Veelgestelde vragen overzicht.

 • U dient een claim in

  U dient een claim in

  • Hoe dien ik een claim in?

   U kunt een claim indienen door ons een claimformulier te sturen. Een claimformulier kunt u op onze claimpagina vinden. Het is ook mogelijk om ons te bellen. Wij sturen u dan een claimfomulier. Houd u er dan wel rekening mee dat het proces langer kan duren.

  • Ik ben arbeidsongeschikt. Wanneer moet ik mijn claim indienen?

   U kunt dit het beste doen vier weken voordat uw eigenrisicoperiode voorbij is. Hoe weet u wanneer uw eigenrisicoperiode voorbij is? Daarvoor telt u het aantal dagen van uw eigenrisicoperiode op bij uw eerste ziektedag.

   Uw eigenrisicoperiode is de periode waarin u geen recht hebt op een uitkering. Raakt u arbeidsongeschikt? Dan hebt u altijd een eigenrisicoperiode. Dat geldt voor elke ziekte. Ook een ziekte die terugkomt. De eigen risicoperiode begint op de dag waarop een arts vaststelt dat u arbeidsongeschikt bent. Op uw polisblad leest u wat uw eigenrisicoperiode is.

  • Wat is WIA?

   Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

   Wilt u meer informatie?
   Wilt u meer weten over de WIA? Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering kunt aanvragen of hoe lang u een uitkering krijgt? Ga dan naar uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met uw bemiddelaar.

  • Ik heb een claim voor arbeidsongeschiktheid ingediend. Wat zijn nu de volgende stappen?

   Stap 1: we vragen informatie op
   Eerst vraagt een medewerker van onze medische dienst informatie op bij uw arts of artsen. Bent u nog niet gekeurd voor de WIA (voorheen WAO)? Dan vragen we informatie op bij uw bedrijfsarts of werkgever. Zodat we goed weten sinds wanneer en waarom u niet meer kunt werken.

   Het kan iets langer duren
   Soms duurt het wat langer voordat de arts ons de informatie stuurt. Daarom herinneren we hem hieraan. Zodat we uw claim zo snel mogelijk kunnen behandelen.

   Hebt u niet alle gevraagde documenten meegestuurd?
   Wij vragen dan de ontbrekende stukken nog een keer bij u op. Daardoor kan de afhandeling ook iets langer duren.

   Stap 2: onze medisch adviseur beoordeelt uw medische gegevens
   Hebben we alle informatie gekregen? Dan beoordeelt de onafhankelijke medisch adviseur met wie wij samenwerken uw medische gegevens.

   We gaan zorgvuldig met uw informatie om
   Alleen de medisch adviseur bekijkt de informatie over uw gezondheid. Hij adviseert ons daarna over uw claim. We werken altijd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
    
   Stap 3: we nemen een besluit
   We toetsen de verzamelde informatie en het advies van de medisch adviseur aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbeoordelaar een besluit. En stelt u hiervan telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte.

   Onafhankelijke keuring
   Bent u verzekerd op basis van passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid? Of vallen niet al uw klachten binnen de dekking van de verzekering? Dan wordt u eerst gekeurd door een onafhankelijk keuringsbureau. Aan de hand van dit medisch en arbeidsdeskundig onderzoek stellen zij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Waardoor de claimbeoordelaar een besluit kan nemen over uw uitkering. U ontvangt hierover een brief.

   Bent u het niet eens met de uitkomst van deze onafhankelijke keuring? Dan kunt u een nieuw medisch of arbeidsdeskundig onderzoek laten doen (second opinion). Neemt u hiervoor altijd eerst contact op met onze afdeling Claims via telefoonnummer (0800) 486 48 60. Of stuur een e-mail naar claims@bnpparibascardif.com. We lopen dan de vervolgstappen met u door en bekijken of we de kosten kunnen vergoeden.

   Stap 4: u krijgt een brief
   Hierin leest u of we kunnen uitkeren.

  • Ik ben werkloos. Wanneer moet ik mijn claim indienen?

   Krijgt u een WW-uitkering van het UWV? Dan kunt u ons uw claim sturen. Wij kijken dan of u een uitkering van ons krijgt.

  • Ik heb een claim voor werkloosheid ingediend. Wat zijn de volgende stappen?

   Stap 1: we vragen informatie bij u op
   Hebt u alle gevraagde informatie meegestuurd? Dan wordt uw claim afgehandeld door de claimbeoordelaar (stap 3).

   Stap 2: we vragen ontbrekende informatie op
   Hebt u niet alle gevraagde documenten meegestuurd? Dan vragen wij de ontbrekende stukken nog een keer bij u op. Het is ook mogelijk dat we ontbrekende informatie bij uw werkgever opvragen. Daardoor kan de afhandeling iets langer duren.

   Stap 3: we nemen een besluit
   We toetsen de verzamelde informatie aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbeoordelaar een besluit. En stuurt u hierover een brief.

   Stap 4: u krijgt een brief
   Hierin leest u of we kunnen uitkeren. 

  • Ik (nabestaande) heb een claim voor overlijden ingediend. Wat zijn de volgende stappen?

   Stap 1: We vragen informatie bij u op
   Hebt u alle gevraagde informatie meegestuurd? Dan wordt de claim afgehandeld door de claimbeoordelaar (stap 3).

   Stap 2: We vragen ontbrekende informatie op
   Hebt u niet alle gevraagde documenten meegestuurd? Dan vragen wij de ontbrekende stukken nog een keer bij u op. Daardoor kan de afhandeling iets langer duren.

   Stap 3: We nemen een besluit
   We toetsen de verzamelde informatie aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van de verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbeoordelaar een besluit. En stuurt u hierover een brief.

   Stap 4: U krijgt een brief
   Hierin leest u of we kunnen uitkeren. 

  • Wat hebben jullie van mij nodig als ik een claim indien?

   Dat hangt af van uw claim. Op het claimformulier leest u wat wij nodig hebben. Hebben wij meer informatie nodig? Dan krijgt u van ons een brief.  

  • Ik krijg een uitkering. Hoef ik dan geen premie te betalen?

   Betaalt u premie per maand? Dan hoeft u misschien geen premie te betalen zolang u een uitkering krijgt. Dit leest u in de algemene verzekeringsvoorwaarden. Hoeft u geen premie te betalen? Dan laten wij u dit weten in de brief over uw uitkering. Wij blijven wel iedere maand uw premie afschrijven. Na iedere twaalf maanden betalen wij u de premie terug.

  • Ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ik verhuis naar het buitenland. Wat nu?

   Dat hangt af van een paar dingen. Bijvoorbeeld:

   • Verhuist u tijdelijk of voor langere tijd?
   • Houdt u een uitkering van het UWV?

   Wij bekijken de gevolgen per situatie. Neem daarom contact met ons op.

  • Wie krijgt de uitkering?

   Wij betalen de uitkering aan de ‘begunstigde’. U leest in de algemene verzekeringvoorwaarden wie dat is.

  • Hoe wordt mijn arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald?

   U bent werknemer
   Was u in loondienst op het moment dat u arbeidsongeschikt werd? Dan wordt u gekeurd door het UWV. BNP Paribas Cardif baseert het arbeidsongeschiktheidspercentage op het UWV-rapport en extra medische informatie. Het is mogelijk dat wij u nog extra laten keuren. Of dit nodig is, hangt af van uw situatie. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld een ziekte of kwaal hebt waar u al last van had voor de ingangsdatum van de verzekering. Wordt u extra gekeurd? Dan wordt dit uitgevoerd door een onafhankelijk keuringsinstituut. Meestal bestaan deze keuringen uit een medische keuring en een arbeidsdeskundig onderzoek.

   U bent zelfstandig ondernemer
   Bent u als zelfstandig ondernemer bij ons verzekerd en wordt u arbeidsongeschikt? Dan is altijd een keuring door een onafhankelijk keuringsinstituut nodig. Deze keuring bestaat meestal uit twee onderdelen. Een medische keuring en een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens de medische keuring wordt bepaald wat u nog kunt verdienen met werken (restverdiencapaciteit). Het arbeidsdeskundig onderzoek bepaalt welk arbeidsongeschiktheidspercentage in uw geval hoort bij deze vastgestelde restverdiencapaciteit.

   Voor meer informatie over het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage verwijzen wij u naar de algemene verzekeringsvoorwaarden.

  • Ik ben het niet eens met het door het UWV bepaalde percentage arbeidsongeschiktheid. Wat kan ik doen?

   Wij volgen het UWV bij de bepaling van het percentage arbeidsongeschiktheid. Bent u het niet eens met dit percentage? Dan kunt u een bezwaar indienen bij het UWV. Zo nodig kunt u ook bij hen in beroep gaan.

  • Ik ben het niet eens met de medische beoordeling van mijn claim. Wat kan ik doen?

   Wij baseren ons medische oordeel op de medische informatie die wij krijgen van uw behandelend artsen. Bent u het niet eens met de conclusie die onze medisch adviseur of claimbehandelaar op basis hiervan heeft getrokken? Dan kunt u bij ons een bezwaar en vervolgens een klacht indienen. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zij beslissen dan of onze beoordeling correct is. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden. Omdat we deze procedure volgen, bieden wij geen second opinion aan.

  • Wat gebeurt er als ik niet eerlijk ben geweest bij het indienen van een claim?

   Vermoeden we dat u niet eerlijk bent geweest? Dan onderzoekt onze afdeling veiligheidszaken dat. Zij verzamelen alle feiten en kijken of er sprake is van fraude. Is dat zo? Dan nemen we hierover contact met u op. U mag hierop reageren. Op basis van uw reactie bepalen we of we maatregelen treffen. Hierover leest u meer in ons fraudebeleid.

 • Doorlooptijd

  Doorlooptijd

  • Hoe lang duurt het voordat mijn claim is afgehandeld?

   Bent u werkloos? Dan duurt het ongeveer 45 kalenderdagen voordat wij uw claim hebben afgehandeld.

   De afhandeling van een claim in verband met overlijden duurt ongeveer 30 kalenderdagen.

   Bent u arbeidsongeschikt? Dan duurt het ongeveer 90 dagen. Dit is wat langer, omdat we ook informatie vragen aan uw huisarts of specialist.

   Zorg dat u alle formulieren helemaal hebt ingevuld en ondertekend. En dat u alle informatie meestuurt. Wij kunnen uw claim dan sneller behandelen.

 • U bent het niet met ons eens

  U bent het niet met ons eens

  • Ik ben het niet eens met de medische beoordeling van mijn claim. Wat kan ik doen?

   Wij baseren ons medisch oordeel op de medische informatie die wij krijgen van uw behandelend artsen. Wilt u deze medische informatie bekijken? Stuurt u ons dan een e-mail met uw verzoek. Ons e-mailadres is medischedienst@bnpparibascardif.com. Ons postadres is:

   BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V.
   T.a.v. Afdeling Medische Dienst
   Postbus 4006
   4900 CA Oosterhout

   Bent u het niet eens met ons medisch oordeel? Stuurt u ons dan de aanvullende medische informatie waaruit blijkt waarom u het niet met ons eens bent. Wij beoordelen uw claim dan opnieuw.

  • Mijn claim is afgewezen. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?

   Bent u het niet eens met onze beslissing over uw claim? Of is onze beslissing niet helemaal duidelijk voor u? Dan kunt u de volgende stap(pen) ondernemen:

   1. U neemt contact op met de claimbehandelaar via 0800 486 48 60 of claims@bnpparibascardif.com. Hij of zij licht ons besluit graag verder toe.
   2. Bent u het nog steeds niet eens met onze beslissing? En kunt u dat motiveren? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Hoe u dat doet leest u op de pagina 'Stuur ons uw klacht'.
   3. Bent u het na de afhandeling van uw klacht nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zij beslissen dan of onze beoordeling correct is. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden.
 • Wij betalen uw uitkering

  Wij betalen uw uitkering

  • Waarom houden jullie soms op een vervolguitkering meer premie in dan het percentage dat standaard is?

   Wij mogen iedere maand maar een maximaal bedrag inhouden voor uw zorgpremie. Krijgt u meerdere uitkeringen in één keer? Dan houden we de zorgpremie die de Belastingdienst nog te goed heeft van de eerste uitkering, in op de vervolgbetalingen.

  • Waarom moet ik twee specificaties voor mijn uitkering geven?

   Bent u werkloos? Dan krijgt u iedere maand een uitkering van ons. Dat zijn 30 of 31 dagen. Daarnaast krijgt u een uitkering van het UWV. Het UWV betaalt u iedere 4 weken. Dat zijn 28 dagen. Wij missen dan nog 2 of 3 dagen. Om uw uitkering te kunnen betalen, hebben wij informatie nodig over 30 dagen. Daarom hebben we vaak 2 specificaties nodig.

   Een voorbeeld:
   Uw uitkeringsmaand loopt van de 15e tot en met de 15e. Wij hebben een specificatie nodig van de 15e tot en met de 15e. Dat zijn 30 dagen. U krijgt van het UWV een betaalspecificatie van de 15e tot en met de 12e. Dat zijn 28 dagen. Wij missen dan nog 3 dagen. Daarom hebben wij ook de volgende betaalspecificatie nodig.

  • Waarom moet ik iedere maand betaalspecificaties of vervolgformulieren aanleveren?

   Wij blijven graag op de hoogte van uw situatie. Daarom vragen wij om deze informatie. Hoe vaak u ons deze informatie geeft, hangt af van uw situatie. Soms mag u een vervolgformulier bijvoorbeeld om de drie of zes maanden naar ons sturen.

  • Wanneer betalen jullie uit?

   We betalen op dinsdag en donderdag. Dit betekent dat u uw uitkering op woensdag en vrijdag op uw rekening kunt zien.

 • Uw uitkering en de belasting

  Uw uitkering en de belasting

 • Fraude
 • U hebt schade door terrorisme

  U hebt schade door terrorisme

  • Ik heb schade door terrorisme. Ben ik daarvoor verzekerd?

   Schade door terrorisme hebben wij zelf verzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade NHT. Dit noemen we terrorisme-risico. Daarmee bent u verzekerd voor:   • terrorisme
   • kwaadwillige besmetting
   • preventieve maatregelen
   • voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting en preventieve maatregelen

   Hebt u op of na 1 januari 2012 premie betaald voor uw verzekering? En hebt u schade door terrorisme? Dan geldt het volgende:

   1. U bent alleen verzekerd voor dat wat de NHT verzekert. Dit betekent bijvoorbeeld dat u alleen een volledige uitkering krijgt als de NHT ons ook een volledige uitkering geeft.
   2. Hebben wij onze uitkering gekregen van de NHT? Dan betalen wij uw uitkering aan u. Misschien moet u daarom wat langer op uw uitkering wachten. 

   Lees meer over uw terrorismedekking:

   Lees meer over de NHT: www.terrorismeverzekerd.nl.

 • Contact met de afdeling claims

  Contact met de afdeling claims

Neem gratis contact met ons op Vragen?