Veelgestelde vragen overzicht.

 • U wilt uw verzekering verlengen of iets bijverzekeren

  U wilt uw verzekering verlengen of iets bijverzekeren

  Gewicht: 
  0
 • Uw premie betalen

  Uw premie betalen

 • Fiscale aftrekbaarheid

  Fiscale aftrekbaarheid

  • De premie voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering is ‘fiscaal aftrekbaar’. Wat betekent dit?

   Fiscale aftrekpost
   U kunt uw premie als aftrekpost opgeven in de belastingaangifte. Staat op uw polisblad dat de premie van uw arbeidsongeschiktheidsdekking fiscaal aftrekbaar is? Dan kunt u dit bedrag opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte. Het is mogelijk dat u teveel belasting hebt betaald en een deel terugkrijgt. Er zijn twee varianten:

   - Hebt u de premie eenmalig betaald? De premie die u hebt betaald in een bepaald jaar is aftrekbaar in de aangifte van dat betreffende jaar.
   - Betaalt u de premie maandelijks? De premie die u hebt betaald in een bepaald jaar is aftrekbaar in de aangifte van dat betreffende jaar. Zolang u de premie betaalt kunt u het bedrag wat u aan premie betaalt in een jaar opgeven aan de belastingdienst.

   Ontvangt u van ons een uitkering?
   Dan worden de uitkeringen belast. De belastingdienst ziet uw uitkering als een soort inkomen wat ze belasten. Voor meer informatie verwijzen u naar de categorie claims uit de FAQ.

   U krijgt een gedeelte van de premie terug?
   Stel dat uw polis tegen eenmalige premie voortijdig wordt beëindigd dan hebt u wellicht recht op een premieteruggave. Het bedrag dat u terugkrijgt aan premie moet u opgeven aan de belastingdienst. Voorbeeld: hebt u in 2011 een bedrag terug ontvangen? Dan moet u dit bedrag opgeven in de belastingaangifte van 2011.

  • Ik krijg een uitkering. Betaal ik daar belasting over?

   Ja, als u de premie van de belasting aftrekbaar hebt gemaakt. De Belastingdienst ziet uw uitkering dan namelijk als inkomen. Of u uw premie van de belasting aftrekbaar hebt gemaakt, leest u op uw polisblad.

  • Ik krijg premie terug. Betaal ik daar belasting over?

   Stopt u uw verzekering? En hebt u de premie eenmalig betaald? Dan krijgt u misschien premie terug. Dit moet u opgeven aan de belasting. Hebt u bijvoorbeeld in 2011 premie teruggekregen? Dan geeft u dit bedrag op in uw belastingaangifte van 2011.

    

 • U wilt uw verzekering veranderen

  U wilt uw verzekering veranderen

  • Jullie schrijven de premie van mijn bankrekening af. Kan ik het rekeningnummer veranderen?

   U kunt uw rekeningnummer wijzigen. Hiervoor hebben wij van u nodig:

   1. Een ondertekend verzoek van de verzekeringnemer.
   2. Een door de premiebetaler volledig ingevulde en ondertekende SEPA-machtiging. Hieronder vindt u de knop naar de machtiging.
   3. Een kopie van uw bankpas of een rekeningafschrift.
   4. Is de verzekeringnemer niet dezelfde persoon als de premiebetaler? Vult u dan een formulier in voor het wijzigen van de premiebetaler. U kunt het formulier hieronder downloaden. Stuurt u ons dan ook een kopie van het legitimatiebewijs van de premiebetaler.

   SEPA-machtiging

   Formulier wijzigen premiebetaler

   De stukken opsturen

   U stuurt de stukken naar ons op per post of als bijlagen bij een e-mail. Klik hier voor onze contactgegevens.

   Wij passen uw rekeningnummer aan

   Hebben wij uw e-mail of brief gekregen? Dan veranderen wij uw rekeningnummer. Dat doen we binnen vijf werkdagen. U ontvangt daarvan van ons een bevestiging.

   Als u van bank wisselt, ontvangt u een pre-notificatie. Dit is een machtiging waarin wij de eerste afschrijving bij uw nieuwe bank aankondigen. De eerstvolgende afschrijving zal dan op de 15e van de maand zijn of later wanneer deze datum in het weekend valt. De incasso zal dan eenmalig afwijken van de normale afschrijvingen.

  • Hoe verander ik mijn adres?

   Geef hier uw nieuwe adres aan ons door.

  • Ik verander mijn verzekering. Krijg ik een nieuw polisblad?

   Ja. Elke keer als u of wij iets veranderen, krijgt u een nieuw polisblad.

  • Kan ik de begunstigde van de verzekering veranderen?

   De begunstigde krijgt de uitkering. Of u deze kan veranderen, hangt af van uw verzekering. En van wat er op uw polisblad staat. Staat hier dat de begunstiging is aanvaard? Dan mag u de begunstigde alleen veranderen als hij of zij dat goedvindt.

  • Ik heb mijn verzekering in onderpand gegeven aan mijn bank. Kan ik dat veranderen?

   Dat kan als uw bank dit goedvindt. Uw bank moet dit goedvinden om de volgende reden: u hebt een lening of hypotheek bij uw bank. Uw verzekering én de uitkering zijn een onderpand voor uw lening of hypotheek. Dat geeft de bank zekerheid dat u uw lening of hypotheek (voor een deel) kunt terugbetalen. Ook als u overlijdt. Dat noemen we ‘verpanden’. Wilt u naar een andere bank met uw hypotheek? Dan kunt u uw verzekering meenemen als onderpand voor deze bank. 

  • Kan ik de verzekerde bedragen van mijn verzekering veranderen?

   Dit kan soms binnen de verzekering die u nu hebt. En soms moet u hiervoor een extra verzekering afsluiten. Dat hangt af van uw verzekering en van de algemene verzekeringsvoorwaarden die voor u gelden.

   Wilt u de hoogte van het verzekerd bedrag verlagen?
   Past het verzekerd bedrag niet meer bij uw huidige situatie? Dan hebt u de mogelijkheid om het verzekerd bedrag op uw verzekering te verlagen. Dit is afhankelijk van de algemene polisvoorwaarden behorende bij uw verzekering. Stuurt u ons hiervoor een door de verzekeringnemer ondertekend verzoek. Hieronder vindt u de knop naar het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

   Formulier verlagen verzekerd bedrag

   Hebt u een Life Care Overlijdensrisicoverzekering?
   Hebt u uw verzekering in onderpand gegeven aan uw hypotheekverstrekker? Dan moet de hypotheekverstrekker (bank) toestemming geven voor het verlagen van uw verzekerd bedrag. U kunt dit akkoord bij uw hypotheekverstrekker opvragen. Zij sturen dit vervolgens naar ons toe. Zodra wij uw ondertekende wijzigingsverzoek en het akkoord van de hypotheekverstrekker hebben ontvangen, kunnen wij het verzekerd bedrag verlagen.

   U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en de eventueel benodigde stukken, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar BNP Paribas Cardif Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

   Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

  • Ik wil wel of juist geen belasting over mijn uitkering betalen. Kan ik dat veranderen?

   Bij sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunt u de premie van de belasting aftrekken. U betaalt dan belasting over de uitkering. Dat kiest u zelf als u de verzekering afsluit. Dit kunt u meestal niet meer veranderen. Op uw polisblad ziet u wat uw keuze is.

  • Ik wil graag iets anders veranderen. Kan dat?

   Dat kan. Geef het aan op dit formulier. U krijgt binnen twee werkdagen antwoord. We sturen u een e-mail of we bellen u. U kunt op het formulier aangeven wat u het prettigst vindt.

    

  • Ik ben zelfstandig ondernemer geworden. Ben ik nog verzekerd?

   Bent u als zelfstandig ondernemer begonnen? Laat dit dan aan ons weten. Wij kijken graag voor u na of wij u ook als zelfstandig ondernemer kunnen blijven verzekeren. Stuurt u ons een door u ondertekend verzoek voor het aanpassen van uw dienstverband samen met een uittreksel Kamer van Koophandel. Hieronder vindt u de knop naar het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

   Formulier wijzigen loondienst naar zelfstandig ondernemer

   U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en de eventueel benodigde stukken, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

   Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen of dat we de verzekering moeten beeindigen.

  • Ik wil de verzekeringnemer op mijn polis veranderen. Kan dat?

   Om de verzekeringnemer te kunnen wijzigen, hebben wij een door de huidige en nieuwe verzekeringnemer ondertekend verzoek nodig. Stuurt u ook een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de nieuwe verzekeringnemer mee? Hieronder vindt u de knop naar het formulier welke u kunt gebruiken voor het wijzigen van de verzekeringnemer.

   Formulier wijzigen verzekeringnemer

   U kunt uw verzoek, met daarop uw handtekening en een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van de nieuwe verzekeringnemer, scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

   Hebben wij uw wijzigingsverzoek met de opgevraagde informatie ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

  • Wij zijn uit elkaar/ gescheiden. Wij willen de verzekering laten splitsen. Kan dat?

   U kunt de verzekering laten splitsen zodat u ieder uw eigen verzekering krijgt. Om de verzekering te kunnen splitsen, hebben wij een door u beiden ondertekend verzoek nodig. Hieronder vindt u de knop naar het formulier welke u kunt gebruiken voor het wijzigen van de verzekeringnemer. 

   Hebt u een verzekering met dekking arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid? Gebruik dan onderstaand formulier:

   Formulier splitsen verzekering met dekking arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid 

   Hebt u een verzekering met dekking overlijden? Gebruik dan onderstaand formulier:

   Formulier splitsen verzekering met dekking overlijden 

   Betaalt u de verzekering met een maandpremie? Stuurt u ons dan ook een nieuwe machtiging voor het afschrijven van de maandpremie. Deze kunt u hieronder downloaden.

   SEPA-machtiging 

   U kunt het door u beiden ondertekend verzoek scannen of er een foto van maken en als bijlage e-mailen naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u deze mogelijkheid niet? Stuur dan uw verzoek per post naar Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout.

   Hebben wij uw wijzigingsverzoek ontvangen? Dan beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen aanpassen.

  Gewicht: 
  0
 • Overige vragen

  Overige vragen

  • Waar kan ik met overige vragen terecht?

   U kunt uw vragen op twee manieren stellen:

   1) Bij uw financieel adviseur. Zij hebben destijds de verzekering geadviseerd. En kunnen u precies vertellen wat de verzekering voor u doet.
   2) U kunt uw vraag via ons contactformulier stellen. Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een antwoord. U kiest zelf of u dat per mail of per telefoon wilt.

  • Wat verstaan wij onder een ondertekend verzoek?

   Een ondertekend verzoek is één document waarin de vraag én de handgeschreven handtekening van de verzekeringsnemer(s) staan. De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering heeft aangevraagd. Deze persoon kan de verzekering veranderen. Is de verzekering met meerdere personen aangevraagd? Dan hebben wij de handtekening van alle aanvragers nodig.

  • Wat is een getekende goedkeuring van de pandhouder?

   U hebt bij uw aanvraag of tussentijds bij ons aangegeven dat u uw overlijdenrisicoverzekering wilt gebruiken voor uw hypotheek. Daarom is uw verzekering verpand aan uw hypotheek en is uw hypotheekverstrekker  de pandhouder. Om de verzekering (gedeeltelijk) te stoppen of de pandhouder te veranderen hebben wij daarom toestemming van uw hypotheekverstrekker nodig. Deze kunt u bij hen opvragen.

  • Waarom vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs?

   Wij willen er zeker van zijn dat we met de gegevens van de juiste persoon werken. Daarom controleren wij altijd uw handtekening met de handtekening die wij in onze administratie hebben.

  Gewicht: 
  0
 • Uw verzekerde maandlasten

  Uw verzekerde maandlasten

  • Ik heb mijn hypotheeklasten verzekerd. Is het verzekerd maandbedrag op mijn polisblad gegarandeerd?

   Ja, als u voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden, dan garanderen wij dit bedrag. Wij kijken niet hoeveel uw inkomen daalt als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Wel kijken we of u de verzekerde hypotheeklasten nog hebt. En of uw verzekerd maandbedrag niet te hoog is. Dat doen we in ieder geval als u een uitkering aanvraagt. Geef wijzigingen daarom altijd aan ons door. Zo voorkomt u teleurstellingen.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Ik ga verhuizen. Wat moet ik doorgeven?

   Geef zo snel mogelijk uw nieuwe adres aan ons door, en laat ons weten of dit een huur- of koopwoning is. Ga ook voor uzelf na of uw verzekering nog bij u past. Uw financieel adviseur kan u hierover adviseren.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Ik heb mijn huis verkocht en ga tijdelijk huren. Ik ben van plan om binnenkort weer een huis te kopen. Kan mijn verzekering doorlopen?

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u of uw verzekering nog dekking biedt in uw situatie. Of u er verstandig aan doet om uw verzekering te stoppen of aan te passen, kunnen wij niet beoordelen. Wilt u dit toch graag weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Ik heb mijn hypotheek overgesloten naar een andere geldverstrekker. Ik ben nu een stuk voordeliger uit. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

   Niet altijd. Hoe hoog uw verzekerd maandbedrag mag zijn, hangt af van de hoogte van uw hypotheeklasten. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u hoe hoog uw verzekerd maandbedrag mag zijn. Ga voor uzelf na of uw verzekerd bedrag niet te hoog is. Of u er verstandig aan doet om uw verzekering aan te passen, kunnen wij niet beoordelen. Wilt u dit toch graag weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Als wij niks van u horen, gaan wij ervan uit dat uw verzekerd maandbedrag niet te hoog is. Vraagt u een uitkering bij ons aan? Dan controleren wij of u nog hypotheeklasten hebt en of uw verzekerd maandbedrag niet te hoog is.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Mijn hypotheeklasten zijn gestegen. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

   Nee, dat moet niet. Wel is het verstandig om voor uzelf na te gaan of uw verzekering nog bij uw situatie past. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u hoe hoog uw verzekerd maandbedrag mag zijn. En of u uw verzekerd bedrag kan verhogen. Of u er verstandig aan doet om uw verzekering aan te passen, kunnen wij niet beoordelen. Wilt u dit toch graag weten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Als wij niks van u horen, gaan wij ervan uit dat uw verzekering nog bij u past.

  • Ik betaal huur en heb dus geen hypotheeklasten. Ben ik dan verzekerd?

   Niet in alle gevallen. Onze verzekeringen zijn bedoeld om hypotheeklasten te verzekeren. Maar in sommige gevallen zijn ook huurlasten verzekerd. In uw verzekeringsvoorwaarden leest u of uw verzekering dekking biedt als u huur betaalt.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Ik heb al jaren geen hypotheek meer. Dit heb ik nooit eerder aan jullie doorgegeven. Per wanneer stopt mijn verzekering?

   Staat in uw verzekeringsvoorwaarden dat uw verzekering stopt wanneer u geen hypotheeklasten meer hebt? Dan stoppen wij uw verzekering op de dag dat u ons vertelt dat u geen hypotheeklasten meer hebt.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Waarom moet ik bewijsstukken van mijn hypotheeklasten opsturen?

   Vraagt u een uitkering bij ons aan? Dan controleren wij of uw verzekering nog past bij uw situatie. We kijken bijvoorbeeld of u nog steeds maandelijks hypotheeklasten hebt en of uw verzekerd bedrag niet te hoog is.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

  • Wat gebeurt er als mijn verzekerd bedrag te hoog is?

   Zien wij dat uw verzekerd bedrag te hoog is? Dan verlagen wij uw verzekerd bedrag, zodat uw verzekerd bedrag weer voldoet aan uw verzekeringsvoorwaarden. Dat doen we op de dag dat wij dit zien. Of per de datum dat u van ons een uitkering krijgt, als dat eerder is. Hebt u voor de periode daarna teveel premie betaald? Dan betalen we die aan u terug.

   In uw verzekeringsvoorwaarden leest u de afspraken die voor u gelden. Lees ook de andere vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies