Wij vragen onze klanten regelmatig hoe tevreden ze zijn met onze dienstverlening. Deze informatie gebruiken wij om actiepunten te formuleren, die tot een verbetering van onze dienstverlening leiden. Hieronder vindt u een overzicht van onze klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) waaraan we hebben deelgenomen. Ook de resultaten van dit onderzoek vindt u hieronder.

 • Over ons
 • Over BNP Paribas
 • Jaarverslag
 • Samenwerking met klanten
 • Klanttevredenheidsonderzoeken

  Resultaten

  Klik op onderstaande tabjes om de resultaten te lezen. 

  • KTO claimafhandeling 2017

   Wij onderzoeken zelf de tevredenheid van klanten over hun claimafhandeling. Iedere klant ontvangt na afloop van het traject rond het indienen van hun claim, een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Zowel klanten met een toegewezen, als klanten met een afgewezen claim ontvangen een uitnodiging. In de evaluatie vragen we hen naar hun tevredenheid over de medewerkers en overige algemene aspecten waar ze gedurende het traject mee te maken hebben gekregen. Een overzicht van de resultaten vindt u hieronder. Onze verbeteracties en de resultaten daarvan vindt u in de laatste tab. Het complete rapport kunt u hier bekijken.

   Algemeen rapportcijfer

   Onze klanten geven ons gemiddeld het rapportcijfer 7,1.

   Tevredenheid over medewerkers

   Het percentage klanten dat (zeer) tevreden is over:

   • Het gemak waarmee u vragen kon stellen aan de medewerkers – 72%
   • De klantgerichtheid van de medewerkers - 72%
   • Het begrip voor de omstandigheden - 65%
   • De bereikbaarheid van de medewerkers - 74%

   Tevredenheid over algemene aspecten

   Het percentage klanten dat (zeer) tevreden is over:

   • De mate waarin men op de hoogte is gehouden van de afhandeling - 73%
   • De snelheid waarmee de claim is afgehandeld - 64%
   • Het nakomen van afspraken door de medewerkers van de afdeling Claims - 73%
   • De duidelijkheid van de communicatie rond de afhandeling van de claim - 68%
   • De uitkomst van de beoordeling - 75%

   De resultaten in dit overzicht gaan over de claimafhandeling in 2017. De resultaten over 2018 publiceren we in het eerste kwartaal van 2019.

  • Verbeteracties claimafhandeling

   We verbeteren onze claimafhandeling

   Veel klanten zijn tevreden over onze claimafhandeling. Maar wij denken dat het altijd beter kan. Komend jaar willen wij de claimafhandeling in elk geval op deze twee punten verbeteren: 

   Sneller uitsluitsel over uw claim

   We zorgen ervoor dat onze klanten sneller uitsluitsel krijgen over hun claim. Om dat te regelen, verbeteren we onze systemen zodat we sneller alle documenten verzameld hebben om een claim te beoordelen. En we halen extra expertise en kennis in huis, zodat we claims goed en snel kunnen afhandelen.

   Meer inzicht in ons claimproces

   Sommige onderdelen van het behandelen van uw claim kunnen we helaas niet versnellen. Maar we kunnen wel beter uitleggen waarom we hier wat meer tijd voor nodig hebben. Daarom willen we klanten helpen om beter te begrijpen wat er gebeurt als we een claim verwerken. Dit gaan we op onze website beter uitleggen.

  • Ervaringen van klanten

   Op onze pagina Ervaringen van klanten leest u meer over hoe onze klanten de klantenservice ervaren. U vindt hier onder andere scores over het inkomend telefoonverkeer, het inkomend e-mailverkeer en reviews van onze klanten.

 • Wij leren anderen over geld

Neem gratis contact met ons op Vragen?