Veelgestelde vragen overzicht.

 • De verzekering

  De verzekering

  • Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

   Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die geld uitkeert als de verzekerde overlijdt tijdens een periode die u vooraf hebt bepaald. De dekking heeft dus een begindatum en een einddatum. En als de verzekerde nog leeft op de einddatum, dan stopt de verzekering zonder uitkering.

   Een voorbeeld
   U wilt dat uw man € 50.000,- krijgt als u binnen de komende 20 jaar overlijdt. U sluit dan een overlijdensrisicoverzekering af. Overlijdt u inderdaad binnen deze 20 jaar en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt uw man de afgesproken € 50.000,- . Hij kan het geld bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek geheel of gedeeltelijk mee af te lossen, of om de kinderopvang te betalen.

  • Welk type dekking heb ik?

   Waarvoor u precies verzekerd bent en welk type dekking u hebt, ziet u op uw polisblad. U kunt een van de drie onderstaande type dekkingen hebben. Deze hebben betrekking op de hoogte van de uitkering tijdens de looptijd van de verzekering. En ze hebben invloed op de hoogte van de premie die u betaalt. Lees ‘Hoe lang betaal ik de premie’.

   Gelijkblijvende dekkingGelijkblijvende dekking

   Bij overlijden voor de einddatum wordt het hele verzekerd bedrag uitgekeerd. Het verzekerd bedrag daalt dus niet gedurende de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

   Lineair dalende dekkingLineair dalende dekking

   Het uit te keren bedrag daalt gedurende de looptijd elke maand met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

   Annuitair dalende dekkingAnnuïtair dalende dekking

   Het verzekerde bedrag daalt elke maand. In de 1e helft van de looptijd langzaam en in de 2e helft van de looptijd snel. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

  • Wat betekent roken voor mijn verzekering?

   Roken kan van invloed zijn op uw uitkering of uw premie. Bijvoorbeeld: u rookt en geeft dit aan ons door. Mogelijk verhogen wij dan uw premie. Rookt u of bent u gaan roken en geeft u dit niet door? Dan kan het zijn dat wij uw uitkering verlagen. Daarom is het belangrijk dat u ons hierover juist informeert. Wilt u weten wat precies de gevolgen zijn voor uw verzekering? Neem dan contact op met uw adviseur.

   Niet-roken kan invloed hebben op uw premie. Bent u gestopt met roken en hebt u dit al twee jaar volgehouden? Geef dit dan aan ons door. Mogelijk kunnen wij uw verzekeringspremie dan verlagen. Uw adviseur kan u meer vertellen over wat niet-roken betekent voor uw verzekering.

   Bent u gestopt met roken?
   En wilt u de rokersstatus op uw verzekering laten aanpassen? Stuur ons dan de volgende stukken:
   1. Een door de verzekeringnemer ondertekend verzoek. Het formulier wat u hiervoor kunt gebruiken, kunt u hieronder downloaden.
   2. Een door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende verklaring niet-roken. Hieronder vindt u de knop naar de verklaring niet-roken.

   Formulier wijzigen rokersstatus

   Verklaring niet-roken

   U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en de eventueel benodigde stukken, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar BNP Paribas Cardif, Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

   Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

   U kunt ook altijd contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u hier.

  • Wat is de opzegtermijn?

   U kunt de verzekering maandelijks opzeggen.

   Als u de verzekering aangaat, kiest u voor een bepaalde looptijd van de verzekering (maximaal 30 jaar). Maar u hebt de mogelijkheid de verzekering eerder op te zeggen. Dit kan elke maand. Zodra u de verzekering hebt opgezegd, eindigt de verzekering op de eerste dag van de volgende maand.

   Als uw polis verpand is aan de bank, dan moeten we wel eerst toestemming krijgen.

  • Kan ik de verzekering ook verpanden aan mijn hypotheek?

   Hebt u een overlijdensrisicoverzekering bij ons lopen en wilt u die gebruiken voor uw hypotheek? Dan kunt u uw verzekering verpanden. Als u voor een bepaalde datum overlijdt, lossen wij (een deel van) uw hypotheek af. Dat is meestal gewoon mogelijk. Uw adviseur kan u vertellen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

  • Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

   Een uitvaartverzekering is bedoeld om uw begrafenis of crematie mee te betalen. Deze verzekering loopt altijd levenslang, dus tot overlijden, en keert daarom altijd een keer uit.

   Een overlijdensrisicoverzekering sluit u voor een bepaalde tijd en is bedoeld voor uw nabestaanden. Zodat zij bijvoorbeeld:

   • de hypotheekschuld kunnen aflossen als u er niet meer bent;
   • in het huis kunnen blijven wonen en gewoon de vaste lasten kunnen blijven betalen;
   • de kosten van uw uitvaart kunnen betalen;
   • de kinderopvang of de studie van uw kinderen kunnen blijven betalen.

   Als u de verzekering aangaat, kiest u voor een einddatum. Wij keren alleen uit als de verzekerde tijdens de duur van de verzekering overlijdt.

  • Waarvoor ben ik niet verzekerd?

   Helaas kunnen wij u niet altijd verzekeren. Hieronder vindt u een aantal situaties die niet onder de dekking van deze verzekering vallen. U bent niet verzekerd als:

   • De verzekerde overlijdt door zelfmoord. Of door een poging tot zelfmoord. Behalve als dit gebeurt na twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering.
   • De verzekerde overlijdt in krijgsdienst of gewapende dienst bij een ander land dan Nederland.
   • De verzekerde overlijdt als militair of ambtenaar bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst. De verzekerde overlijdt door gevechtshandelingen tijdens zijn uitzending naar een gebied buiten Nederland. Dit geldt niet als het Ministerie van Defensie en het Verbond van Verzekeraars anders hebben afgesproken. Dan bent u verzekerd voor maximaal € 400.000,-.
   • U of de verzekerde heeft door opzet of roekeloosheid het overlijden veroorzaakt. Of dit deed iemand die bij de uitkering belang heeft.
   • De verzekerde direct of indirect overlijdt door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan.
  Gewicht: 
  0

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies