat is mijn eigen risicoperiode?

    In de eigen risicoperiode bent u al wel arbeidsongeschikt, maar ontvangt u nog geen uitkering van ons. De duur van deze periode hebt u gekozen toen u de verzekering afsloot. U vindt uw eigen risicoperiode terug op uw polisblad.

   • Hoe lang krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

    Bij arbeidsongeschiktheid hebt u uiterlijk tot de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd recht op een uitkering. Deze datum leest u op uw polisblad.

   • Wanneer krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

    Bent u minimaal 35% arbeidsongeschikt en voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u van ons een uitkering.

   • Wat zijn inkomsten uit een zelfstandige onderneming of bedrijf?

    Hieronder leggen wij uit hoe wij bepalen wat uw inkomen is. In de Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de Hypotheek Opvang Polis onder de 'Bijzondere bepalingen voor arbeidsongeschiktheid' in het artikel 'Hoe hoog is mijn uitkering?' verwijzen wij naar deze uitleg.

    Bent u zelfstandig ondernemer?
    Of oefent u een zelfstandig beroep uit? Dan bestaat uw inkomen uit:

    • de belastbare winst uit onderneming, en
    • het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals het staat beschreven in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare winst vóór ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstellingen. We kijken wat er staat in uw belastingaangifte en/of de jaarcijfers van uw bedrijf.

    Bent u directeur-grootaandeelhouder?
    Dan bestaat uw inkomen uit het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het deel van de belastbare winst van de besloten vennootschap dat aan u als directeur-grootaandeelhouder is toe te rekenen, tellen we daarbij op. Of als het een verlies is, dan trekken we het deel dat aan u als directeur-grootaandeelhouder is toe te rekenen, ervan af. We kijken wat er staat in uw belastingaangifte en/of uw jaaropgave. En we kijken naar de jaarcijfers van de besloten vennootschap(pen).

    Wij gaan uit van uw gemiddelde inkomen
    Daarvoor kijken we naar de drie kalenderjaren direct voorafgaand aan het moment waarop we het vaststellen. We berekenen het totaal aan inkomen dat u in die periode heeft verdiend. En dat delen we door drie.

    • Bent u arbeidsongeschikt? Dan kijken we naar de drie kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u arbeidsongeschikt werd.
    • Gaat het om het vaststellen van uw maximale te verzekeren bedrag op een bepaald moment? Dan kijken we naar de drie kalenderjaren voorafgaand aan dat moment. Bent u korter dan drie jaar als zelfstandige werkzaam? Dan kijken we ook naar ander inkomen dat u in de drie voorgaande jaren had, bijvoorbeeld uw inkomen uit loondienst. U kunt niet meer dan 80% van uw gemiddelde inkomen verzekeren.
   • Wanneer krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

    Het UWV bepaalt of u een WW-uitkering krijgt. Het UWV is de uitkeringsinstantie van de overheid. Krijgt u een WW-uitkering van het UWV? En voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering van ons. Kennen we de uitkering toe? Dan hebt u recht op de uitkering vanaf de eerste dag dat u een WW-uitkering krijgt van het UWV. We betalen de uitkering nadat u één maand WW-uitkering van het UWV hebt ontvangen en daarvan de betaalspecificaties aan ons hebt laten zien.

   • Hoe lang krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

    Bij werkloosheid keren we maximaal 60 maanden uit voor al uw contracten samen.

  • De kosten
   • Hoe betaal ik premie?

    U betaalt maandelijks premie voor de Hypotheek Opvang Polis via automatische incasso. Dit betekent dat wij de premie die u aan ons moet betalen van uw bankrekening afschrijven. Hiervoor hebt u ons gemachtigd. Dit rekeningnummer moet van de verzekeringnemer zijn. U kunt deze machtiging altijd weer intrekken. Uw rekeningnummer gebruiken wij ook voor betalingen aan u.

   • Moet ik premie betalen als ik een uitkering ontvang?

    Wij blijven de premie maandelijks bij u afschrijven. Als u een uitkering van ons ontvangt, betalen wij u de premie, inclusief rente, aan het einde van het jaar terug. Hoe dit precies werkt, leggen we uit in de brief die we u sturen als u een uitkering krijgt.

   • Hoe wordt de hoogte van de premie bepaald?

    De hoogte van de premie is afhankelijk van de dekking (alleen arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid én werkloosheid), uw leeftijd, het eigen risico, het verzekerd maandbedrag en de periode tussen ingangsdatum van uw eerste contract en de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd.

 • Overlijdensrisicoverzekering

  Overlijdensrisicoverzekering

  • De premie
   • Kunnen jullie de premie tijdens de looptijd verhogen?

    Wij verhogen de premie van uw overlijdensrisicoverzekering niet tijdens de looptijd van uw verzekering.

    Als u zou gaan roken, dan kan de premie wel verhoogd worden.

   • Wat gebeurt er als ik na de looptijd nog in leven ben?

    Dan stopt de verzekering. De verzekering is niet tot uitkering gekomen. De premiebetaling stopt dan automatisch. Bij een overlijdensrisicoverzekering bouwt u géén vermogen op dat op de einddatum wordt uitgekeerd. Vergelijk het met een brandverzekering: de verzekering keert alleen uit als er brand is geweest. Het dekt een risico af dat u zelf financieel niet kunt (of wilt) dragen.

   • Hoe lang betaal ik de premie?

    Hoe lang u de premie moet betalen, is afhankelijk van de gekozen dekking.

    Gelijkblijvende dekking
    U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

    Lineair dalende of annuïtair dalende dekking
    U betaalt niet gedurende de gehele looptijd van de verzekering premie. De laatste periode van de verzekering betaalt u geen premie meer. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van de looptijd van uw verzekering. Bij een looptijd

    • van 5 tot 15 jaar betaalt u premie tijdens 3/5 deel van de looptijd;
    • vanaf 15 jaar betaalt u 5 jaar korter premie dan de looptijd.

    Bijvoorbeeld:
    Bij een looptijd van 10 jaar betaalt u de eerste 6 jaar van de looptijd premie.
    Bij een looptijd van 25 jaar betaalt u de eerste 20 jaar van de looptijd premie.

   • Is de premie van de verzekering aftrekbaar?

    Nee, u kunt de premies van de overlijdensrisicoverzekering niet van de belasting aftrekken. Over de uitkering hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Misschien moet de begunstigde over de uitkering erfbelasting betalen. Dit is een belasting over erfenissen. Wilt u weten wanneer dit het geval is? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

   • Kan ik mijn verzekering stoppen en daarna premievrij voortzetten?

    Is de dekking van uw verzekering gestopt? Dan heeft uw verzekering geen premievrije waarde. Dit betekent dat de dekking niet doorloopt zonder dat u hiervoor premie betaalt (de verzekering wordt niet premievrij voortgezet). Ook betekent dit dat u geen waarde terugkrijgt.

  • De verzekering
   • Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

    Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die geld uitkeert als de verzekerde overlijdt tijdens een periode die u vooraf hebt bepaald. De dekking heeft dus een begindatum en een einddatum. En als de verzekerde nog leeft op de einddatum, dan stopt de verzekering zonder uitkering.

    Een voorbeeld
    U wilt dat uw man € 50.000,- krijgt als u binnen de komende 20 jaar overlijdt. U sluit dan een overlijdensrisicoverzekering af. Overlijdt u inderdaad binnen deze 20 jaar en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt uw man de afgesproken € 50.000,- . Hij kan het geld bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek geheel of gedeeltelijk mee af te lossen, of om de kinderopvang te betalen.

   • Welk type dekking heb ik?

    Waarvoor u precies verzekerd bent en welk type dekking u hebt, ziet u op uw polisblad. U kunt een van de drie onderstaande type dekkingen hebben. Deze hebben betrekking op de hoogte van de uitkering tijdens de looptijd van de verzekering. En ze hebben invloed op de hoogte van de premie die u betaalt. Lees ‘Hoe lang betaal ik de premie’.

    Gelijkblijvende dekkingGelijkblijvende dekking

    Bij overlijden voor de einddatum wordt het hele verzekerd bedrag uitgekeerd. Het verzekerd bedrag daalt dus niet gedurende de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

    Lineair dalende dekkingLineair dalende dekking

    Het uit te keren bedrag daalt gedurende de looptijd elke maand met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

    Annuitair dalende dekkingAnnuïtair dalende dekking

    Het verzekerde bedrag daalt elke maand. In de 1e helft van de looptijd langzaam en in de 2e helft van de looptijd snel. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

   • Wat betekent roken voor mijn verzekering?

    Roken kan van invloed zijn op uw uitkering of uw premie. Bijvoorbeeld: u rookt en geeft dit aan ons door. Mogelijk verhogen wij dan uw premie. Rookt u of bent u gaan roken en geeft u dit niet door? Dan kan het zijn dat wij uw uitkering verlagen. Daarom is het belangrijk dat u ons hierover juist informeert. Wilt u weten wat precies de gevolgen zijn voor uw verzekering? Neem dan contact op met uw adviseur.

    Niet-roken kan invloed hebben op uw premie. Bent u gestopt met roken en hebt u dit al twee jaar volgehouden? Geef dit dan aan ons door. Mogelijk kunnen wij uw verzekeringspremie dan verlagen. Uw adviseur kan u meer vertellen over wat niet-roken betekent voor uw verzekering.

    Bent u gestopt met roken?
    En wilt u de rokersstatus op uw verzekering laten aanpassen? Stuur ons dan de volgende stukken:
    1. Een door de verzekeringnemer ondertekend verzoek. Het formulier wat u hiervoor kunt gebruiken, kunt u hieronder downloaden.
    2. Een door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verklaring niet-roken. Hieronder vindt u de knop naar de verklaring niet-roken.

    Formulier wijzigen rokersstatus

    Verklaring niet-roken

    U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en de eventueel benodigde stukken, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar BNP Paribas Cardif, Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

    Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

    U kunt ook altijd contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u hier.

   • Wat is de opzegtermijn?

    U kunt de verzekering maandelijks opzeggen.

    Als u de verzekering aangaat, kiest u voor een bepaalde looptijd van de verzekering (maximaal 30 jaar). Maar u hebt de mogelijkheid de verzekering eerder op te zeggen. Dit kan elke maand. Zodra u de verzekering hebt opgezegd, eindigt de verzekering op de eerste dag van de volgende maand.

    Als uw polis verpand is aan de bank, dan moeten we wel eerst toestemming krijgen.

   • Kan ik de verzekering ook verpanden aan mijn hypotheek?

    Hebt u een overlijdensrisicoverzekering bij ons lopen en wilt u die gebruiken voor uw hypotheek? Dan kunt u uw verzekering verpanden. Als u voor een bepaalde datum overlijdt, lossen wij (een deel van) uw hypotheek af. Dat is meestal gewoon mogelijk. Uw adviseur kan u vertellen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

   • Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

    Een uitvaartverzekering is bedoeld om uw begrafenis of crematie mee te betalen. Deze verzekering loopt altijd levenslang, dus tot overlijden, en keert daarom altijd een keer uit.

    Een overlijdensrisicoverzekering sluit u voor een bepaalde tijd en is bedoeld voor uw nabestaanden. Zodat zij bijvoorbeeld:

    • de hypotheekschuld kunnen aflossen als u er niet meer bent;
    • in het huis kunnen blijven wonen en gewoon de vaste lasten kunnen blijven betalen;
    • de kosten van uw uitvaart kunnen betalen;
    • de kinderopvang of de studie van uw kinderen kunnen blijven betalen.

    Als u de verzekering aangaat, kiest u voor een einddatum. Wij keren alleen uit als de verzekerde tijdens de duur van de verzekering overlijdt.

   • Waarvoor ben ik niet verzekerd?

    Helaas kunnen wij u niet altijd verzekeren. Hieronder vindt u een aantal situaties die niet onder de dekking van deze verzekering vallen. U bent niet verzekerd als:

    • De verzekerde overlijdt door zelfmoord. Of door een poging tot zelfmoord. Behalve als dit gebeurt na twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering.
    • De verzekerde overlijdt in krijgsdienst of gewapende dienst bij een ander land dan Nederland.
    • De verzekerde overlijdt als militair of ambtenaar bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst. De verzekerde overlijdt door gevechtshandelingen tijdens zijn uitzending naar een gebied buiten Nederland. Dit geldt niet als het Ministerie van Defensie en het Verbond van Verzekeraars anders hebben afgesproken. Dan bent u verzekerd voor maximaal € 400.000,-.
    • U of de verzekerde heeft door opzet of roekeloosheid het overlijden veroorzaakt. Of dit deed iemand die bij de uitkering belang heeft.
    • De verzekerde direct of indirect overlijdt door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan.
   Gewicht: 
   0
  • De verzekering aanvragen
 • Garantiestelling

  Garantiestelling

  • De premie
   • Wanneer betaal ik de premie?

    U betaalt de premie meestal via de notaris bij het passeren van de hypotheekakte. Uw notaris wordt hierover van tevoren geïnformeerd. Wordt de premie niet meegenomen bij het passeren van de hypotheek? Dan betaalt u de premie rechtstreeks aan ons.

   • Moet ik ook premie betalen als de koop niet doorgaat?

    Ja, als de koop van het huis tijdens de looptijd van de Garantiestelling niet doorgaat, moet u toch premie betalen. Wij staan namelijk garant voor u. De verkopende partij kan via de notaris het garantiebedrag opeisen als u niet aan uw verplichtingen uit de koopovereenkomst kunt voldoen.

    Alleen als u de Garantiestelling terugtrekt binnen twee werkdagen na acceptatie of vóór de ingangsdatum van de Garantiestelling, hoeft u geen premie te betalen. We hebben dan wel een bevestiging nodig van de notaris en de verkopers dat de koop ontbonden is. Uw adviseur kan u vertellen wat de ingangsdatum is van uw Garantiestelling.

  • De verzekering
   • Is een bankgarantie hetzelfde als een Garantiestelling?

    Ja, bij beide wordt er een garantie afgegeven. Met beide garanties heeft de verkopende partij dezelfde zekerheid als de verkoop niet doorgaat. Alleen wordt een bankgarantie afgegeven door een bank en de Garantiestelling door bijvoorbeeld een verzekeraar.

   • Moet ik altijd een Garantiestelling afsluiten?

    Nee, alleen als de verkopende partij vraagt om een waarborgsom. Meestal wordt er om 10% van de verkoopprijs gevraagd. Hiervoor kan eigen geld gebruikt worden of een Garantiestelling.

   • Hoelang duurt een Garantiestelling?

    De periode waarvoor u een Garantiestelling nodig heeft staat beschreven in uw koopovereenkomst. U vraagt de Garantiestelling aan tot een maand na de afgesproken passeerdatum van de hypotheek. Hebt u meer tijd nodig? Neem dan contact met ons op met uw adviseur.

   • Kan ik de Garantiestelling verlengen?

    Ja, dat kan. Hebt u tijdens de looptijd van de Garantiestelling meer tijd nodig? Bijvoorbeeld door vertraging met de bouw. Dan kunt u de Garantiestelling kosteloos tot een jaar verlengen. Hier kan uw adviseur u mee helpen.

   • Kan ik rechtstreeks een Garantiestelling afsluiten?

    Nee, voor het afsluiten van een Garantiestelling kunt u contact opnemen met uw adviseur.

 • Kredietbescherming

  Kredietbescherming

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies