Veelgestelde vragen overzicht.

 • De verzekering

  De verzekering

  • Wat is de premie van de Hypotheek Aflos Verzekering?

   Uw premie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; onder andere van uw hypotheekbedrag, de rente en uw leeftijd. Wilt u weten hoe hoog de premie voor u is? Neemt u dan contact op met een bemiddelaar.

  • Is de premie van de Hypotheek Aflos Verzekering aftrekbaar voor mijn inkomstenbelasting?

   Nee. De uitkering die u ontvangt is ook belastingvrij.

  • Hoe lang duurt mijn verzekering?

   Uw verzekering duurt twaalf maanden, met elk jaar een nieuw voorstel voor een nieuwe verzekering tot maximaal de vervaldatum van uw laatste verzekering.

  • Wat staat er in het voorstel voor een nieuwe verzekering?

   In het voorstel voor een nieuwe verzekering staat wat de premie en voorwaarden worden voor de nieuwe verzekering. Als er iets verandert, leggen wij uit waarom wij dat doen.

  • Kan het ook zo zijn dat de premie en/of de voorwaarden een aantal jaar gelijk blijven?

   Ja, het kan zo zijn dat de voorwaarden en de premie gelijk blijven. Of dat wij de premie verlagen. Wij willen u natuurlijk graag verzekerd houden. Grote wijzigingen proberen wij altijd te voorkomen. Als er iets verandert, leggen wij altijd uit waarom wij dat doen.

  • Welke veranderingen moet ik doorgeven?

   De volgende veranderingen moet u (of na uw overlijden uw nabestaanden) direct aan ons melden:

   • U gaat verhuizen.
   • U krijgt een ander e-mailadres.
   • U hebt geen hypotheek meer.
   • U bent overleden.
   • U gaat met een arbeidscontract voor minder dan 16 uur per week werken, of u werkt niet meer in loondienst in Nederland. Dat doet u niet omdat u arbeidsongeschikt of werkloos bent, maar om een andere reden.
   • U gaat als zelfstandig ondernemer werken.
   • U gaat een ander beroep uitoefenen.
   • U gaat andere werkzaamheden uitoefenen.
   • U verblijft langer dan twee maanden in het buitenland.

   Wij beoordelen dan of u de verzekering door kunt laten lopen.

  • In welke situaties mogen wij uw verzekering veranderen?

   Wij mogen de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering veranderen. Dat mogen wij doen als wij uw verzekering verlengen. Verandert de wet- of regelgeving? En heeft dit direct gevolgen voor uw verzekering? Dan mogen wij voor een bepaalde groep verzekeringen of verzekeringnemers op elk moment en zo vaak als nodig is de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden veranderen. Wij wachten dan niet tot het moment waarop wij uw verzekering verlengen. Dat doen wij bijvoorbeeld als het UWV de WIA-keuring op een ander moment gaat doen. In de laatste twintig jaar is de wet gemiddeld eens in de acht jaar veranderd. De invoering van de Wet Werk en Zekerheid vanaf 2015 was de laatste grote verandering.

   Veranderen wij de maandpremie of de verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u daarover eerst bericht van ons. U krijgt ons bericht minimaal twee maanden voor de datum waarop de wijziging ingaat. Hierin leest u:

   • Wat er is veranderd.
   • De reden voor de verandering.
  • Welke kenmerken van uw verzekering veranderen wij niet?

   De volgende kenmerken van uw verzekering veranderen wij niet:

   • De vervaldatum van uw laatste verzekering.
   • Het uitkeringsschema voor arbeidsongeschiktheid dat staat op uw eerste verzekeringsbewijs.
   • De hoogte en het maximaal aantal uitkeringen voor werkloosheid.
   • Het document: 'Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen?'.
 • Afsluiten en acceptatie

  Afsluiten en acceptatie

 • Aanvraag afronden

  Aanvraag afronden

  • Ik heb de e-mail met de link om de aanvraag af te ronden niet ontvangen. Wat nu?

  • Ik heb het wachtwoord niet ontvangen. Wat nu?

   Misschien is de e-mail bij uw ongewenste e-mail terecht gekomen. Zo niet, klik op de link in de e-mail die u hebt ontvangen. Onder het veld waar u het wachtwoord kunt invullen staat de knop: ‘nieuw wachtwoord aanvragen’. U ontvangt dan een e-mail met een nieuw wachtwoord.

  • Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen. Wat nu?

   Hebt u een e-mail van ons niet ontvangen? Neem contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. Per e-mail bereikt u ons via info@bnpparibascardif.nl. Wij sturen de e-mail of documenten graag naar u toe.

  • Ik heb iets verkeerd ingevuld. Kan ik dat nog wijzigen?

   Nee, u kunt dit niet zelf wijzigen. Hebt u iets verkeerd ingevuld? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. Per e-mail bereikt u ons via info@bnpparibascardif.nl. Wij helpen u graag.

  • Waarom moet ik mijn beroep invullen?

   Het risico om arbeidsongeschikt te raken is bij het ene beroep hoger dan bij het andere. Daarom willen wij graag weten wat uw beroep is. Bij een klein aantal beroepen met een erg hoog risico op arbeidsongeschiktheid, kunt u de verzekering niet afsluiten. Zo kunnen wij de premie betaalbaar houden.

  • Ik kan mijn beroep niet vinden. Wat nu?

   Kunt u uw beroep niet direct vinden? Probeer dan eens een andere omschrijving. Er zijn bijvoorbeeld administratieve beroepen bekend onder verschillende namen. Of als u een beroep als assistent, junior of in opleiding uitoefent, dan kunt u het algemene beroep kiezen. Voor ons maakt de precieze naam niet uit.

   Komt u er niet uit? Neemt u dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. Per e-mail bereikt u ons via info@bnpparibascardif.nl.

  • Ik weet niet zeker of mijn beroep onder de uitgesloten beroepen valt. Wat nu?

   Doet u zwaar of gevaarlijk werk? Bijvoorbeeld:

   • Werkt u in de agrarische sector? Bijvoorbeeld bij een land- of tuinbouwbedrijf of veehouder? (loonwerker, landarbeider, landbouwmachinebestuurder)
   • Doet u ander zwaar werk? (stratenmaker, slachter, sloper, stucadoor, terrazzovloerenlegger)
   • Doet u ander gevaarlijk werk? (boomrooier, sloper, steigerbouwer)

   Werkt u op gevaarlijke plaatsen?

   • Werkt u bijvoorbeeld op hoogte? Bijvoorbeeld op daken of aan gevels? (dakdekker, schoorsteenveger, gevelreiniger)
   • Werkt u op of rond het water? Bijvoorbeeld onder water, in een haven, op een schip of een boorplatform op zee? (havenarbeider, schipper, visser, bergingswerker)

   Bent u professioneel sporter of sportofficial (scheidsrechters e.d.)?

   Als het antwoord op een van de vragen hierboven ja is, dan kunt u de verzekering niet aanvragen. We raden u aan contact op te nemen met uw adviseur.

  • Waarom moet ik verklaringen afleggen?

   Wij willen niet dat u achteraf teleurgesteld bent. Daarom vragen wij u om een aantal verklaringen af te leggen over onder andere uw werk en uw gezondheid. Doordat u nu de verklaring invult, hoeft u geen medische vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we u sneller bevestigen dat u verzekerd bent.

  • Kan ik de gegevens van de verklaring tussentijds opslaan?

   Nee, u moet de verklaring in één keer volledig afronden. Als u de verklaring niet in één keer volledig afrondt, kunt u de eerder toegestuurde link en wachtwoord opnieuw gebruiken.

  • Hoelang duurt het voordat ik weet dat jullie mij hebben geaccepteerd?

   Wij voeren na het afronden van de aanvraag enkele controles uit. U ontvangt daarna zo snel mogelijk bericht van ons. Hier hebben wij maximaal vier werkdagen voor nodig.

 • Uitkering arbeidsongeschiktheid

  Uitkering arbeidsongeschiktheid

  • Wanneer kan ik een uitkering aanvragen?

   Als u een WIA-uitkering van het UWV krijgt. Zodra u weet dat u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, laat u dit aan ons weten. Zodat u zo snel mogelijk van ons een uitkering ontvangt. Let op: uw verzoek om een uitkering moet uiterlijk drie jaar na de eerste dag waarop u recht hebt op een WIA-uitkering bij ons binnen zijn. Daarmee voorkomt u dat u geen uitkering krijgt.

  • Wat is WIA?

   Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

   Wilt u meer informatie?
   Wilt u meer weten over de WIA? Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering kunt aanvragen of hoe lang u een uitkering krijgt? Ga dan naar uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met uw bemiddelaar.

  • Hoelang krijg ik een uitkering?

   U krijgt een eenmalige uitkering. Het uitkeringsbedrag maken wij over aan uw geldverstrekker.

  • Hoe hoog is de uitkering?

   De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: van de marktwaarde van uw woning, het hypotheekbedrag, de rente en de startdatum van de hypotheek. Op uw verzekeringsbewijs staat een uitkeringsschema. Hierop kunt u precies zien hoe hoog uw uitkering uit de Hypotheek Aflos Verzekering is op het moment dat u voor het eerst recht hebt op een WIA-uitkering.

  • Hoe beoordelen jullie mijn arbeidsongeschiktheid?

   Als u een WIA-uitkering krijgt en een uitkering bij ons aanvraagt, gaan wij uw claim beoordelen. Dit doen wij op basis van een advies van de medisch adviseur van een onafhankelijk medisch bureau. Zij behandelen de medische informatie van uw claimdossier. Alle medisch adviseurs die wij inschakelen moeten een BIG-registratie als arts hebben.

  • Wat is de inloopperiode bij arbeidsongeschiktheid?

   De inloopperiode is de periode direct na de aanvraag. U bent dan nog niet verzekerd. De inloopperiode voor arbeidsongeschiktheid is drie maanden. Krijgt u tijdens deze periode een aandoening of een ongeval?  En wordt u daardoor arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Is de eerste verzekering al gestart? Dan bent u wel verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval.

  • Wat bedoelen jullie met bestaande aandoeningen en een verhoogd risico op andere aandoeningen?

   In het document ‘Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen’ vindt u hier meer informatie over. Ook leest u hier een aantal voorbeelden.

  • Hoe gaat het aflossen van een deel van mijn hypotheek in z’n werk bij arbeidsongeschiktheid?

   De maand waarin uw WIA-uitkering start, bepaalt de hoogte van de uitkering. Deze kunt u aflezen in het uitkeringsschema. Het uitkeringsbedrag gaat rechtstreeks naar uw geldverstrekker. Dit doen wij onder vermelding van uw naam en het hypotheeknummer. We spreken met uw geldverstrekker af hoe we de uitkering precies betalen.

   De geldverstrekker gebruikt de uitkering om af te lossen op uw hypotheek. Hij mag de uitkering ook geheel of gedeeltelijk gebruiken om de maandelijkse last van uw hypotheek te betalen. Maar de geldverstrekker mag dat alleen in overleg met u en na goedkeuring door u.

   Brengt de geldverstrekker een vergoeding voor vervroegde aflossing op uw hypotheek in rekening? Neem dan contact met ons op.

   In de volgende situaties keren wij een lager bedrag uit. Wij betalen dan geen premie terug.

   • Wij kijken naar uw hypotheekschuld op de eerste dag waarop u recht hebt op een WIA-uitkering. Is de hoogte van uw hypotheekschuld op die dag een lager bedrag dan het bedrag dat in het uitkeringsschema staat? Dan krijgt u dit lagere bedrag.
   • Is de geldverstrekker niet de eerste begunstigde? U hebt dan iemand anders als begunstigde aangewezen. Dan verlagen wij uw uitkering met 50%. Dit doen wij omdat de verzekering bedoeld is om uw hypotheek af te lossen bij de geldverstrekker.
  • Waarom gaat de uitkering naar de geldverstrekker?

   Het doel van ons product is om op uw hypotheek af te lossen. Daarom gaat de uitkering naar de geldverstrekker.

  • Kan ik een boete krijgen van mijn bank als ik door de uitkering van de Hypotheek Aflos Verzekering versneld aflos op mijn hypotheek?

   Wij gaan ervan uit dat uw geldverstrekker u geen boete in rekening brengt, omdat u arbeidsongeschikt bent en in een vervelende situatie terecht bent gekomen. Brengt de geldverstrekker toch een vergoeding voor vervroegde aflossing op uw hypotheek in rekening? Neem dan contact met ons op.

  • Ik heb alleen een dekking voor arbeidsongeschiktheid en ik word werkloos. Loopt mijn verzekering dan door of moet ik opzeggen?

   Uw verzekering loopt door als u werkloos wordt. U bepaalt zelf wanneer u beter kunt opzeggen. U laat ons wel weten dat u werkloos bent geworden. Ook laat u het ons weten als u niet meer werkloos bent. In de verzekeringsvoorwaarden leest u hierover het volgende:

   Wanneer stopt de verzekering?
   U krijgt een arbeidscontract voor minder dan zestien uur per week. Of u werkt minder dan zestien uur per week betaald. Dat doet u niet omdat u arbeidsongeschikt of werkloos bent, maar om een andere reden.

   Wanneer bent u werkloos?
   U hebt geheel of gedeeltelijk geen werk. Dit is u niet te verwijten. En u bent beschikbaar om arbeid te aanvaarden. U bent dus bijvoorbeeld niet ziek, zwanger of arbeidsongeschikt.

 • Uitkering werkloosheid

  Uitkering werkloosheid

  • Wanneer kan ik een uitkering aanvragen?

   Wij vragen u de volgende stappen te volgen:

   1. U krijgt een WW-uitkering van het UWV. U laat dit zo snel mogelijk aan ons weten. U kunt uw werkloosheid meteen bij ons melden. Of u belt ons via telefoonnummer 0800-486 48 60.
   2. Wij laten u weten welke gegevens u nodig hebt op het moment dat u een uitkering bij ons gaat aanvragen. Zodat u weet welke documenten u goed moet bewaren.
   3. Uw WW-uitkering van het UWV stopt en u bent nog steeds werkloos. Dan meldt u ons dat zo snel mogelijk. Zodat wij uw verzoek om een uitkering zo snel mogelijk kunnen behandelen. U kunt meteen uw claim indienen. Of u belt ons via telefoonnummer 0800-486 48 60.

   Let op: wij moeten uw verzoek om een uitkering uiterlijk drie jaar na de eerste dag waarop uw WW-uitkering is gestopt en u nog steeds werkloos bent, hebben ontvangen. Zo voorkomt u dat u geen uitkering krijgt voor de periode dat u te laat bent.

  • Hoelang krijg ik een uitkering?

   U kunt in totaal twaalf maanden een uitkering krijgen voor werkloosheid uit deze verzekering. Zie het als een ‘strippenkaart’ van in totaal twaalf strippen. Elke maand uitkering kost één strip. Die kan in één WW-periode opgemaakt worden. Of in meerdere WW-periodes. Is de strippenkaart op? Dan stopt de WW-dekking.

  • Hoe hoog is de uitkering?

   Per € 100.000 hypotheek is de uitkering € 250 per maand. Op uw verzekeringsbewijs leest u hoe hoog uw uitkering is.

  • Wat is de inloopperiode bij werkloosheid?

   De inloopperiode is de periode direct na de aanvraag. U bent dan nog niet verzekerd. De inloopperiode voor werkloosheid is zes maanden. Gebeurt er iets tijdens deze periode waardoor u werkloos wordt? Dan krijgt u geen uitkering. Bijvoorbeeld als in deze periode faillissement van of uitstel van betaling voor uw werkgever wordt aangevraagd, een reorganisatie wordt aangekondigd, aan u een vaststellingsovereenkomst tot het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt voorgelegd of u een ontslagaanzegging krijgt.

  • Hoe controleren jullie of ik nog steeds werkloos ben?

   U verklaart dat u nog werkloos bent. En u moet aantonen dat u geen bijstandsuitkering krijgt. En dat uw inkomen niet boven het bijstandsniveau ligt. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw inkomensoverzicht van het UWV.

  • Krijg ik een uitkering bij werkloosheid als mijn tijdelijke contract niet verlengd wordt?

   U krijgt geen uitkering als uw arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Dit geldt alleen niet als wij uw eerdere uitkering voortzetten of u een mogelijke uitkering hebt voorkomen.

  • Krijg ik een uitkering als ik tijdens mijn werkloosheid ga werken als zelfstandig ondernemer?

   Gaat u starten als zelfstandig ondernemer en ligt uw inkomen nog onder het bijstandsniveau? Dan kunt u uw uitkering houden.

  • Waarom krijg ik mijn uitkering voor werkloosheid pas nadat mijn WW-uitkering van het UWV is gestopt?

   Zodat u uw uitkering krijgt op het moment dat u deze het hardste nodig hebt. Namelijk nadat uw WW-uitkering van het UWV is gestopt.

  • Waarom krijg ik geen uitkering bij voorkennis van werkloosheid?

   In een aantal situaties is de kans erg groot dat u werkloos wordt. Om de premie betaalbaar te houden krijgt u daarom in geval van voorkennis van werkloosheid geen uitkering als u werkloos wordt.

 • Stoppen verzekering

  Stoppen verzekering

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies