Uw hypotheeklasten verzekerd bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

We bieden de Hypotheek Opvang Polis niet meer aan. U vindt op onze website alleen informatie voor als u deze verzekering al hebt afgesloten.

Uw hypotheeklasten blijven betalen

Neem contact met ons op

(0162) 486 000

Ma - Vr van 8.30 tot 17.30 uur
lokaal tarief
 • Arbeidsongeschiktheid

  Arbeidsongeschiktheid

  Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt?

  • U wordt gekeurd volgens het vaststellingscriterium: UWV-keuring gangbare arbeid. Het UWV is de uitkeringsinstantie van de overheid.
  • Wordt u voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering van ons. Deze ontvangt u maandelijks.
  • Uw uitkering is gebaseerd op het verzekerd bedrag, dit bedrag hebt u gekozen toen u de verzekering afsloot. En tot welke datum u de uitkering wilt ontvangen.
  • Uw maandelijkse uitkering krijgt u zolang u 35% of meer arbeidsongeschikt bent, u voldoet aan de algemene verzekeringsvoorwaarden en zolang de verzekering loopt.
  • Lees de algemene verzekeringsvoorwaarden. Daarin leggen we helder uit wanneer we uitkeren.

  U wordt gekeurd volgens het vaststellingscriterium: UWV-keuring voor gangbare arbeid

  Wat betekent dit?

  • Zolang het UWV u nog niet heeft gekeurd, volgen wij in het tweede jaar de beoordeling door de Arbodienst of een particulier reïntegratiebedrijf.
  • Zodra het UWV heeft gekeurd, volgen wij de beoordeling van het UWV. Dat is in ieder geval vanaf het derde ziektejaar. Het UWV kijkt welk werk u nog kunt doen en wat u daarmee kunt verdienen.
  • U hebt recht op een uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. U kunt dan 65% of minder van uw oude loon verdienen.
  • U hebt bij het afsluiten van uw verzekering een eigen risicoperiode gekozen. Uw uitkering start na deze periode.
 • Werkloosheid

  Werkloosheid

  U hebt zich verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en naar keuze werkloosheid. Hieronder leest u meer over de dekkingen. Bekijk ook de algemene verzekeringsvoorwaarden van de Hypotheek Opvang Polis.

  Wat gebeurt er als u werkloos raakt?

  • Het UWV bepaalt of u een WW-uitkering krijgt. Het UWV is de uitkeringsinstantie van de overheid.
  • Krijgt u een WW-uitkering van het UWV? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor een uitkering van ons. Kennen we de uitkering toe? Dan hebt u recht op de uitkering vanaf de eerste dag dat u een uitkering krijgt van het UWV. We betalen de uitkering nadat u één maand uitkering van het UWV hebt ontvangen en daarvan de betaalspecificaties aan ons hebt laten zien.
  • U ontvangt dan elke maand het volledige verzekerd bedrag. Of een gedeelte hiervan, afhankelijk van uw percentage werkloosheid. De hoogte van het verzekerd bedrag hebt u gekozen bij het afsluiten van de verzekering.
  • U ontvangt het verzekerd bedrag zolang u werkloos bent, voldoet aan de algemene verzekeringsvoorwaarden én zolang u een WW-uitkering van het UWV ontvangt.
  • Lees de algemene verzekeringsvoorwaarden. Daarin leggen we helder uit wanneer u een uitkering van ons krijgt.

   

 • Alles over de verzekering

  Alles over de verzekering

  We bieden de Hypotheek Opvang Polis niet meer aan. U vindt op onze website alleen informatie voor als u deze verzekering al hebt afgesloten.

  Meer informatie

  • Jaarcontract

   De contractduur is 12 maanden. We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen).

   Minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

   U kunt de woonlastenverzekering maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

  • Datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd

   U hebt deze datum gekozen toen u de verzekering afsloot. De datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd is:

   • de einddatum van uw hypotheek, of als dat eerder is
   • de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt, of als dat eerder is
   • de datum waarop u de maximale eindleeftijd hebt bereikt die wij kunnen accepteren (op basis van uw beroep), of
   • een eerdere datum als u hierna geen uitkering meer nodig hebt.
  • Maximale start- en eindleeftijd

   We hebben de maximale start- en eindleeftijd bepaald op basis van uw beroep.

  • Lange uitkeringsduur

   Bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid hebt u uiterlijk tot de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd, recht op een uitkering.

   • Bent u minimaal 35% arbeidsongeschikt en voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u van ons een uitkering.
   • Krijgt u een WW-uitkering van het UWV en voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden?

   Dan kunt u ook in aanmerking komen voor een uitkering van ons. Wij keren maximaal 60 maanden uit voor alle contracten samen.

  • Transparante dekking bij arbeidsongeschiktheid

   Het is belangrijk dat u vooraf weet wat wij wel en wat wij niet verzekeren. Wanneer keren wij uit?

   • Als u arbeidsongeschikt bent door een ongeval of ziekte en niet meer kunt werken.
   • Als u arbeidsongeschikt bent door een bestaande aandoening die zich voor de ingangsdatum van uw eerste contract heeft voorgedaan. En die langer dan 5 jaar niet is teruggekomen. Als we bestaande aandoeningen hebben uitgesloten, staat dat in een aparte clausule op uw polisblad.
  • Ruime dekking bij werkloosheid

   Wordt u onverwacht ontslagen? Dan ontvangt u maandelijks een uitkering van ons. Ook in de volgende situaties:

   • Bij gedeeltelijke werkloosheid.
   • Als u wordt ontslagen en u hebt een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Dan keren we 12 maanden uit. Of tot de einddatum van het tijdelijke arbeidscontract, als dat langer is. Hou er rekening mee dat wij niet uitkeren als uw tijdelijke contract afloopt en niet wordt verlengd.
   • Als u recht op uitkering had en weer een baan vindt en opnieuw werkloos raakt binnen 36 maanden. Dan zetten wij de oude claim voort. Deze situatie geldt ook als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. We trekken de gewerkte maanden niet af van de uitkering.

   Let op: u krijgt geen uitkering als u geen WW-uitkering van het UWV krijgt. In onze algemene verzekeringsvoorwaarden leest u meer over de dekking bij werkloosheid.

   
 • Vraag & antwoord

  Vraag & antwoord

  Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan uw vraag op onze site. Of bel ons even. Wij helpen u graag.

  De verzekering

  • Wat zijn bruto woonlasten?

   Dat is het bedrag dat u iedere maand betaalt voor uw hypotheek. Hieronder vallen de bedragen voor rente, aflossing en premie of inleg voor de verzekeringen of rekeningen die bij de hypotheek horen.

  • Zijn er uitsluitingen van toepassing?

   Voordat u een Hypotheek Opvang Polis afsloot, hebt u een gezondheidsverklaring ingevuld. Als wij een medische aandoening niet konden meeverzekeren, dan ziet u dit in een clausule op uw polisblad.

   U leest meer over uitsluitingen in artikel 7, 27 en 35 van onze algemene verzekeringsvoorwaarden.

   

  Contractduur en verlenging

  • Hoe lang loopt mijn verzekering?

   De contractduur is 12 maanden. We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen).

   Minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

   U kunt de verzekering maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

  • Wat is de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd?

   Dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen. Dit wordt bepaald door:

   • de einddatum van uw hypotheek, of als dat eerder is
   • de datum waarop u de AOW-leeftijd bereikt, of als dat eerder is
   • de datum waarop u de maximale eindleeftijd hebt bereikt die wij kunnen accepteren, of
   • een eerdere datum als u hierna geen uitkering meer nodig hebt.

   Deze datum staat op uw aanvraagformulier en op uw polisblad.

  • Mogen jullie aan het einde van het jaarcontract de verzekering beëindigen?

   Nee, de verzekering wordt (jaarlijks) automatisch verlengd tot maximaal de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd. Deze datum staat op het polisblad.

  • Wanneer verlengen jullie mijn polis?

   We verlengen uw verzekering automatisch tot uiterlijk de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd (dit is de datum tot wanneer wij uw verzekering maximaal verlengen). Minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum krijgt u een nieuwe polis waarin uw premie en voorwaarden staan. Zo hebt u een verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

  • Kan ik de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd aanpassen?

   U kunt een eerdere datum kiezen. Wij beoordelen of de datum bij uw beroep mogelijk is. De datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd ligt in ieder geval minimaal 60 maanden (5 jaar) en maximaal 360 maanden (30 jaar) na de ingangsdatum van uw eerste contract.

   

  De uitkering

  • Wat is mijn eigen risicoperiode?

   In de eigen risicoperiode bent u al wel arbeidsongeschikt, maar ontvangt u nog geen uitkering van ons. De duur van deze periode hebt u gekozen toen u de verzekering afsloot. U vindt uw eigen risicoperiode terug op uw polisblad.

  • Hoe lang krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

   Bij arbeidsongeschiktheid hebt u uiterlijk tot de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd recht op een uitkering. Deze datum leest u op uw polisblad.

  • Wanneer krijg ik een uitkering voor arbeidsongeschiktheid?

   Bent u minimaal 35% arbeidsongeschikt en voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u van ons een uitkering.

  • Wat zijn inkomsten uit een zelfstandige onderneming of bedrijf?

   Hieronder leggen wij uit hoe wij bepalen wat uw inkomen is. In de Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de Hypotheek Opvang Polis onder de 'Bijzondere bepalingen voor arbeidsongeschiktheid' in het artikel 'Hoe hoog is mijn uitkering?' verwijzen wij naar deze uitleg.

   Bent u zelfstandig ondernemer?
   Of oefent u een zelfstandig beroep uit? Dan bestaat uw inkomen uit:

   • de belastbare winst uit onderneming, en
   • het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals het staat beschreven in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare winst vóór ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstellingen. We kijken wat er staat in uw belastingaangifte en/of de jaarcijfers van uw bedrijf.

   Bent u directeur-grootaandeelhouder?
   Dan bestaat uw inkomen uit het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het deel van de belastbare winst van de besloten vennootschap dat aan u als directeur-grootaandeelhouder is toe te rekenen, tellen we daarbij op. Of als het een verlies is, dan trekken we het deel dat aan u als directeur-grootaandeelhouder is toe te rekenen, ervan af. We kijken wat er staat in uw belastingaangifte en/of uw jaaropgave. En we kijken naar de jaarcijfers van de besloten vennootschap(pen).

   Wij gaan uit van uw gemiddelde inkomen
   Daarvoor kijken we naar de drie kalenderjaren direct voorafgaand aan het moment waarop we het vaststellen. We berekenen het totaal aan inkomen dat u in die periode heeft verdiend. En dat delen we door drie.

   • Bent u arbeidsongeschikt? Dan kijken we naar de drie kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u arbeidsongeschikt werd.
   • Gaat het om het vaststellen van uw maximale te verzekeren bedrag op een bepaald moment? Dan kijken we naar de drie kalenderjaren voorafgaand aan dat moment. Bent u korter dan drie jaar als zelfstandige werkzaam? Dan kijken we ook naar ander inkomen dat u in de drie voorgaande jaren had, bijvoorbeeld uw inkomen uit loondienst. U kunt niet meer dan 80% van uw gemiddelde inkomen verzekeren.
  • Wanneer krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

   Het UWV bepaalt of u een WW-uitkering krijgt. Het UWV is de uitkeringsinstantie van de overheid. Krijgt u een WW-uitkering van het UWV? En voldoet u aan de algemene verzekeringsvoorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering van ons. Kennen we de uitkering toe? Dan hebt u recht op de uitkering vanaf de eerste dag dat u een WW-uitkering krijgt van het UWV. We betalen de uitkering nadat u één maand WW-uitkering van het UWV hebt ontvangen en daarvan de betaalspecificaties aan ons hebt laten zien.

  • Hoe lang krijg ik een uitkering voor werkloosheid?

   Bij werkloosheid keren we maximaal 60 maanden uit voor al uw contracten samen.

   

  De kosten

  • Hoe betaal ik premie?

   U betaalt maandelijks premie voor de Hypotheek Opvang Polis via automatische incasso. Dit betekent dat wij de premie die u aan ons moet betalen van uw bankrekening afschrijven. Hiervoor hebt u ons gemachtigd. Dit rekeningnummer moet van de verzekeringnemer zijn. U kunt deze machtiging altijd weer intrekken. Uw rekeningnummer gebruiken wij ook voor betalingen aan u.

  • Moet ik premie betalen als ik een uitkering ontvang?

   Wij blijven de premie maandelijks bij u afschrijven. Als u een uitkering van ons ontvangt, betalen wij u de premie, inclusief rente, aan het einde van het jaar terug. Hoe dit precies werkt, leggen we uit in de brief die we u sturen als u een uitkering krijgt.

  • Hoe wordt de hoogte van de premie bepaald?

   De hoogte van de premie is afhankelijk van de dekking (alleen arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid én werkloosheid), uw leeftijd, het eigen risico, het verzekerd maandbedrag en de periode tussen ingangsdatum van uw eerste contract en de datum einde hypotheek/bereiken eindleeftijd.

   
 • Documenten

  Documenten

  Algemene voorwaarden

    Downloaden (74 kB)

  Toelichting op de verzekering

    Downloaden (35 kB)

  Terrorismedekking

  Lees meer

Productwijzer

Bekijk hier de productwijzer
Betalingsbescherming (.pdf) van
het Verbond van Verzekeraars.

Wijzer in geldzaken

Op wijzeringeldzaken.nl krijgt u
onafhankelijke informatie over deze
en andere verzekeringen.

Andere verzekeringen voor u

Hebt u bij ons een overlijdensrisicoverzekering? Dan geeft u uw gezin financiële ruimte als u er niet meer bent. Zij kunnen bijvoorbeeld hun vaste lasten of de hypotheek blijven betalen.

Laat uw gezin veilig achter

Voor het kopen van een woning vraagt de verkoper vaak een (bank)garantie. Een vergoeding voor als de koop toch niet doorgaat. Met de garantiestelling waarborgsom voldoet u aan deze eis.
 

Garantie voor de verkopende partij

Lage premie

Wij gaan graag een stapje verder dan financiële hulp alleen. Daarom bieden we onze klanten extra service en hulp met Cardif Cares. Bijv. met het vinden van werk, juridische hulp of een budgetcoach.

 

U krijgt praktische hulp

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies