Financiële zekerheid voor uw nabestaanden

 Hebt u een Life Care Overlijdensrisicoverzekering? Dan vindt u hier meer informatie over uw verzekering.

Advies nodig?
Neem contact op met een adviseur.

Neem contact met ons op

(0162) 486 000

Ma - Vr van 8.30 tot 17.30 uur
lokaal tarief
 • Waarvoor bent u verzekerd?

  Waarom onze overlijdensrisicoverzekering?

  Met een overlijdensrisicoverzekering bent u verzekerd als u voor een bepaalde datum overlijdt. Uw hypotheekverstrekker of nabestaanden ontvangen dan een door u gekozen bedrag.


  Voor de aflossing van uw hypotheek

  Hypotheek

  Hebt u bij uw aanvraag of tussentijds bij ons aangegeven dat u uw verzekering wilt gebruiken voor uw hypotheek? Dan is uw verzekering verpand. Als u voor een bepaalde datum overlijdt, lossen wij (een deel van) uw hypotheek af.


  Voor uw nabestaanden

  Nabestaanden

  Hebt u niet aangegeven dat u uw verzekering gebruikt voor uw hypotheek? Of hebt u de hypotheek inmiddels niet meer? Dan is de uitkering voor uw nabestaanden. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld hun vaste lasten blijven betalen. 

  Contact met een adviseur

 • Dekkingen

  Wat voor type dekking heb ik?

  Waarvoor u precies verzekerd bent en welk type dekking u hebt, ziet u op uw polisblad. U kunt een van de onderstaande drie typen dekkingen hebben. Deze hebben betrekking op de hoogte van de uitkering tijdens de looptijd van de verzekering. En ze hebben invloed op de hoogte van de premie die u betaalt. 

  Gelijkblijvende dekkingGelijkblijvende dekking

  Bij overlijden voor de einddatum wordt het hele verzekerd bedrag uitgekeerd. Het verzekerd bedrag daalt dus niet gedurende de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

  Lineair dalende dekkingLineair dalende dekking

  Het uit te keren bedrag daalt gedurende de looptijd elke maand met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

  Annuitair dalende dekkingAnnuïtair dalende dekking

  Het verzekerde bedrag daalt elke maand. In de 1e helft van de looptijd langzaam en in de 2e helft van de looptijd snel. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

  Extra informatie:
  Lineair dalende & Annuïtair dalende dekking

  U betaalt niet gedurende de gehele looptijd van de verzekering premie. De laatste periode van de verzekering betaalt u geen premie meer. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van de looptijd van uw verzekering.

  • Bij een looptijd van 5 tot 15 jaar betaalt u premie tijdens 3/5 deel van de looptijd.
  • Bij een looptijd vanaf 15 jaar betaalt u 5 jaar korter premie dan de looptijd.

  Bijvoorbeeld:

  • Bij een looptijd van 10 jaar betaalt u de eerste 6 jaar van de looptijd premie.
  • Bij een looptijd van 25 jaar betaalt u de eerste 20 jaar van de looptijd premie.

   Contact met een adviseur

   

 • Vraag & antwoord

  Vraag & antwoord

  Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan uw vraag op onze site. Of bel ons even. Wij helpen u graag.

  De verzekering

  • Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

   Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die geld uitkeert als de verzekerde overlijdt tijdens een periode die u vooraf hebt bepaald. De dekking heeft dus een begindatum en een einddatum. En als de verzekerde nog leeft op de einddatum, dan stopt de verzekering zonder uitkering.

   Een voorbeeld
   U wilt dat uw man € 50.000,- krijgt als u binnen de komende 20 jaar overlijdt. U sluit dan een overlijdensrisicoverzekering af. Overlijdt u inderdaad binnen deze 20 jaar en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt uw man de afgesproken € 50.000,- . Hij kan het geld bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek geheel of gedeeltelijk mee af te lossen, of om de kinderopvang te betalen.

  • Welk type dekking heb ik?

   Waarvoor u precies verzekerd bent en welk type dekking u hebt, ziet u op uw polisblad. U kunt een van de drie onderstaande type dekkingen hebben. Deze hebben betrekking op de hoogte van de uitkering tijdens de looptijd van de verzekering. En ze hebben invloed op de hoogte van de premie die u betaalt. Lees ‘Hoe lang betaal ik de premie’.

   Gelijkblijvende dekkingGelijkblijvende dekking

   Bij overlijden voor de einddatum wordt het hele verzekerd bedrag uitgekeerd. Het verzekerd bedrag daalt dus niet gedurende de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

   Lineair dalende dekkingLineair dalende dekking

   Het uit te keren bedrag daalt gedurende de looptijd elke maand met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

   Annuitair dalende dekkingAnnuïtair dalende dekking

   Het verzekerde bedrag daalt elke maand. In de 1e helft van de looptijd langzaam en in de 2e helft van de looptijd snel. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot € 0,00.

  • Wat betekent roken voor mijn verzekering?

   Roken kan van invloed zijn op uw uitkering of uw premie. Bijvoorbeeld: u rookt en geeft dit aan ons door. Mogelijk verhogen wij dan uw premie. Rookt u of bent u gaan roken en geeft u dit niet door? Dan kan het zijn dat wij uw uitkering verlagen. Daarom is het belangrijk dat u ons hierover juist informeert. Wilt u weten wat precies de gevolgen zijn voor uw verzekering? Neem dan contact op met uw adviseur.

   Niet-roken kan invloed hebben op uw premie. Bent u gestopt met roken en hebt u dit al twee jaar volgehouden? Geef dit dan aan ons door. Mogelijk kunnen wij uw verzekeringspremie dan verlagen. Uw adviseur kan u meer vertellen over wat niet-roken betekent voor uw verzekering.

    

   U kunt ook altijd contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u hier.

  • Wat is de opzegtermijn?

   U kunt de verzekering maandelijks opzeggen.

   Als u de verzekering aangaat, kiest u voor een bepaalde looptijd van de verzekering (maximaal 30 jaar). Maar u hebt de mogelijkheid de verzekering eerder op te zeggen. Dit kan elke maand. Zodra u de verzekering hebt opgezegd, eindigt de verzekering op de eerste dag van de volgende maand.

   Als uw polis verpand is aan de bank, dan moeten we wel eerst toestemming krijgen.

  • Kan ik de verzekering ook verpanden aan mijn hypotheek?

   Hebt u een overlijdensrisicoverzekering bij ons lopen en wilt u die gebruiken voor uw hypotheek? Dan kunt u uw verzekering verpanden. Als u voor een bepaalde datum overlijdt, lossen wij (een deel van) uw hypotheek af. Dat is meestal gewoon mogelijk. Uw adviseur kan u vertellen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

  • Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

   Een uitvaartverzekering is bedoeld om uw begrafenis of crematie mee te betalen. Deze verzekering loopt altijd levenslang, dus tot overlijden, en keert daarom altijd een keer uit.

   Een overlijdensrisicoverzekering sluit u voor een bepaalde tijd en is bedoeld voor uw nabestaanden. Zodat zij bijvoorbeeld:

   • de hypotheekschuld kunnen aflossen als u er niet meer bent;
   • in het huis kunnen blijven wonen en gewoon de vaste lasten kunnen blijven betalen;
   • de kosten van uw uitvaart kunnen betalen;
   • de kinderopvang of de studie van uw kinderen kunnen blijven betalen.

   Als u de verzekering aangaat, kiest u voor een einddatum. Wij keren alleen uit als de verzekerde tijdens de duur van de verzekering overlijdt.

  • Waarvoor ben ik niet verzekerd?

   Helaas kunnen wij u niet altijd verzekeren. Hieronder vindt u een aantal situaties die niet onder de dekking van deze verzekering vallen. U bent niet verzekerd als:

   • De verzekerde overlijdt door zelfmoord. Of door een poging tot zelfmoord. Behalve als dit gebeurt na twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering.
   • De verzekerde overlijdt in krijgsdienst of gewapende dienst bij een ander land dan Nederland.
   • De verzekerde overlijdt als militair of ambtenaar bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst. De verzekerde overlijdt door gevechtshandelingen tijdens zijn uitzending naar een gebied buiten Nederland. Dit geldt niet als het Ministerie van Defensie en het Verbond van Verzekeraars anders hebben afgesproken. Dan bent u verzekerd voor maximaal € 400.000,-.
   • U of de verzekerde heeft door opzet of roekeloosheid het overlijden veroorzaakt. Of dit deed iemand die bij de uitkering belang heeft.
   • De verzekerde direct of indirect overlijdt door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan.
   

  De premie

  • Kunnen jullie de premie tijdens de looptijd verhogen?

   Wij verhogen de premie van uw overlijdensrisicoverzekering niet tijdens de looptijd van uw verzekering.

   Als u zou gaan roken, dan kan de premie wel verhoogd worden.

  • Wat gebeurt er als ik na de looptijd nog in leven ben?

   Dan stopt de verzekering. De verzekering is niet tot uitkering gekomen. De premiebetaling stopt dan automatisch. Bij een overlijdensrisicoverzekering bouwt u géén vermogen op dat op de einddatum wordt uitgekeerd. Vergelijk het met een brandverzekering: de verzekering keert alleen uit als er brand is geweest. Het dekt een risico af dat u zelf financieel niet kunt (of wilt) dragen.

  • Hoe lang betaal ik de premie?

   Hoe lang u de premie moet betalen, is afhankelijk van de gekozen dekking.

   Gelijkblijvende dekking
   U betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering.

   Lineair dalende of annuïtair dalende dekking
   U betaalt niet gedurende de gehele looptijd van de verzekering premie. De laatste periode van de verzekering betaalt u geen premie meer. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van de looptijd van uw verzekering. Bij een looptijd

   • van 5 tot 15 jaar betaalt u premie tijdens 3/5 deel van de looptijd;
   • vanaf 15 jaar betaalt u 5 jaar korter premie dan de looptijd.

   Bijvoorbeeld:
   Bij een looptijd van 10 jaar betaalt u de eerste 6 jaar van de looptijd premie.
   Bij een looptijd van 25 jaar betaalt u de eerste 20 jaar van de looptijd premie.

  • Is de premie van de verzekering aftrekbaar?

   Nee, u kunt de premies van de overlijdensrisicoverzekering niet van de belasting aftrekken. Over de uitkering hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Misschien moet de begunstigde over de uitkering erfbelasting betalen. Dit is een belasting over erfenissen. Wilt u weten wanneer dit het geval is? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

  • Kan ik mijn verzekering stoppen en daarna premievrij voortzetten?

   Is de dekking van uw verzekering gestopt? Dan heeft uw verzekering geen premievrije waarde. Dit betekent dat de dekking niet doorloopt zonder dat u hiervoor premie betaalt (de verzekering wordt niet premievrij voortgezet). Ook betekent dit dat u geen waarde terugkrijgt.

   

  De verzekering aanvragen

   
 • Documenten & downloads

  Documenten & downloads

  Algemene voorwaarden

    Downloaden (194 kB)

  Terrorismedekking

  Lees meer

Productwijzer

Bekijk hier de productwijzer
Overlijdensrisico (.pdf) van
het Verbond van Verzekeraars.

Wijzer in geldzaken

Op wijzeringeldzaken.nl krijgt u
onafhankelijke informatie over deze
en andere verzekeringen.

Andere verzekeringen voor u

Bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid verandert uw situatie, want er is dan vaak sprake van terugval in inkomen. Kunt u uw hypotheeklasten dan nog betalen?
 

Uw hypotheeklasten blijven betalen

Voor het kopen van een woning vraagt de verkoper vaak een (bank)garantie. Een vergoeding voor als de koop toch niet doorgaat. Met de garantiestelling waarborgsom voldoet u aan deze eis.
 

Garantie voor de verkopende partij

Lage premie

Wij gaan graag een stapje verder dan financiële hulp alleen. Daarom bieden we onze klanten extra service en hulp met Cardif Cares. Bijv. met het vinden van werk, juridische hulp of een budgetcoach.

 

U krijgt praktische hulp

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies