Veelgestelde vragen overzicht.

 • U dient een claim in

  U dient een claim in

  • Hoe dien ik een claim in?

   U kunt een claim indienen door ons een claimformulier te sturen. Een claimformulier kunt u op onze claimpagina vinden. U kunt het claimformulier en eventuele machtigingen downloaden.

  • De bestanden die ik wil versturen zijn te groot. Hoe kan ik deze bestanden verkleinen?

   U kunt mails met bijlagen tot maximaal 15 mb naar ons versturen. Heeft u een bijlage groter dan 15 mb? Dan leest u hier hoe deze bijlage opgesplitst kan worden.

   • Download en installeer 7-zip.Versturen grote bestanden
   • Klik met uw rechtermuisknop op het bestand dat te groot is en kies 'Toevoegen aan archief'.
   • Geef een naam op.
   • Vul onder 'Opsplitsen in volumes (grootte in Bytes)' '14M' in (14 mb).
   • U kunt eventueel een wachtwoord opgeven. Vergeet niet om dit wachtwoord in een aparte mail naar ons te mailen.
   • Klik op 'OK'.
   • Het te grote bestand is nu opgesplits in stukjes van maximaal 14 mb.
   • Deze bestanden kunt u nu in aparte mails naar ons sturen. Wij voegen het dan weer samen.

   Hebt u meerdere bijlagen die bij elkaar meer dan 15 mb zijn? Dan kunt u deze allemaal selecteren en kiezen voor 'Toevoegen aan archief'.
   Voer daarna dezelfde stappen uit als hierboven omschreven.

    

  • Ik ben arbeidsongeschikt. Wanneer moet ik mijn claim indienen?

   U kunt dit het beste doen vier weken voordat uw eigenrisicoperiode voorbij is. Hoe weet u wanneer uw eigenrisicoperiode voorbij is? Daarvoor telt u het aantal dagen van uw eigenrisicoperiode op bij uw eerste ziektedag.

   Uw eigenrisicoperiode is de periode waarin u geen recht hebt op een uitkering. Raakt u arbeidsongeschikt? Dan hebt u altijd een eigenrisicoperiode. Dat geldt voor elke ziekte. Ook een ziekte die terugkomt. De eigen risicoperiode begint op de dag waarop een arts vaststelt dat u arbeidsongeschikt bent. Op uw polisblad leest u wat uw eigenrisicoperiode is.

  • Wat is WIA?

   Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

   Wilt u meer informatie?
   Wilt u meer weten over de WIA? Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering kunt aanvragen of hoe lang u een uitkering krijgt? Ga dan naar uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met uw bemiddelaar.

  • Ik heb een claim voor arbeidsongeschiktheid ingediend. Wat zijn nu de volgende stappen?

   Stap 1: we vragen informatie op
   Eerst vraagt een medewerker van onze medische dienst informatie op bij uw arts of artsen. Bent u nog niet gekeurd voor de WIA (voorheen WAO)? Dan vragen we informatie op bij uw bedrijfsarts of werkgever. Zodat we goed weten sinds wanneer en waarom u niet meer kunt werken.

   Het kan iets langer duren
   Soms duurt het wat langer voordat de arts ons de informatie stuurt. Daarom herinneren we hem hieraan. Zodat we uw claim zo snel mogelijk kunnen behandelen.

   Hebt u niet alle gevraagde documenten meegestuurd?
   Wij vragen dan de ontbrekende stukken nog een keer bij u op. Daardoor kan de afhandeling ook iets langer duren.

   Stap 2: onze medisch adviseur beoordeelt uw medische gegevens
   Hebben we alle informatie gekregen? Dan beoordeelt de onafhankelijke medisch adviseur met wie wij samenwerken uw medische gegevens.

   We gaan zorgvuldig met uw informatie om
   Alleen de medisch adviseur bekijkt de informatie over uw gezondheid. Hij adviseert ons daarna over uw claim. We werken altijd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
    
   Stap 3: we nemen een besluit
   We toetsen de verzamelde informatie en het advies van de medisch adviseur aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbeoordelaar een besluit. En stelt u hiervan telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte.

   Onafhankelijke keuring
   Bent u verzekerd op basis van passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid? Of vallen niet al uw klachten binnen de dekking van de verzekering? Dan wordt u eerst gekeurd door een onafhankelijk keuringsbureau. Aan de hand van dit medisch en arbeidsdeskundig onderzoek stellen zij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Waardoor de claimbeoordelaar een besluit kan nemen over uw uitkering. U ontvangt hierover een brief.

   Bent u het niet eens met de uitkomst van deze onafhankelijke keuring? Dan kunt u een nieuw medisch of arbeidsdeskundig onderzoek laten doen (second opinion). Neemt u hiervoor altijd eerst contact op met onze afdeling Claims via telefoonnummer (0800) 486 48 60. Of stuur een e-mail naar claims@bnpparibascardif.com. We lopen dan de vervolgstappen met u door en bekijken of we de kosten kunnen vergoeden.

   Stap 4: u krijgt een brief
   Hierin leest u of we kunnen uitkeren.

  • Ik ben werkloos. Wanneer moet ik mijn claim indienen?

   U kunt een claim bij ons indienen als u een WW-uitkering van het UWV krijgt en uw eigenrisicoperiode voorbij is.

   Uw eigenrisicoperiode is de periode waarin u geen recht hebt op een uitkering. Raakt u werkloos? Dan hebt u altijd een eigenrisicoperiode. Op uw polisblad leest u wat uw eigenrisicoperiode is.

   Hoe weet u wanneer uw eigenrisicoperiode voorbij is? Daarvoor telt u het aantal dagen van uw eigenrisicoperiode op bij uw eerste werkloosheidsdag.

  • Ik heb een claim voor werkloosheid ingediend. Wat zijn de volgende stappen?

   Stap 1: we vragen informatie bij u op
   Hebt u alle gevraagde informatie meegestuurd? Dan wordt uw claim afgehandeld door de claimbeoordelaar (stap 3).

   Stap 2: we vragen ontbrekende informatie op
   Hebt u niet alle gevraagde documenten meegestuurd? Dan vragen wij de ontbrekende stukken nog een keer bij u op. Het is ook mogelijk dat we ontbrekende informatie bij uw werkgever opvragen. Daardoor kan de afhandeling iets langer duren.

   Stap 3: we nemen een besluit
   We toetsen de verzamelde informatie aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbeoordelaar een besluit. En stuurt u hierover een brief.

   Stap 4: u krijgt een brief
   Hierin leest u of we kunnen uitkeren. 

  • Ik (nabestaande) heb een claim voor overlijden ingediend. Wat zijn de volgende stappen?

   Stap 1: We vragen informatie bij u op
   Hebt u alle gevraagde informatie meegestuurd? Dan wordt de claim afgehandeld door de claimbeoordelaar (stap 3).

   Stap 2: We vragen ontbrekende informatie op
   Hebt u niet alle gevraagde documenten meegestuurd? Dan vragen wij de ontbrekende stukken nog een keer bij u op. Daardoor kan de afhandeling iets langer duren.

   Stap 3: We nemen een besluit
   We toetsen de verzamelde informatie aan de algemene verzekeringsvoorwaarden van de verzekering. Op basis hiervan neemt de claimbeoordelaar een besluit. En stuurt u hierover een brief.

   Stap 4: U krijgt een brief
   Hierin leest u of we kunnen uitkeren. 

  • Wat is Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens?

   Als u na het afsluiten van een levensverzekering overlijdt, kunnen wij het verzoek tot uitkeren laten toetsen door de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. Wij mogen niet zo maar uw dossier aan de commissie voorleggen. Wij moeten vermoeden dat gegevens niet of fout op de gezondheidsverklaring zijn ingevuld. Als de verzekering al langer loopt, moeten wij zelfs een duidelijke aanwijzing hebben. De commissie achterhaalt of u de gezondheidsverklaring fout of niet helemaal hebt ingevuld.

   Dit heeft gevolgen voor uw nabestaanden. Het duurt in elk geval langer voordat de uitkering wordt uitbetaald. Een negatief oordeel van de Toetsingscommissie kan zelfs betekenen dat wij helemaal niks uitkeren. Klik hier om te lezen wat de commissie doet en wat uw nabestaanden kunnen verwachten.

  • Wat hebben jullie van mij nodig als ik een claim indien?

   Dat hangt af van uw claim. Als u de stappen doorloopt bij 'claim indienen' , komt u bij het juiste claimformulier. Daar leest u wat wij nodig hebben. Hebben wij meer informatie nodig? Dan krijgt u van ons een brief. 

  • Ik krijg een uitkering. Hoef ik dan geen premie te betalen?

   Betaalt u de premie per maand? Dan hoeft u misschien geen premie te betalen zolang u een uitkering krijgt. Dit leest u in de algemene verzekeringsvoorwaarden. Hoeft u geen premie te betalen? Dan laten wij u dit weten in de brief over uw uitkering.

  • Ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ik verhuis naar het buitenland. Wat nu?

   Dat hangt af van een paar dingen. Bijvoorbeeld:

   • Verhuist u tijdelijk of voor langere tijd?
   • Houdt u een uitkering van het UWV?

   Wij bekijken de gevolgen per situatie. Neem daarom contact met ons op.

  • Wie krijgt de uitkering?

   Wij betalen de uitkering aan de ‘begunstigde’. U leest in de algemene verzekeringvoorwaarden wie dat is.

  • Hoe wordt mijn arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald?

   U bent werknemer
   Was u in loondienst op het moment dat u arbeidsongeschikt werd? Dan wordt u gekeurd door het UWV. BNP Paribas Cardif baseert het arbeidsongeschiktheidspercentage op het UWV-rapport en extra medische informatie. Het is mogelijk dat wij u nog extra laten keuren. Of dit nodig is, hangt af van uw situatie. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld een ziekte of kwaal hebt waar u al last van had voor de ingangsdatum van de verzekering. Wordt u extra gekeurd? Dan wordt dit uitgevoerd door een onafhankelijk keuringsinstituut. Meestal bestaan deze keuringen uit een medische keuring en een arbeidsdeskundig onderzoek.

   U bent zelfstandig ondernemer
   Bent u als zelfstandig ondernemer bij ons verzekerd en wordt u arbeidsongeschikt? Dan is altijd een keuring door een onafhankelijk keuringsinstituut nodig. Deze keuring bestaat meestal uit twee onderdelen. Een medische keuring en een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens de medische keuring wordt bepaald wat u nog kunt verdienen met werken (restverdiencapaciteit). Het arbeidsdeskundig onderzoek bepaalt welk arbeidsongeschiktheidspercentage in uw geval hoort bij deze vastgestelde restverdiencapaciteit.

   Voor meer informatie over het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage verwijzen wij u naar de algemene verzekeringsvoorwaarden.

  • Ik ben het niet eens met het door het UWV bepaalde percentage arbeidsongeschiktheid. Wat kan ik doen?

   Wij volgen het UWV bij de bepaling van het percentage arbeidsongeschiktheid. Bent u het niet eens met dit percentage? Dan kunt u een bezwaar indienen bij het UWV. Zo nodig kunt u ook bij hen in beroep gaan.

  • Ik ben het niet eens met de medische beoordeling van mijn claim. Wat kan ik doen?

   Wij baseren ons medisch oordeel op de medische informatie die wij krijgen van uw behandelend artsen. Wilt u deze medische informatie bekijken? Stuurt u ons dan een e-mail met uw verzoek. Ons e-mailadres is medischedienst@bnpparibascardif.com. Ons postadres is:

   BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen
   T.a.v. Afdeling Medische Dienst
   Postbus 4006
   4900 CA Oosterhout

   Bent u het niet eens met ons medisch oordeel? Stuurt u ons dan de aanvullende medische informatie waaruit blijkt waarom u het niet met ons eens bent. Wij beoordelen uw claim dan opnieuw.

  • Wat gebeurt er als ik niet eerlijk ben geweest bij het indienen van een claim?

   Vermoeden we dat u niet eerlijk bent geweest? Dan onderzoekt onze afdeling veiligheidszaken dat. Zij verzamelen alle feiten en kijken of er sprake is van fraude. Is dat zo? Dan nemen we hierover contact met u op. U mag hierop reageren. Op basis van uw reactie bepalen we of we maatregelen treffen. Hierover leest u meer in ons fraudebeleid.

  • Mijn claim is afgewezen. Ik ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen?

   Bent u het niet eens met onze beslissing over uw claim? Of is onze beslissing niet helemaal duidelijk voor u? Dan kunt u de volgende stap(pen) ondernemen:

   1. U neemt contact op met de claimbehandelaar via 0800 486 48 60 of claims@bnpparibascardif.com. Hij of zij licht ons besluit graag verder toe.
   2. Bent u het nog steeds niet eens met onze beslissing? En kunt u dat motiveren? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Hoe u dat doet leest u op de pagina 'Stuur ons uw klacht'.

   Bent u het na de afhandeling van uw klacht nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zij beslissen dan of onze beoordeling correct is. Hieraan zijn geen kosten voor u verbonden.

  Gewicht: 
  0

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies