Veelgestelde vragen overzicht.

 • De verzekering

  De verzekering

  • Wat zijn bruto woonlasten?

   Dat is het bedrag dat u iedere maand betaalt voor uw hypotheek. Hieronder vallen de bedragen voor rente, aflossing en premie of inleg voor de verzekeringen of rekeningen die bij de hypotheek horen.

  • Zijn er uitsluitingen van toepassing?

   Voordat u een Hypotheek Opvang Polis afsloot, hebt u een gezondheidsverklaring ingevuld. Als wij een medische aandoening niet konden meeverzekeren, dan ziet u dit in een clausule op uw polisblad.

   U leest meer over uitsluitingen in artikel 7, 27 en 35 van onze algemene verzekeringsvoorwaarden.

 • Contractduur en verlenging

  Contractduur en verlenging

  • Hoe lang loopt mijn verzekering?

   De contractduur is 12 maanden. We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen).

   Minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

   U kunt de verzekering maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

  • Wat is de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd?

   Dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen. Dit wordt bepaald door:

   • de einddatum van uw hypotheek, of als dat eerder is
   • de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt, of als dat eerder is
   • de datum waarop u de maximale eindleeftijd hebt bereikt die wij kunnen accepteren, of
   • een eerdere datum als u hierna geen uitkering meer nodig hebt.

   Deze datum staat op uw aanvraagformulier en op uw polisblad.

  • Mogen jullie aan het einde van het jaarcontract de verzekering beëindigen?

   Nee, de verzekering wordt (jaarlijks) automatisch verlengd tot maximaal de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd. Deze datum staat op het polisblad.

  • Wanneer verlengen jullie mijn polis?

   We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen). Minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

  • Kan ik de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd aanpassen?

   U kunt een eerdere datum kiezen. Wij beoordelen of de datum bij uw beroep mogelijk is. De datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd ligt in ieder geval minimaal 60 maanden (5 jaar) en maximaal 360 maanden (30 jaar) na de ingangsdatum van uw eerste contract.

 • De uitkering

  De uitkering

  • Wat is mijn eigen risicoperiode?

   In de eigen risicoperiode bent u al wel arbeidsongeschikt, maar ontvangt u nog geen uitkering van ons. De duur van deze periode hebt u gekozen toen u de verzekering afsloot. U vindt uw eigen risicoperiode terug op uw polisblad.

  • Hoe lang krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

   Bij arbeidsongeschiktheid hebt u uiterlijk tot de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd recht op een uitkering. Deze datum leest u op uw polisblad.

  • Wanneer krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

   Bent u minimaal 35% arbeidsongeschikt en voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u van ons een uitkering.

  • Wat zijn inkomsten uit een zelfstandige onderneming of bedrijf?

   Hieronder leggen wij uit hoe wij bepalen wat uw inkomen is. In de Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de Hypotheek Opvang Polis onder de 'Bijzondere bepalingen voor arbeidsongeschiktheid' in het artikel 'Hoe hoog is mijn uitkering?' verwijzen wij naar deze uitleg.

   Bent u zelfstandig ondernemer?
   Of oefent u een zelfstandig beroep uit? Dan bestaat uw inkomen uit:

   • de belastbare winst uit onderneming, en
   • het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals het staat beschreven in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare winst vóór ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstellingen. We kijken wat er staat in uw belastingaangifte en/of de jaarcijfers van uw bedrijf.

   Bent u directeur-grootaandeelhouder?
   Dan bestaat uw inkomen uit het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het deel van de belastbare winst van de besloten vennootschap dat aan u als directeur-grootaandeelhouder is toe te rekenen, tellen we daarbij op. Of als het een verlies is, dan trekken we het deel dat aan u als directeur-grootaandeelhouder is toe te rekenen, ervan af. We kijken wat er staat in uw belastingaangifte en/of uw jaaropgave. En we kijken naar de jaarcijfers van de besloten vennootschap(pen).

   Wij gaan uit van uw gemiddelde inkomen
   Daarvoor kijken we naar de drie kalenderjaren direct voorafgaand aan het moment waarop we het vaststellen. We berekenen het totaal aan inkomen dat u in die periode heeft verdiend. En dat delen we door drie.

   • Bent u arbeidsongeschikt? Dan kijken we naar de drie kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u arbeidsongeschikt werd.
   • Gaat het om het vaststellen van uw maximale te verzekeren bedrag op een bepaald moment? Dan kijken we naar de drie kalenderjaren voorafgaand aan dat moment. Bent u korter dan drie jaar als zelfstandige werkzaam? Dan kijken we ook naar ander inkomen dat u in de drie voorgaande jaren had, bijvoorbeeld uw inkomen uit loondienst. U kunt niet meer dan 80% van uw gemiddelde inkomen verzekeren.
  • Wanneer krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

   Het UWV bepaalt of u een WW-uitkering krijgt. Het UWV is de uitkeringsinstantie van de overheid. Krijgt u een WW-uitkering van het UWV? En voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering van ons. Kennen we de uitkering toe? Dan hebt u recht op de uitkering vanaf de eerste dag dat u een WW-uitkering krijgt van het UWV. We betalen de uitkering nadat u één maand WW-uitkering van het UWV hebt ontvangen en daarvan de betaalspecificaties aan ons hebt laten zien.

  • Hoe lang krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

   Bij werkloosheid keren we maximaal 60 maanden uit voor al uw contracten samen.

 • De kosten

  De kosten

  • Hoe betaal ik premie?

   U betaalt maandelijks premie voor de Hypotheek Opvang Polis via automatische incasso. Dit betekent dat wij de premie die u aan ons moet betalen van uw bankrekening afschrijven. Hiervoor hebt u ons gemachtigd. Dit rekeningnummer moet van de verzekeringnemer zijn. U kunt deze machtiging altijd weer intrekken. Uw rekeningnummer gebruiken wij ook voor betalingen aan u.

  • Moet ik premie betalen als ik een uitkering ontvang?

   Wij blijven de premie maandelijks bij u afschrijven. Als u een uitkering van ons ontvangt, betalen wij u de premie, inclusief rente, aan het einde van het jaar terug. Hoe dit precies werkt, leggen we uit in de brief die we u sturen als u een uitkering krijgt.

  • Hoe wordt de hoogte van de premie bepaald?

   De hoogte van de premie is afhankelijk van de dekking (alleen arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid én werkloosheid), uw leeftijd, het eigen risico, het verzekerd maandbedrag en de periode tussen ingangsdatum van uw eerste contract en de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd.

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies