Corona-update – uiteraard staat de veiligheid van onze medewerkers voorop, daarom werken veel van onze medewerkers thuis. Ook hebben wij op dit moment aangepaste openingstijden: van 10.00 uur tot 16.00 uur. Onze teams doen hun uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten zoals u dat van ons gewend bent. Maar het is mogelijk dat u langer in de wacht staat aan de telefoon. Kijk daarom eerst of uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@bnpparibascardif.nl. Onze mailbox is namelijk vanuit huis beter beschikbaar. Wij doen al het mogelijke om uw aanvraag, vraag, wijziging of ander verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

Sluiten

Veelgestelde vragen overzicht.

 • Compensatieregeling

  Compensatieregeling

  • Waarom wordt de compensatie in mijn lopende beleggingsverzekering gestort?

   De Compensatieregeling geeft een vergoeding voor teveel ingehouden kosten, waardoor minder beleggingen zijn aangekocht. Het bedrag dat in de beleggingsverzekering is gestort, corrigeert het bedrag dat wij teveel hebben onttrokken aan de door u betaalde premie. Als uw kosten onder het maximale kostenpercentage waren gebleven, had dit bedrag ook in uw beleggingsverzekering gezeten.

  • Waarom geven jullie alleen hefboom-/inteercompensatie over het verleden?

   Het hefboom-/inteereffect kan zowel positieve als negatieve gevolgen voor uw beleggingsverzekering hebben. Wij compenseren de negatieve gevolgen over het verleden. Nu u op de hoogte bent van het hefboom-/inteereffect kunt u zelf kiezen wat u met uw beleggingsverzekering doet. Zo kunt u uw beleggingsverzekering ongewijzigd voortzetten. Of u kunt het hefboom-/inteereffect verminderen door het overlijdensrisicogedeelte van uw beleggingsverzekering aan te passen. Bespreek de mogelijkheden met uw financieel adviseur.

    

  • Word ik gecompenseerd voor tegenvallende beleggingsresultaten?

   De Compensatieregeling voorziet alleen in een vergoeding voor te hoge kosten en de negatieve gevolgen van het hefboom-/inteereffect. Tegenvallende beleggingsresultaten vallen niet onder de Compensatieregeling en worden dan ook niet vergoed.

   U hebt voor uw beleggingsverzekering de keuze uit verschillende beleggingsfondsen. De koers van een beleggingsfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Deze markten laten soms een positieve ontwikkeling zien, soms een negatieve. Met deze ontwikkelingen wordt elke belegger geconfronteerd. Het behaalde resultaat van uw beleggingsfonds is het gevolg van de koersontwikkeling. Wij hebben geen invloed op de koers of de waarde van uw beleggingsfonds. Daarom zijn wij ook niet verantwoordelijk voor koersdalingen van dit fonds.

  • Valt provisie ook onder de compensatieregeling?

   Onze Compensatieregeling richt zich op alle kosten die u voor uw beleggingsverzekering betaalt. De provisie maakt hier ook deel van uit en wordt dus meegenomen in onze compensatieberekeningen. 

  • Welke kosten betaal ik over mijn beleggingsverzekering?

   Informatie over de kosten die u betaalt voor uw beleggingsverzekering staat in het Waardeoverzicht dat u ieder jaar in het eerste kwartaal van ons ontvangt. Op het waardeoverzicht staat de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering en de kosten die wij over dat jaar hebben verrekend. Het waardeoverzicht over het kalenderjaar 2013 versturen wij in maart 2014.

  • Blijven de kosten zo doorlopen voor mijn beleggingsverzekering?

   U hebt recht op kostenmaximalisatie
   Valt uw beleggingsverzekering buiten de Compensatieregeling? Dan hebt u geen recht op een compensatie. Maar u hebt wel recht op een kostenmaximalisatie. Dit bekent dat wij in de toekomst nooit meer kosten inhouden dan met het maximale kostenpercentage van 2,85% is toegestaan.

   U hebt recht op een compensatie
   U hebt voor uw beleggingverzekering een compensatie ontvangen over het verleden. In de toekomst blijven de kosten van uw beleggingsverzekering gelijk doorlopen. Om u ook in de toekomst te compenseren voor de kosten, ontvangt u maandelijks een vaste vergoeding van ons. Deze vergoeding storten wij rechtstreeks in uw beleggingsverzekering om hiermee de te hoge kosten ook in de toekomst te compenseren.

   U hebt recht op een compensatie voor de negatieve gevolgen van het hefboom-/inteereffect
   De kosten van uw beleggingsverzekering blijven ongewijzigd doorlopen. De compensatie voor de negatieve gevolgen van het hefboom-/inteereffect is een eenmalige vergoeding. U kunt in de toekomst de negatieve gevolgen van het hefboom-/inteereffect mogelijk voorkomen door de overlijdensrisicodekking binnen uw beleggingsverzekering aan te passen. Uw financieel adviseur kan u adviseren over de mogelijkheden met uw beleggingsverzekering.

   U ontvangt geen compensatie
   Blijven uw kosten onder het voor uw beleggingsverzekering vastgestelde maximale kostenpercentage? Dan hebt u geen recht op een compensatie. Met de huidige kostenstructuur van uw beleggingsverzekering blijven ook  in de toekomst de kosten onder het vastgestelde maximale kostenpercentage. Daarom brengen wij geen wijziging aan in de kostenstructuur van uw beleggingsverzekering.

  • Mijn beleggingsverzekering is beëindigd, wie ontvangt de compensatie?

   Uw beleggingsverzekering is voor de einddatum beëindigd door afkoop
   De compensatie voor de ongunstige gevolgen van het hefboom-/inteereffect keren wij uit aan de verzekeringnemer(s) van de beleggingsverzekering. Is de verzekeringnemer overleden? Dan keren wij de vergoeding uit aan de erfgenamen van de verzekeringnemer.

    

   De beleggingsverzekering is voor de einddatum beëindigd door overlijden van de verzekerde
   Als de beleggingsverzekering verpand was bij overlijden, nemen wij eerst contact op met de geldverstrekker (pandhouder). Is het pandrecht nog aanwezig? Dan krijgt de geldverstrekker de compensatie. Is het pandrecht komen te vervallen? Dan krijgt de begunstigde de compensatie. De begunstigde is de persoon die ook de overlijdensuitkering uit de beleggingverzekering heeft ontvangen.

    

   Uw beleggingsverzekering heeft de einddatum bereikt
   Was de beleggingsverzekering verpand? Dan nemen wij eerst contact op met de geldverstrekker (pandhouder). Is het pandrecht nog aanwezig? Dan krijgt de geldverstrekker de compensatie. Is het pandrecht komen te vervallen? Dan krijgt de begunstigde de compensatie. De begunstigde is de persoon die ook de waarde uit de beleggingverzekering heeft ontvangen.

    

    

  • Kan ik de bestaande beleggingen in mijn verzekering aanpassen?

   BNP Paribas Cardif brengt geen kosten in rekening als u uw beleggingsfondsen wilt wijzigen. Wij hebben een wijzigingsformulier meegezonden met uw compensatiebrief. Met dit formulier kunt u de fondsverdeling op uw beleggingsverzekering aanpassen. Wij adviseren u contact op te nemen met uw financieel adviseur. Hij kan u een onafhankelijk advies geven dat past bij uw persoonlijke situatie.

   Indien u meer in het Hypotheek Rente Fonds (HRF) wilt beleggen, kan dit wel kosten met zich meebrengen. U kunt alleen (meer) beleggen in het HRF als uw beleggingsverzekering nog is verpand aan de originele pandhouder. U kunt een wijzigingsverzoek bij ons indienen. Wij vragen toestemming aan uw pandhouder voor de wijziging en brengen een wijzigingsvoorstel uit.

  • In welke andere fondsen kan ik beleggen?

   De fondsen die wij beschikbaar hebben vindt u hier. In welke van deze fondsen u kunt beleggen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In de brief die u eind 2012 van ons hebt ontvangen, staan uw mogelijkheden op een rijtje. Wij raden u aan om hierover contact op te nemen met uw financieel adviseur.

  • Hoe wijzig ik de risicodekking van mijn beleggingsverzekering?

   Als uw beleggingsverzekering is verpand, hebben wij toestemming van de geldverstrekker nodig.

   Wij verwijzen u graag naar uw financieel adviseur als u de risicodekking op uw beleggingsverzekering wilt wijzigen. Uw financieel adviseur kan u een advies geven dat past bij uw wensen en persoonlijke situatie.

  • Moet ik betalen voor het adviesgesprek met mijn financieel adviseur?

   Het Ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de branchevereniging van financieel adviseurs Adfiz hebben uw financieel adviseur opgeroepen om u over de Compensatieregeling inclusief de uitvoering kosteloos te adviseren. BNP Paribas Cardif heeft geen invloed op de advieskosten die u met uw adviseur overeenkomt. Als uw financieel adviseur kosten in rekening brengt vergoeden wij deze niet.

  • Waar vind ik meer informatie over de Compensatieregeling?

  • In de brief die ik ontving over de Compensatieregeling staat dat er een brochure is meegestuurd. Maar ik heb deze niet ontvangen. Hoe kan dat?

   Bij een aantal brieven is er iets mis gegaan met de verzending van de brochure. Daarvoor bieden wij u onze excuses aan. U ontvangt de brochure in week 51 alsnog per post. Wilt u de brochure al eerder inkijken? Dan kunt u deze hier digitaal vinden.

  • Wie controleert de uitvoering van jullie regeling?

   We hebben aan KPMG Accountants N.V. gevraagd om de uitvoering van onze compensatieregeling te controleren. KPMG Accountants N.V. is een onafhankelijk accountantskantoor. Voor een samenvatting van de controleverklaring klik hier.

  • Kan ik nog bezwaar maken als ik mijn compensatie heb ontvangen?

   Ja, wij vragen u niet om een finale kwijting bij de betaling van de compensatie.

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies