Veelgestelde vragen overzicht.

 • Uitkering arbeidsongeschiktheid

  Uitkering arbeidsongeschiktheid

  • Wanneer kan ik een uitkering aanvragen?

   Als u een WIA-uitkering van het UWV krijgt. Zodra u weet dat u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, laat u dit aan ons weten. Zodat u zo snel mogelijk van ons een uitkering ontvangt. Let op: uw verzoek om een uitkering moet uiterlijk drie jaar na de eerste dag waarop u recht hebt op een WIA-uitkering bij ons binnen zijn. Daarmee voorkomt u dat u geen uitkering krijgt.

  • Wat is WIA?

   Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

   Wilt u meer informatie?
   Wilt u meer weten over de WIA? Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering kunt aanvragen of hoe lang u een uitkering krijgt? Ga dan naar uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met uw bemiddelaar.

  • Hoelang krijg ik een uitkering?

   U krijgt een eenmalige uitkering. Het uitkeringsbedrag maken wij over aan uw geldverstrekker.

  • Hoe hoog is de uitkering?

   De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij het aanvragen van de verzekering hebt u met uw adviseur een aflosbedrag gekozen. Dat aflosbedrag daalt mee met uw hypotheek. Dat hangt af van de marktwaarde van uw woning, het hypotheekbedrag, de rente, de startdatum en looptijd van uw de hypotheek. Op uw verzekeringsbewijs staat een uitkeringsschema. Hierop kunt u precies zien hoe hoog uw uitkering uit de Hypotheek Aflos Verzekering is op het moment dat u voor het eerst recht hebt op een WIA-uitkering.

  • Hoe beoordelen jullie mijn arbeidsongeschiktheid?

   Als u een WIA-uitkering krijgt en een uitkering bij ons aanvraagt, gaan wij uw claim beoordelen. Dit doen wij op basis van een advies van de medisch adviseur van een onafhankelijk medisch bureau. Zij behandelen de medische informatie van uw claimdossier. Alle medisch adviseurs die wij inschakelen moeten een BIG-registratie als arts hebben.

  • Wat is de inloopperiode bij arbeidsongeschiktheid?

   De inloopperiode is de periode direct nadat uw adviseur de aanvraag heeft verstuurd. U bent dan nog niet verzekerd. De inloopperiode voor arbeidsongeschiktheid is drie maanden. Krijgt u tijdens deze periode een aandoening of een ongeval?  En wordt u daardoor arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering. Is de eerste verzekering al gestart? Dan bent u wel verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval.

  • Wat bedoelen jullie met bestaande aandoeningen en een verhoogd risico op andere aandoeningen?

   In het document ‘Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen’ vindt u hier meer informatie over. Ook leest u hier een aantal voorbeelden.

  • Hoe gaat het aflossen van een deel van mijn hypotheek in z’n werk bij arbeidsongeschiktheid?

   De maand waarin uw WIA-uitkering start, bepaalt de hoogte van de uitkering. Deze kunt u aflezen in het uitkeringsschema. Het uitkeringsbedrag gaat rechtstreeks naar uw geldverstrekker. Dit doen wij onder vermelding van uw naam en het hypotheeknummer. We spreken met uw geldverstrekker af hoe we de uitkering precies betalen.

   De geldverstrekker gebruikt de uitkering om af te lossen op uw hypotheek. Hij mag de uitkering ook geheel of gedeeltelijk gebruiken om de maandelijkse last van uw hypotheek te betalen. Maar de geldverstrekker mag dat alleen in overleg met u en na goedkeuring door u.

   Brengt de geldverstrekker een vergoeding voor vervroegde aflossing op uw hypotheek in rekening? En kunt u dit aantonen? Dan wordt alleen het deel van de uitkering dat zonder vergoeding afgelost mag worden uitgekeerd aan de geldverstrekker. Het resterende bedrag wordt dan direct aan u uitgekeerd.

   In de volgende situaties keren wij een lager bedrag uit. Wij betalen dan geen premie terug.

   • Wij kijken naar uw hypotheekschuld op de eerste dag waarop u recht hebt op een WIA-uitkering. Is de hoogte van uw hypotheekschuld op die dag een lager bedrag dan het bedrag dat in het uitkeringsschema staat? Dan krijgt u dit lagere bedrag.
   • Is de geldverstrekker niet de eerste begunstigde? U hebt dan iemand anders als begunstigde aangewezen. Dan verlagen wij uw uitkering met 50%. Dit doen wij omdat de verzekering bedoeld is om uw hypotheek af te lossen bij de geldverstrekker.
  • Waarom gaat de uitkering naar de geldverstrekker?

   Het doel van ons product is om op uw hypotheek af te lossen. Daarom gaat de uitkering naar de geldverstrekker.

  • Kan ik een boete krijgen van mijn bank als ik door de uitkering van de Hypotheek Aflos Verzekering versneld aflos op mijn hypotheek?

   Wij gaan ervan uit dat uw geldverstrekker u geen boete in rekening brengt, omdat u arbeidsongeschikt bent en in een vervelende situatie terecht bent gekomen. Brengt de geldverstrekker toch een vergoeding voor vervroegde aflossing op uw hypotheek in rekening? En kunt u dit aantonen? Dan wordt alleen het deel van de uitkering dat zonder vergoeding afgelost mag worden uitgekeerd aan de geldverstrekker. Het resterende bedrag wordt dan direct aan u uitgekeerd.

  • Ik heb alleen een dekking voor arbeidsongeschiktheid en ik word werkloos. Loopt mijn verzekering dan door of moet ik opzeggen?

   Uw verzekering loopt door als u werkloos wordt. U bepaalt zelf wanneer u beter kunt opzeggen. U laat ons wel weten dat u werkloos bent geworden. Ook laat u het ons weten als u niet meer werkloos bent. In de verzekeringsvoorwaarden leest u hierover het volgende:

   Wanneer stopt de verzekering?
   U krijgt een arbeidscontract voor minder dan zestien uur per week. Of u werkt minder dan zestien uur per week betaald. Dat doet u niet omdat u arbeidsongeschikt of werkloos bent, maar om een andere reden.

   Wanneer bent u werkloos?
   U hebt geheel of gedeeltelijk geen werk. Dit is u niet te verwijten. En u bent beschikbaar om arbeid te aanvaarden. U bent dus bijvoorbeeld niet ziek, zwanger of arbeidsongeschikt.

  Gewicht: 
  0

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies