Corona-update – uiteraard staat de veiligheid van onze medewerkers voorop, daarom werken veel van onze medewerkers thuis. Ook hebben wij op dit moment aangepaste openingstijden: van 10.00 uur tot 16.00 uur. Onze teams doen hun uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten zoals u dat van ons gewend bent. Maar het is mogelijk dat u langer in de wacht staat aan de telefoon. Kijk daarom eerst of uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@bnpparibascardif.nl. Onze mailbox is namelijk vanuit huis beter beschikbaar. Wij doen al het mogelijke om uw aanvraag, vraag, wijziging of ander verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

Sluiten
 • Compensatieregeling

  Compensatieregeling

  • Waarom wordt de compensatie in mijn lopende beleggingsverzekering gestort?

   De Compensatieregeling geeft een vergoeding voor teveel ingehouden kosten, waardoor minder beleggingen zijn aangekocht. Het bedrag dat in de beleggingsverzekering is gestort, corrigeert het bedrag dat wij teveel hebben onttrokken aan de door u betaalde premie. Als uw kosten onder het maximale kostenpercentage waren gebleven, had dit bedrag ook in uw beleggingsverzekering gezeten.

  • Waarom geven jullie alleen hefboom-/inteercompensatie over het verleden?

   Het hefboom-/inteereffect kan zowel positieve als negatieve gevolgen voor uw beleggingsverzekering hebben. Wij compenseren de negatieve gevolgen over het verleden. Nu u op de hoogte bent van het hefboom-/inteereffect kunt u zelf kiezen wat u met uw beleggingsverzekering doet. Zo kunt u uw beleggingsverzekering ongewijzigd voortzetten. Of u kunt het hefboom-/inteereffect verminderen door het overlijdensrisicogedeelte van uw beleggingsverzekering aan te passen. Bespreek de mogelijkheden met uw financieel adviseur.

    

  • Word ik gecompenseerd voor tegenvallende beleggingsresultaten?

   De Compensatieregeling voorziet alleen in een vergoeding voor te hoge kosten en de negatieve gevolgen van het hefboom-/inteereffect. Tegenvallende beleggingsresultaten vallen niet onder de Compensatieregeling en worden dan ook niet vergoed.

   U hebt voor uw beleggingsverzekering de keuze uit verschillende beleggingsfondsen. De koers van een beleggingsfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Deze markten laten soms een positieve ontwikkeling zien, soms een negatieve. Met deze ontwikkelingen wordt elke belegger geconfronteerd. Het behaalde resultaat van uw beleggingsfonds is het gevolg van de koersontwikkeling. Wij hebben geen invloed op de koers of de waarde van uw beleggingsfonds. Daarom zijn wij ook niet verantwoordelijk voor koersdalingen van dit fonds.

  • Valt provisie ook onder de compensatieregeling?

   Onze Compensatieregeling richt zich op alle kosten die u voor uw beleggingsverzekering betaalt. De provisie maakt hier ook deel van uit en wordt dus meegenomen in onze compensatieberekeningen. 

  • Welke kosten betaal ik over mijn beleggingsverzekering?

   Informatie over de kosten die u betaalt voor uw beleggingsverzekering staat in het Waardeoverzicht dat u ieder jaar in het eerste kwartaal van ons ontvangt. Op het waardeoverzicht staat de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering en de kosten die wij over dat jaar hebben verrekend. Het waardeoverzicht over het kalenderjaar 2013 versturen wij in maart 2014.

  • Blijven de kosten zo doorlopen voor mijn beleggingsverzekering?

   U hebt recht op kostenmaximalisatie
   Valt uw beleggingsverzekering buiten de Compensatieregeling? Dan hebt u geen recht op een compensatie. Maar u hebt wel recht op een kostenmaximalisatie. Dit bekent dat wij in de toekomst nooit meer kosten inhouden dan met het maximale kostenpercentage van 2,85% is toegestaan.

   U hebt recht op een compensatie
   U hebt voor uw beleggingverzekering een compensatie ontvangen over het verleden. In de toekomst blijven de kosten van uw beleggingsverzekering gelijk doorlopen. Om u ook in de toekomst te compenseren voor de kosten, ontvangt u maandelijks een vaste vergoeding van ons. Deze vergoeding storten wij rechtstreeks in uw beleggingsverzekering om hiermee de te hoge kosten ook in de toekomst te compenseren.

   U hebt recht op een compensatie voor de negatieve gevolgen van het hefboom-/inteereffect
   De kosten van uw beleggingsverzekering blijven ongewijzigd doorlopen. De compensatie voor de negatieve gevolgen van het hefboom-/inteereffect is een eenmalige vergoeding. U kunt in de toekomst de negatieve gevolgen van het hefboom-/inteereffect mogelijk voorkomen door de overlijdensrisicodekking binnen uw beleggingsverzekering aan te passen. Uw financieel adviseur kan u adviseren over de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering.

   U ontvangt geen compensatie
   Blijven uw kosten onder het voor uw beleggingsverzekering vastgestelde maximale kostenpercentage? Dan hebt u geen recht op een compensatie. Met de huidige kostenstructuur van uw beleggingsverzekering blijven ook  in de toekomst de kosten onder het vastgestelde maximale kostenpercentage. Daarom brengen wij geen wijziging aan in de kostenstructuur van uw beleggingsverzekering.

  • Mijn beleggingsverzekering is beëindigd, wie ontvangt de compensatie?

   Uw beleggingsverzekering is voor de einddatum beëindigd door afkoop
   De compensatie voor de ongunstige gevolgen van het hefboom-/inteereffect keren wij uit aan de verzekeringnemer(s) van de beleggingsverzekering. Is de verzekeringnemer overleden? Dan keren wij de vergoeding uit aan de erfgenamen van de verzekeringnemer.

    

   De beleggingsverzekering is voor de einddatum beëindigd door overlijden van de verzekerde
   Als de beleggingsverzekering verpand was bij overlijden, nemen wij eerst contact op met de geldverstrekker (pandhouder). Is het pandrecht nog aanwezig? Dan krijgt de geldverstrekker de compensatie. Is het pandrecht komen te vervallen? Dan krijgt de begunstigde de compensatie. De begunstigde is de persoon die ook de overlijdensuitkering uit de beleggingverzekering heeft ontvangen.

    

   Uw beleggingsverzekering heeft de einddatum bereikt
   Was de beleggingsverzekering verpand? Dan nemen wij eerst contact op met de geldverstrekker (pandhouder). Is het pandrecht nog aanwezig? Dan krijgt de geldverstrekker de compensatie. Is het pandrecht komen te vervallen? Dan krijgt de begunstigde de compensatie. De begunstigde is de persoon die ook de waarde uit de beleggingverzekering heeft ontvangen.

    

    

  • Kan ik de bestaande beleggingen in mijn verzekering aanpassen?

   BNP Paribas Cardif brengt geen kosten in rekening als u uw beleggingsfondsen wilt wijzigen. Wij hebben een wijzigingsformulier meegezonden met uw compensatiebrief. Met dit formulier kunt u de fondsverdeling op uw beleggingsverzekering aanpassen. Wij adviseren u contact op te nemen met uw financieel adviseur. Hij kan u een onafhankelijk advies geven dat past bij uw persoonlijke situatie.

   Indien u meer in het Hypotheek Rente Fonds (HRF) wilt beleggen, kan dit wel kosten met zich meebrengen. U kunt alleen (meer) beleggen in het HRF als uw beleggingsverzekering nog is verpand aan de originele pandhouder. U kunt een wijzigingsverzoek bij ons indienen. Wij vragen toestemming aan uw pandhouder voor de wijziging en brengen een wijzigingsvoorstel uit.

  • In welke andere fondsen kan ik beleggen?

   De fondsen die wij beschikbaar hebben vindt u hier. In welke van deze fondsen u kunt beleggen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In de brief die u eind 2012 van ons hebt ontvangen, staan uw mogelijkheden op een rijtje. Wij raden u aan om hierover contact op te nemen met uw financieel adviseur.

  • Hoe wijzig ik de risicodekking van mijn beleggingsverzekering?

   Als uw beleggingsverzekering is verpand, hebben wij toestemming van de geldverstrekker nodig.

   Wij verwijzen u graag naar uw financieel adviseur als u de risicodekking op uw beleggingsverzekering wilt wijzigen. Uw financieel adviseur kan u een advies geven dat past bij uw wensen en persoonlijke situatie.

  • Moet ik betalen voor het adviesgesprek met mijn financieel adviseur?

   Het Ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de branchevereniging van financieel adviseurs Adfiz hebben uw financieel adviseur opgeroepen om u over de Compensatieregeling inclusief de uitvoering kosteloos te adviseren. BNP Paribas Cardif heeft geen invloed op de advieskosten die u met uw adviseur overeenkomt. Als uw financieel adviseur kosten in rekening brengt vergoeden wij deze niet.

  • Waar vind ik meer informatie over de Compensatieregeling?

  • In de brief die ik ontving over de Compensatieregeling staat dat er een brochure is meegestuurd. Maar ik heb deze niet ontvangen. Hoe kan dat?

   Bij een aantal brieven is er iets mis gegaan met de verzending van de brochure. Daarvoor bieden wij u onze excuses aan. U ontvangt de brochure in week 51 alsnog per post. Wilt u de brochure al eerder inkijken? Dan kunt u deze hier digitaal vinden.

  • Wie controleert de uitvoering van jullie regeling?

   We hebben aan KPMG Accountants N.V. gevraagd om de uitvoering van onze compensatieregeling te controleren. KPMG Accountants N.V. is een onafhankelijk accountantskantoor. Voor een samenvatting van de controleverklaring klik hier.

  • Kan ik nog bezwaar maken als ik mijn compensatie heb ontvangen?

   Ja, wij vragen u niet om een finale kwijting bij de betaling van de compensatie.

 • Waardeoverzichten

  Waardeoverzichten

  • Wanneer ontvang ik het waardeoverzicht?

   U ontvangt het waardeoverzicht, samen met een overzicht van de ontwikkelingen in uw verzekering, elk jaar in maart. In dit waardeoverzicht vindt u informatie over het voorgaande jaar.

  • Wat lees ik in het waardeoverzicht?

   In het waardeoverzicht dat u elk jaar in maart van ons ontvangt, staat de waardeontwikkeling van uw verzekering in het afgelopen jaar. Daarnaast sturen we u bij het waardeoverzicht altijd een overzicht mee waarin de ontwikkelingen in uw verzekering van het voorgaande jaar staan beschreven. Hierin vindt u informatie over uw betaalde premie, de in rekening gebrachte kosten, de ingehouden overlijdensrisicopremie, het resultaat van de beleggingen en de waarde van de beleggingen in uw verzekering.

  • Wat moet ik doen met het waardeoverzicht?

   Wij verzoeken u vriendelijk om de gegevens in het overzicht van de ontwikkelingen in uw verzekering en in het waardeoverzicht te controleren. Klopt er iets niet? Neemt u dan contact met ons op.

  • Ik lees in de brief bij mijn waardeoverzicht dat er fondsnamen zijn gewijzigd. Hoe zit dat?

   Dat klopt, een aantal fondsnamen is gewijzigd. Behalve de naam en de ISIN-code verandert er niets voor u. De nieuwe fondsnamen vindt u hieronder:

   Wilt u meer weten over het volledige fondsenpalet binnen onze verschillende typen verzekeringen? Kijkt u dan in het overzicht met fondsnamen en bijbehorende websites van fondsbeheerders.

  • Wat wordt bedoeld met carry over op mijn waardeoverzicht?

   De kosten in uw verzekering zijn gemaximeerd. Dit is een onderdeel van onze Compensatieregeling Beleggingsverzekeringen. Voor de berekening van de maximale kosten gebruiken wij een zogenaamde carry over methode. Deze methode werkt als volgt. We berekenen uw kosten aan de hand van het maximum percentage. Maar de werkelijke kosten variëren per maand. Als de werkelijke kosten in een maand hoger uitvallen dan het maximum, compenseren wij dit door geld in een 'potje' te stoppen. Dit noemen we het carry over potje. In de maanden dat de kosten lager uitvallen, halen wij geld uit dat potje. Zo zorgen wij ervoor dat uw kosten niet boven het maximumpercentage uitkomen. Koopt u de verzekering af (tussentijd stopzetten)? Dan ontvangt u bovenop uw afkoopwaarde het bedrag dat op dat moment in het potje zit.

  • Waarom is mijn mutatie carry over negatief?

   Over de voorgaande jaren hebt u geld in het carry over potje ontvangen. De kosten in uw verzekering waren over het afgelopen jaar lager dan het maximum waarop wij uw kosten hebben gemaximeerd. Op dat moment halen we geld uit het potje. Het saldo van uw carry over potje wordt overigens nooit negatief.

  • Moet ik de waarde van mijn verzekering opgeven bij de inkomstenbelasting?

   Of u iets moet opgeven voor de inkomstenbelasting en zo ja, wat u moet opgeven, is afhankelijk van het soort verzekering dat u hebt. Dit vindt u terug in de eerste bijlage van uw waardeoverzicht onder: ‘Type verzekering’.

   1. Hebt u een Kapitaalverzekering Eigen Woning? Dan hoeft u uw verzekering in principe niet op te geven als u aangifte van uw inkomstenbelasting doet. Hierop is één uitzondering. Is er een uitkering uit de verzekering gedaan? Door afkoop, bereiken van het einde van de looptijd van uw verzekering of overlijden? En was de uitkering uit de verzekering hoger dan de totaal door u betaalde premies voor die verzekering? Dan moet u wellicht de uitkering van de verzekering opgeven in box 1. U doet dit in het aangifteprogramma inkomstenbelasting bij het onderdeel Eigen Woning, onder ‘Belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning’. Maar in sommige gevallen hebt u recht op een vrijstelling. Als u 15 tot en met 19 jaar premie hebt betaald, is de vrijstelling maximaal € 36.300 per persoon. Als u 20 jaar of langer premie hebt betaald, is de vrijstelling maximaal € 160.000 per persoon. Er zijn bepaalde situaties waarin toch sprake kan zijn van de hoge vrijstelling, ondanks dat u niet ten minste 20 jaar jaarlijks premie hebt betaald. Zie hiervoor de site van de belastingdienst. Let op, de vrijstelling is nooit hoger dan de eigenwoningschuld voor de eigen woning op het moment van uitkering. Ook is de vrijstelling nooit hoger dan de eigenwoningschuld die u met de uitkering hebt afgelost.

   2. Hebt u een Kapitaalverzekering? Dan moet u de waarde van uw verzekering, samen met eventuele andere bezittingen, opgeven in Box 3. Deze waarde vindt u terug bij ‘Waarde beleggingen’ op het waardeoverzicht. U geeft de waarde op in het aangifteprogramma inkomstenbelasting bij het onderdeel ‘Box 3: sparen en beleggen’. Hebt u een kapitaalverzekering die u per 1 januari 2001 al had? Dan is uw kapitaalverzekering wellicht vrijgesteld. U vindt dit terug op uw waardeoverzicht.
  • Ik verwacht dat ik mijn doelkapitaal niet ga halen. Wat nu?

   Het is mogelijk dat het getoonde voorbeeldkapitaal kleiner is dan uw doelkapitaal. Bent u financieel afhankelijk van de uitkering uit uw verzekering? Bijvoorbeeld voor de aflossing van uw hypotheek? Dan kan dit tekort financiële problemen veroorzaken. U hebt binnen uw beleggingsverzekering verschillende mogelijkheden om dichter in de buurt te komen van het door u gewenste bedrag op de einddatum. Dit noemen wij doelkapitaal. U kunt:

   •uw premie verhogen: dit kunt u alleen doen als de volgende voorwaarden op uw beleggingsverzekering van toepassing zijn: UHAP0906, UHAP0908, UHAP0409 of UAP0906. Op uw polisblad leest u welke voorwaarden horen bij uw beleggingsverzekering;

   •100% gaan sparen in het Hypotheek Rente Fonds: dit kan alleen als u een hybride verzekering hebt die gekoppeld is aan uw hypotheek. Bij een hybride verzekering kunt u zowel sparen als beleggen;

   •beleggen in andere fondsen (met lagere kosten). Let op! halen de andere fondsen minder rendement dan het kostenvoordeel u oplevert? Dan komt u niet dichter in de buurt van uw doelkapitaal;

   •de overlijdensrisicodekking aanpassen.

   Laat u informeren over deze mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact op met uw financieel adviseur.

 • Nazorg beleggingsverzekeringen

  Nazorg beleggingsverzekeringen

  • Wat moet u doen als u bij ons een beleggingsverzekering hebt?

   Hebt u bij ons een beleggingsverzekering? Maak dan een afspraak met uw financieel adviseur en vraag om hersteladvies.

  • Waarom besteden jullie aandacht aan de nazorg van beleggingsverzekeringen?

   In december 2012 hebben wij klanten met een beleggingsverzekering een brief gestuurd. Hierin hebben wij onze klanten opgeroepen om samen met hun financieel adviseur kritisch naar hun beleggingsverzekering te kijken. Helaas hebben we hierop van een groot deel van onze klanten of hun financieel adviseurs geen reactie ontvangen. Met het project nazorg beleggingsverzekeringen proberen wij deze klanten alsnog te activeren.

  • Waarom moet ik mijn financieel adviseur vragen om hersteladvies?

   Doel van een beleggingsverzekering is om op einddatum van de verzekering een bepaald bedrag te verkrijgen. Dit bedrag noemen wij doelkapitaal. Er is een aantal redenen waardoor u uw doelkapitaal mogelijk niet haalt, bijvoorbeeld door slechte beleggingsresultaten. Hierdoor kunt u in de toekomst in de financiële problemen raken. Vooral als het doelkapitaal bedoeld is voor de aflossing van een hypotheekschuld. Of voor een (aanvullend) inkomen na pensionering. Tijdens een hersteladvies wordt hier een oplossing voor gezocht.

  • Wat houdt een hersteladvies in?

   Tijdens een hersteladvies kijkt u samen met uw financieel adviseur of en hoe u alsnog uw oorspronkelijke doelkapitaal kunt bereiken.

  • Wie betaalt de kosten van hersteladvies?

   Het Ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële markten (AFM) en de branchevereniging van adviseurs Adfiz hebben uw financieel adviseur gevraagd om voor hersteladvies geen kosten in rekening te brengen. Doet uw adviseur dit toch? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen.

  • Welke wijzigingsmogelijkheden heb ik?

   U hebt binnen uw beleggingsverzekering verschillende mogelijkheden om dichter in de buurt te komen van het door u gewenste bedrag op de einddatum. Dit noemen wij doelkapitaal. U kunt:

   • uw premie verhogen: dit kunt u alleen doen als de volgende voorwaarden op uw beleggingsverzekering van toepassing zijn: UHAP0906, UHAP0908, UHAP0409 of UAP0906. Op uw polisblad leest u welke voorwaarden horen bij uw beleggingsverzekering;
   • 100% gaan sparen in het Hypotheek Rente Fonds: dit kan alleen als u een hybride verzekering hebt die gekoppeld is aan uw hypotheek. Bij een hybride verzekering kunt u zowel sparen als beleggen;
   • beleggen in andere fondsen (met lagere kosten). Let op! halen de andere fondsen minder rendement dan het kostenvoordeel u oplevert? Dan komt u niet dichter in de buurt van uw doelkapitaal; 
   • de overlijdensrisicodekking aanpassen. 

   Naast deze mogelijkheden binnen uw beleggingsverzekering zijn er mogelijkheden buiten uw beleggingsverzekering. Uw financieel adviseur kan u tijdens een hersteladvies meer vertellen over de mogelijkheden binnen en buiten uw beleggingsverzekering. 

   Weet u niet meer wie u financieel adviseur is? Neem dan contact met ons op. Dat kan op twee manieren:

   1. Bel naar onze klantenservice: (0162) 486 000.
   2. Stuur ons een e-mail: beleggen@bnpparibascardif.nl

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies