Corona-update – uiteraard staat de veiligheid van onze medewerkers voorop, daarom werken veel van onze medewerkers thuis. Ook hebben wij op dit moment aangepaste openingstijden: van 10.00 uur tot 16.00 uur. Onze teams doen hun uiterste best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten zoals u dat van ons gewend bent. Maar het is mogelijk dat u langer in de wacht staat aan de telefoon. Kijk daarom eerst of uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@bnpparibascardif.nl. Onze mailbox is namelijk vanuit huis beter beschikbaar. Wij doen al het mogelijke om uw aanvraag, vraag, wijziging of ander verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

Sluiten

Controleer uw beleggingsverzekering en uw mogelijkheden

De laatste jaren hebben de resultaten van beleggingsverzekeringen onder druk gestaan. Daardoor blijft de eindopbrengst vaak achter bij de oorspronkelijke verwachting. Hierdoor kunt u op de einddatum in de financiële problemen komen. En kunt u mogelijk uw hypotheekschuld niet volledig aflossen. Of u ontvangt minder aanvulling op uw pensioen dan u had verwacht.

Het is daarom belangrijk dat u regelmatig nagaat of uw beleggingsverzekering nog past bij uw beleggingsdoel.

 • Belastingaangifte, uw beleggingsverzekering en waardeoverzicht

  Hebt u een beleggingsverzekering bij ons? Dan hebt u uw waardeoverzicht mogelijk nodig voor uw belastingaangifte. Hieronder vindt u wanneer u dit overzicht ontvangt, wanneer u iets moet opgeven aan de Belastingdienst en waar u terecht kunt voor meer informatie.

  Let op: volg de instructies in de aangifte goed. Zo kunt u vaststellen of u de waarde wel of niet moet opgeven.

  Wanneer kan ik mijn waardeoverzicht verwachten?

  Wij versturen de waardeoverzichten in maart. Hebt u 1 april nog niks van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

  Moet ik iets opgeven aan de Belastingdienst?

  Of u iets moet opgeven voor de inkomstenbelasting en zo ja, wat u moet opgeven, is afhankelijk van het soort verzekering dat u hebt. Dit vindt u terug in uw waardeoverzicht bij 'Type verzekering'.

  • Hebt u een Kapitaalverzekering Eigen Woning? Dan hoeft u uw verzekering meestal niet op te geven als u aangifte van uw inkomstenbelasting doet. Hierop is één uitzondering. Is er een (fictieve) uitkering uit de verzekering gedaan? Door afkoop, bereiken van het einde van de looptijd van uw verzekering, overlijden of omdat de voorwaarden van uw verzekering zijn geschonden? En was de uitkering uit de verzekering hoger dan de totaal door u betaalde premies voor die verzekering? Dan moet u de uitkering van de verzekering wel opgeven in Box 1. U doet dit in het aangifteprogramma inkomstenbelasting bij het onderdeel Eigen Woning, onder 'Belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning'.
  • Hebt u een Kapitaalverzekering Box 3? Dan moet u de waarde van uw verzekering, samen met eventuele andere bezittingen, opgeven in Box 3. U geeft de waarde op in het aangifteprogramma inkomstenbelasting bij het onderdeel 'Box 3: sparen en beleggen'.

  De waarde die u opgeeft is de waarde per 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. Voor het belastingjaar 2020 moet u dus de waarde per 1 januari 2020 opgeven. Op het waardeoverzicht vindt u dit bedrag terug onder 'Saldo per 01/01/2020'.

  Hebt u nog vragen?

  Hebt u vragen over uw belastingaangifte? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. Hebt u vragen over uw verzekering? Bel ons dan gerust. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@bnpparibascardif.nl. Wij helpen u graag!

 • Controleer uw beleggingsverzekering

  Ga na of de mogelijke eindwaarde hoog genoeg is voor uw doel

  U hebt uw verzekering waarschijnlijk afgesloten voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen of uw pensioen aan te vullen. Vergelijk het bedrag dat u nodig hebt voor uw doel met de verwachte waarde op de einddatum. Deze vindt u op uw meest recente waardeopgave. Zo ziet u snel hoe u ervoor staat.

  Neem deze belangrijke vragen door

  Met onderstaande vragen ziet u direct of uw beleggingsverzekering nog bij u past.

  • Wat is het doel waarvoor u uw beleggingsverzekering hebt afgesloten? Is dit doel nog hetzelfde? Of is het in de tussentijd veranderd?
  • Wat is de verwachte waarde van uw verzekering op de einddatum volgens uw waardeopgave? En verwacht u hiermee uw doel te halen?
  • Hoe lang loopt uw verzekering nog door? Hebt u nog genoeg tijd om uw verzekering aan te passen?
  • Welk risico wilt en kunt u met beleggen nemen? Wilt u bijvoorbeeld met meer of minder risico beleggen? Of kiest u voor meer zekerheid over de waarde op de einddatum? Hebt u een uitkering bij overlijden (mee)verzekerd? En is deze verzekering nog wel nodig?
 • Wat kunt u doen

  U kunt uw verzekering aanpassen of stopzetten. Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur. Bestaat u adviseur niet meer? Zoek dan hier een financieel adviseur bij u in de buurt . Weet u niet meer wie u financieel adviseur is? Neem dan contact met ons op. Dat kan op twee manieren:

  1. Bel naar onze klantenservice. U kunt onze medewerkers bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer (0162) 486 000.
  2. Stuur ons een e-mail. U kunt deze sturen naar beleggen@bnpparibascardif.nl.
  Wij kunnen u alleen informeren. Voor advies over uw financiële situatie kunt u contact op nemen met een onafhankelijk financieel adviseur.
   

  U kunt uw verzekering wijzigen

  U hebt binnen uw beleggingsverzekering verschillende mogelijkheden om dichter in de buurt te komen van het door u gewenste bedrag op de einddatum. Dit bedrag noemen wij doelkapitaal. U kunt:
   
  • Uw premie verhogen: dit kunt u alleen doen als de volgende voorwaarden op uw beleggingsverzekering van toepassing zijn: UHAP0906, UHAP0908, UHAP0409 of UAP0906. Op uw polisblad leest u welke voorwaarden horen bij uw beleggingsverzekering.
  • 100% gaan sparen. Dit kan alleen als u een hybride verzekering hebt die gekoppeld is aan uw hypotheek. U bepaalt dan zelf of u de premie belegt in verschillende beleggingsfondsen of dat u de premie onderbrengt in het Hypotheek Rente Fonds. In het Hypotheek Rente Fonds ontvangt u over uw premie een gegarandeerd rendement dat gelijk is aan de hypotheekrente die u betaalt. Een combinatie van beide is ook mogelijk. U kunt op elk moment de verdeling van sparen en beleggen aanpassen.
  • Beleggen in andere fondsen (met lagere kosten). Let wel op: halen de andere fondsen minder rendement dan het kostenvoordeel u oplevert? Dan komt u niet dichter in de buurt van uw doelkapitaal.
  • De overlijdensrisicodekking aanpassen.
  Naast de mogelijkheden binnen uw beleggingsverzekering zijn er mogelijkheden buiten uw beleggingsverzekering. Uw financieel adviseur kan u meer vertellen over de mogelijkheden binnen en buiten uw beleggingsverzekering.
   

  Uw beleggingsverzekering stopzetten

  U kunt ook uw beleggegingsverzekering stopzetten. Dit noemen wij afkopen. De waarde van uw verzekering wordt dan uitbetaald. Wilt u weten wat de waarde is van uw verzekering? Stuur dan een e-mail naar beleggen@bnpparibascardif.nl. Noem in uw e-mail in ieder geval uw naam en polisnummer. Het stopzetten van uw verzekering kan fiscale gevolgen hebben. Wilt u weten wat de gevolgen zijn? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.

  Wat is de afkoopwaarde?

  Stopt u uw verzekering? Dan bepalen wij de waarde van uw belegging op de datum dat u de verzekering stopt. Dit noemen wij de afkoopwaarde. Na het stopzetten van de verzekering, storten wij dit bedrag op uw rekening.

  Voor het berekenen van de afkoopwaarde geldt onderstaand model. Dit is een model van het Verbond van Verzekeraars . Koopt u uw verzekering (gedeeltelijk) af? Dan ontvangt u dit model van ons. In het model staan verschillende kosten vermeld. Deze kosten rekenen wij niet, hier zal dus overal € 0 staan. Vraag ons gerust wat de afkoopwaarde van uw verzekering is.

  Wat moet ik doen om mijn verzekering stop te zetten?

  Weet u zeker dat u uw verzekering wilt stopzetten? Stuurt u ons dan de volgende zaken:

  • Een getekend afkoopverzoek. Klik hier voor een voorbeeld.
  • Is er afgesproken dat de uitkering van uw verzekering naar een bank of geldverstrekker gaat? Stuur ons dan een bewijs einde verpanding. Klik hier voor een voorbeeld. Bij afkoop storten we de waarde namelijk op uw eigen rekening. De bank of geldverstrekker moet het hier wel mee eens zijn. Het bewijs einde verpanding kunt u bij hen opvragen.
  • Een kopie van uw bankpas of rekeningafschrift. Dit hebben wij nodig om ervoor te zorgen dat het geld op de goede rekening terechtkomt. Van uw rekeningafschrift gebruiken wij alleen datum, naam, adres en rekeninginformatie. Bedragen kunt u doorstrepen.
  • Een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit hebben wij nodig omdat we er zeker van willen zijn dat we de afkoopwaarde aan de juiste persoon overmaken. Op de website van de Rijksoverheid leest u hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs maakt.

  U kunt de stukken op twee manieren naar ons sturen:

  1. Door een e-mail te sturen naar beleggen@bnpparibascardif.com. Stuur dan de getekende brief als bijlage mee.
  2. Of stuur een ondertekende brief naar:
          BNP Paribas Cardif
          Beleggingsadministratie
          Postbus 4006
          4900 CA  Oosterhout
   

  Hoelang duurt het voor mijn verzekering is stopgezet?

  Hebben we alle informatie ontvangen? Dan krijgt u uiterlijk binnen zes weken een brief of e-mail van ons met uw afkoopwaarde. Vaak ontvangt u dit sneller dan zes weken. Hoelang dit duurt, hangt af van uw type verzekering. Hebt u bijvoorbeeld een verzekering met een Hypotheek Rente Fonds? Deze kunnen wij alleen op de eerste woensdag van de maand stoppen. Hebt u een reguliere beleggingsverzekering? Deze kunnen wij een keer per week stoppen. Binnen twee weken nadat wij de polis in onze administratie stop gezet hebben, betalen wij de afkoopwaarde uit.

 • Informatie over kapitaaloverdracht

  Een kapitaalverzekering is een levensverzekering die uitkeert als u nog leeft op de einddatum van uw verzekering. Of als u voor deze datum overlijdt. Dat betekent dat binnen deze verzekering waarde wordt opgebouwd. Dit is het kapitaal van de verzekering. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u de opgebouwde waarde overdragen naar een andere financiële instelling, zoals een bank of verzekeraar. Een overdracht is aan fiscale en juridische regels gebonden. Als u aan deze regels voldoet kunt u vaak blijven profiteren van de fiscale voordelen die u nu hebt. Deze regels kunt u terugvinden op www.belastingdienst.nl.

  Hoe vraagt u een kapitaaloverdracht aan?

  Om uw kapitaal over te dragen, hebben wij een getekend afkoopverzoek en een bewijs van einde verpanding van uw geldverstrekker nodig. Klik hier voor een voorbeeld van een afkoopverzoek. En hier voor een voorbeeld van een einde verpanding. Vermeld in dit verzoek duidelijk naar welke bank of verzekeraar de waarde moet worden overgedragen.

  Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

  Om de kapitaaloverdracht goed te laten verlopen hebben banken en verzekeraars afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op deze website.

  Wij dragen de opgebouwde waarde over

  De opgebouwde waarde wordt binnen zes weken overgemaakt naar de bank of verzekeraar van uw keuze. Na het overmaken van de opgebouwde waarde sturen wij het PSK-formulier naar deze bank of verzekeraar. Wij sturen u een bevestiging van de overdracht.

 • Compensatieregeling

  In de jaren tussen 2005 - 2009 is er veel discussie geweest over beleggingsverzekeringen. Dat ging vooral over de kosten van deze verzekeringen. Wij hebben daarom in 2009 een compensatieregeling opgesteld. Deze regeling vindt u hier. In 2011 – 2012 hebben wij de regeling verbeterd en uitgevoerd. De brochure van onze compensatieregeling vindt u hier.

  Hebt u nog vragen?

  Meer informatie over de compensatieregeling en uw mogelijkheden vindt u terug in onze brochure en op onze website. Staat het antwoord op uw vraag hier niet in? Laat het ons gerust weten. Dat kan op drie manieren:

  1. Stuur ons een e-mail: beleggen@bnpparibascardif.nl.
  2. Bel naar onze klantenservice: (0162) 486 000.
  3. Stuur ons een brief:

          BNP Paribas Cardif
          Beleggingsadministratie
          Postbus 4006
          4900 CA Oosterhout

Wijzer in geldzaken

Op wijzeringeldzaken.nl krijgt u
onafhankelijke informatie over deze
en andere verzekeringen.

Grip op uw beleggingsverzekering

Gewicht: 
8

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies