Veelgestelde vragen overzicht.

 • U wilt uw verzekering verlengen of iets bijverzekeren

  U wilt uw verzekering verlengen of iets bijverzekeren

 • Uw premie betalen

  Uw premie betalen

 • Fiscale aftrekbaarheid

  Fiscale aftrekbaarheid

  • De premie voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering is ‘fiscaal aftrekbaar’. Wat betekent dit?

   Fiscale aftrekpost
   U kunt uw premie als aftrekpost opgeven in de belastingaangifte. Staat op uw polisblad dat de premie van uw arbeidsongeschiktheidsdekking fiscaal aftrekbaar is? Dan kunt u dit bedrag opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte. Het is mogelijk dat u teveel belasting hebt betaald en een deel terugkrijgt. Er zijn twee varianten:

   - Hebt u de premie eenmalig betaald? De premie die u hebt betaald in een bepaald jaar is aftrekbaar in de aangifte van dat betreffende jaar.
   - Betaald u de premie maandelijks? De premie die u hebt betaald in een bepaald jaar is aftrekbaar in de aangifte van dat betreffende jaar. Zolang u de premie betaalt kunt u het bedrag wat u aan premie betaalt in een jaar opgeven aan de belastingdienst.

   Ontvangt u van ons een uitkering?
   Dan worden de uitkeringen belast. De belastingdienst ziet uw uitkering als een soort inkomen wat ze belasten. Voor meer informatie verwijzen u naar de categorie claims uit de FAQ.

   U krijgt een gedeelte van de premie terug?
   Stel dat uw polis tegen eenmalige premie voortijdig wordt beëindigd dan hebt u wellicht recht op een premieteruggave. Het bedrag dat u terugkrijgt aan premie moet u opgeven aan de belastingdienst. Voorbeeld: hebt u in 2011 een bedrag terug ontvangen? Dan moet u dit bedrag opgeven in de belastingaangifte van 2011.

  • Ik krijg een uitkering. Betaal ik daar belasting over?

   Ja, als u de premie van de belasting aftrekbaar hebt gemaakt. De Belastingdienst ziet uw uitkering dan namelijk als inkomen. Of u uw premie van de belasting aftrekbaar hebt gemaakt, leest u op uw polisblad.

  • Ik krijg premie terug. Betaal ik daar belasting over?

   Stopt u uw verzekering? En hebt u de premie eenmalig betaald? Dan krijgt u misschien premie terug. Dit moet u opgeven aan de belasting. Hebt u bijvoorbeeld in 2011 premie teruggekregen? Dan geeft u dit bedrag op in uw belastingaangifte van 2011.

    

 • U wilt uw verzekering veranderen

  U wilt uw verzekering veranderen

  • Jullie schrijven de premie van mijn bankrekening af. Kan ik het rekeningnummer veranderen?

   U kunt uw rekeningnummer wijzigen. Hiervoor hebben wij van u nodig:

   1. Een getekend verzoek van de verzekeringnemer.
   2. Een door de premiebetaler volledig ingevulde en ondertekende SEPA-machtiging. Hieronder vindt u de knop naar de machtiging.
   3. Een kopie van uw bankpas of een rekeningafschrift.
   4. Is de verzekeringnemer niet dezelfde persoon als de premiebetaler? Stuurt u ons dan ook een kopie van het legitimatiebewijs van de premiebetaler.

   SEPA-machtiging

   De stukken opsturen

   U stuurt de stukken naar ons op per post of als bijlagen bij een e-mail. Klik hier voor onze contactgegevens.

   Wij passen uw rekeningnummer aan

   Hebben wij uw e-mail of brief gekregen? Dan veranderen wij uw rekeningnummer. Dat doen we binnen vijf werkdagen. U ontvangt daarvan van ons een bevestiging.

   Als u van bank wisselt, ontvangt u een pre-notificatie. Dit is een machtiging waarin wij de eerste afschrijving bij uw nieuwe bank aankondigen. De eerstvolgende afschrijving zal dan op de 15e van de maand zijn of later wanneer deze datum in het weekend valt. De incasso zal dan eenmalig afwijken van de normale afschrijvingen.

  • Hoe verander ik mijn adres?

   Geef hier uw nieuwe adres aan ons door.

  • Ik verander mijn verzekering. Krijg ik een nieuw polisblad?

   Ja. Elke keer als u of wij iets veranderen, krijgt u een nieuw polisblad.

  • Kan ik de begunstigde van de verzekering veranderen?

   De begunstigde krijgt de uitkering. Of u deze kan veranderen, hangt af van uw verzekering. En van wat er op uw polisblad staat. Staat hier dat de begunstiging is aanvaard? Dan mag u de begunstigde alleen veranderen als hij of zij dat goedvindt.

  • Ik heb mijn verzekering in onderpand gegeven aan mijn bank. Kan ik dat veranderen?

   Dat kan als uw bank dit goedvindt. Uw bank moet dit goedvinden om de volgende reden: u hebt een lening of hypotheek bij uw bank. Uw verzekering én de uitkering zijn een onderpand voor uw lening of hypotheek. Dat geeft de bank zekerheid dat u uw lening of hypotheek (voor een deel) kunt terugbetalen. Ook als u overlijdt. Dat noemen we ‘verpanden’. Wilt u naar een andere bank met uw hypotheek? Dan kunt u uw verzekering meenemen als onderpand voor deze bank. 

  • Kan ik de verzekerde bedragen van mijn verzekering veranderen?

   Dit kan soms binnen de verzekering die u nu hebt. En soms moet u hiervoor een extra verzekering afsluiten. Dat hangt af van uw verzekering en van de algemene verzekeringsvoorwaarden die voor u gelden.

  • Ik wil wel of juist geen belasting over mijn uitkering betalen. Kan ik dat veranderen?

   Bij sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunt u de premie van de belasting aftrekken. U betaalt dan belasting over de uitkering. Dat kiest u zelf als u de verzekering afsluit. Dit kunt u meestal niet meer veranderen. Op uw polisblad ziet u wat uw keuze is.

  • Ik wil graag iets anders veranderen. Kan dat?

   Dat kan. Geef het aan op dit formulier. U krijgt binnen twee werkdagen antwoord. We sturen u een e-mail of we bellen u. U kunt op het formulier aangeven wat u het prettigst vindt.

    

 • SEPA /IBAN

  SEPA /IBAN

  • Wat is SEPA?

   SEPA staat voor Single Euro Payments Area en duidt een gebied aan. Onder dit gebied vallen alle landen van de Europese Unie, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Monaco en Zwitserland.

   Vanaf 1 februari 2014 mag er binnen dit gebied geen verschil meer zijn tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen. Met één rekening en één set betaalmiddelen kunt u met hetzelfde gemak naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere landen betalen. Er komen overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in dat hele gebied te gebruiken zijn.

   De meest zichtbare wijziging voor u is uw rekeningnummer. Dat wordt langer. Uw eigen bank informeert u hierover. Het nieuwe rekeningnummer heet International Bank Account Number (IBAN). U hoeft uw IBAN niet aan ons door te geven.

  • Wat is BIC?

   Iedere bank heeft een eigen Bank Identifier Code (BIC). Daardoor komen internationale betalingsoverdrachten bij de juiste bank terecht. De BIC wordt ook wel SWIFT-adres of SWIFT-code genoemd. In Nederland bestaat deze code uit acht tekens:

   • Vier letters van de bankcode.
   • Twee letters van de landcode.
   • Twee letters van de plaatscode.

   Vanaf 1 februari 2014 wordt deze code voor binnenlandse betalingen niet meer gebruikt.

  • Waar kan ik meer informatie vinden over SEPA/IBAN?

   Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.overopiban.nl/faq-bedrijf/wat-is-sepa/.

  • Wat is IBAN?

   IBAN (International Bank Account Number) bestaat in Nederland uit 18 tekens. Het is uw huidige rekeningnummer vooraf gegaan door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. Steeds meer bedrijven, organisaties en overheden gaan de komende tijd met IBAN werken en kunnen u om uw IBAN vragen. IBAN is niet nieuw. U vindt dit nummer al op uw bankafschrift of de website van uw bank. Vanaf 1 februari 2014 kunt u alleen nog maar betalen met uw IBAN. Dit kunt u voor zowel binnenlandse, als buitenlandse overschrijvingen gebruiken.

  • Hoe weet ik wat mijn IBAN is?

   Dat kunt u terugvinden op uw rekeningafschriften. Of op uw omgeving voor internetbankieren. In Nederland bestaat uw IBAN uit 18 tekens. Dit aantal verschilt per land. Uw IBAN bestaat uit:

   • Twee letters voor de landencode. In Nederland is dat NL.
   • Twee cijfers als controlegetal.
   • Vier letters die de bank aanduiden, bijvoorbeeld RABO, ABNA, INGB.
   • Tien cijfers voor uw rekeningnummer. Dit is uw huidige rekeningnummer, aangevuld met een of meerdere nullen.
  • Moet ik zelf mijn IBAN aan jullie doorgeven?

   Nee, dat hoeft niet. Wij veranderen zelf uw huidige rekeningnummer naar IBAN.

  • Ik betaal mijn premie per automatische incasso. Moet ik door SEPA nu iets veranderen?

   Nee, de bestaande machtiging blijft geldig. U hoeft geen nieuwe machtiging af te geven.

 • Overige vragen

  Overige vragen

  • Waar kan ik met overige vragen terecht?

   U kunt uw vragen op twee manieren stellen:

   1) Bij uw financieel adviseur. Zij hebben destijds de verzekering geadviseerd. En kunnen u precies vertellen wat de verzekering voor u doet.
   2) U kunt uw vraag via ons contactformulier stellen. Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een antwoord. U kiest zelf of u dat per mail of per telefoon wilt.

 • Uw verzekerde maandlasten

  Uw verzekerde maandlasten

  • Ik heb mijn hypotheeklasten verzekerd. Is het verzekerd maandbedrag op mijn polisblad gegarandeerd?

   Ja, als u voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden, dan garanderen wij dit bedrag. Wij kijken niet hoeveel uw inkomen daalt als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Wel kijken we of u de verzekerde hypotheeklasten nog hebt. En of uw verzekerd maandbedrag niet te hoog is. Dat doen we in ieder geval als u een uitkering aanvraagt. Geef wijzigingen daarom altijd aan ons door. Zo voorkomt u teleurstellingen.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Ik ga verhuizen. Wat moet ik doorgeven?

   Geef zo snel mogelijk uw nieuwe adres aan ons door, en laat ons weten of dit een huur- of koopwoning is. Ga ook voor uzelf na of uw verzekering nog bij u past. Uw financieel adviseur kan u hierover adviseren.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Ik heb mijn huis verkocht en ga tijdelijk huren. Ik ben van plan om binnenkort weer een huis te kopen. Kan mijn verzekering doorlopen?

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u of uw verzekering nog dekking biedt in uw situatie. Of u er verstandig aan doet om uw verzekering te stoppen of aan te passen, kunnen wij niet beoordelen. Wilt u dit toch graag weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Ik heb mijn hypotheek overgesloten naar een andere geldverstrekker. Ik ben nu een stuk voordeliger uit. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

   Niet altijd. Hoe hoog uw verzekerd maandbedrag mag zijn, hangt af van de hoogte van uw hypotheeklasten. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u hoe hoog uw verzekerd maandbedrag mag zijn. Ga voor uzelf na of uw verzekerd bedrag niet te hoog is. Of u er verstandig aan doet om uw verzekering aan te passen, kunnen wij niet beoordelen. Wilt u dit toch graag weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Als wij niks van u horen, gaan wij ervan uit dat uw verzekerd maandbedrag niet te hoog is. Vraagt u een uitkering bij ons aan? Dan controleren wij of u nog hypotheeklasten hebt en of uw verzekerd maandbedrag niet te hoog is.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Mijn hypotheeklasten zijn gestegen. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

   Nee, dat moet niet. Wel is het verstandig om voor uzelf na te gaan of uw verzekering nog bij uw situatie past. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u hoe hoog uw verzekerd maandbedrag mag zijn. En of u uw verzekerd bedrag kan verhogen. Of u er verstandig aan doet om uw verzekering aan te passen, kunnen wij niet beoordelen. Wilt u dit toch graag weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Als wij niks van u horen, gaan wij ervan uit dat uw verzekering nog bij u past.

  • Ik betaal huur en heb dus geen hypotheeklasten. Ben ik dan verzekerd?

   Niet in alle gevallen. Onze verzekeringen zijn bedoeld om hypotheeklasten te verzekeren. Maar in sommige gevallen zijn ook huurlasten verzekerd. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u of uw verzekering dekking biedt als u huur betaalt.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Ik heb al jaren geen hypotheek meer. Dit heb ik nooit eerder aan jullie doorgegeven. Per wanneer stopt mijn verzekering?

   Staat in uw verzekeringsvoorwaarden dat uw verzekering stopt wanneer u geen hypotheeklasten meer hebt? Dan stoppen wij uw verzekering op de dag dat u ons vertelt dat u geen hypotheeklasten meer hebt.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Waarom moet ik bewijsstukken van mijn hypotheeklasten opsturen?

   Vraagt u een uitkering bij ons aan? Dan controleren wij of uw verzekering nog past bij uw situatie. We kijken bijvoorbeeld of u nog steeds maandelijks hypotheeklasten hebt en of uw verzekerd bedrag niet te hoog is.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Wat gebeurt er als mijn verzekerd bedrag te hoog is?

   Zien wij dat uw verzekerd bedrag te hoog is? Dan verlagen wij uw verzekerd bedrag, zodat uw verzekerd bedrag weer voldoet aan uw verzekeringsvoorwaarden. Dat doen we op de dag dat wij dit zien. Of per de datum dat u van ons een uitkering krijgt, als dat eerder is. Hebt u voor de periode daarna teveel premie betaald? Dan betalen we die aan u terug.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Neem gratis contact met ons op Vragen?