De hypotheek is de kern van de financiële huishouding. Hier wil uw klant zich geen zorgen over maken. Bij arbeidsongeschiktheid verliest uw klant al snel de helft van zijn inkomen. Kan hij zijn hypotheek dan nog betalen?
Op deze pagina vindt u meer informatie over arbeidsongeschiktheid en de eerste basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid: de Hypotheek Aflos Verzekering. Bekijk snel de video's, infographics en publicaties. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers. De contactgegevens vindt u onder het kopje 'Neem gerust contact met ons op!'. Wij helpen u graag.

Hebt u al een aanstelling bij ons?

 • De vernieuwde Hypotheek Aflos Verzekering

  De vernieuwde Hypotheek Aflos Verzekering

  Wij hebben onze Hypotheek Aflos Verzekering vernieuwd! Met enkele wijzigingen is de verzekering nu beschikbaar voor de meerderheid van de huiseigenaren in Nederland. 

  Hypotheek Aflos Verzekering nu ook af te sluiten bij lopende hypotheken
  Een hypotheek biedt vrijheid, geeft toegang tot een droomhuis, maar is ook een serieuze verbintenis voor langere tijd. Onze vernieuwde Hypotheek Aflos Verzekering sluit u af op ieder gewenst moment. Ook bij een lopende hypotheek. Én u bent samen met uw klant vrij in het kiezen van de hoogte van de eenmalige uitkering. Dát noemen we vrij. Ook iets voor uw klanten?

  Meer adviesmogelijkheden
  Door de verzekering ook beschikbaar te maken bij lopende hypotheken, kunt u de verzekering ook op een later, rustiger moment bespreken met uw klanten. Daarnaast leent de verzekering zich nu ook uitstekend voor nazorgtrajecten. U en uw klant kiezen nu bovendien zelf de hoogte van de aflossing op de hypotheek bij arbeidsongeschiktheid. Een bedrag kan gekozen worden tot maximaal 60% van de hypotheekschuld met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 150.000.

  Hypotheek Aflos Verzekering

  Voordeliger bij een nieuwe hypotheek
  Wie de verzekering uiterlijk drie maanden na de passeerdatum van de hypotheek aanvraagt, ontvangt 15% korting op de premie voor de arbeidsongeschiktheidsdekking. Ook kunt u bij een nieuwe hypotheek kiezen voor een aanvullende dekking voor werkloosheid.

  Meld u aan voor een webinar!
  Wij vertellen u graag mee over de vernieuwde Hypotheek Aflos Verzekering! Daarom organiseren wij de komende periode verschillende webinars. Wij praten u in een half uur bij en u krijgt uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen. Meld u hieronder dus snel aan voor één van onze webinars via deze link.

  Meld me aan voor een workshop!

  DatumTijd
  Maandag 29 november 9.00 uur
  Dinsdag 30 november 9.00 uur
  Woensdag 1 december 9.00 uur
  Donderdag 2 december 12.00 uur
  Vrijdag 3 december 12.00 uur
  Dinsdag 7 december9.00 uur
  Dinsdag 7 december12.00 uur
  Woensdag 8 december9.00 uur
  Woensdag 8 december16.00 uur
  Donderdag 9 december12.00 uur
  Donderdag 9 december16.00 uur
  Dinsdag 14 december9.00 uur
  Dinsdag 14 december12.00 uur
  Woensdag 15 december9.00 uur
  Woensdag 15 december16.00 uur
  Donderdag 16 december12.00 uur
  Donderdag 16 december16.00 uur
  Dinsdag 21 december9.00 uur
  Dinsdag 21 december12.00 uur
  Woensdag 22 december9.00 uur
  Woensdag 22 december16.00 uur
  Donderdag 23 december12.00 uur
  Donderdag 23 december16.00 uur
 • Arbeidsongeschiktheid: cijfers en info

  Jaarlijks ontvangen zo’n 550.000 Nederlanders een uitkering voor arbeidsongeschiktheid

   

  En dat zijn echt niet alleen mensen met een fysiek zwaar beroep, zoals stratenmakers of dakdekkers. In ruim een derde van de gevallen is een psychische aandoening de oorzaak. Ook kan uw klant natuurlijk arbeidsongeschikt raken door een ongeluk of bijvoorbeeld door een hartaanval. En dat kan iedereen overkomen.

  Wij begrijpen dat het inzichtelijk maken van risico's als arbeidsongeschiktheid doorgaans veel uitleg en dus tijd kost. Maar een goed advies hoeft niet tijdrovend te zijn. Zo kunt u met onze infographics heel eenvoudig aan uw klant laten zien hoe groot het risico op arbeidsongeschiktheid is. Wij kunnen ons voorstellen dat u liever geen materiaal gebruikt in onze huisstijl. Daarom zijn de infographics ook beschikbaar in een neutrale uitstraling.


  Arbeidsongeschiktheid cijfers en info

  Arbeidsongeschiktheid cijfers en info

  Arbeidsongeschiktheid cijfers en info

  Arbeidsongeschiktheid cijfers en info

  Klik hier om de infographic te downloaden.

 • Herinner uw klant aan arbeidsongeschiktheid

  Herinner uw klant aan arbeidsongeschiktheid

  Bij het afsluiten van een hypotheek hebben mensen veel aan hun hoofd. Hierdoor is er vaak weinig oog voor de financiële risico's tijdens de looptijd van de hypotheek. Bijvoorbeeld het risico op arbeidsongeschiktheid. Terwijl dit wel belangrijk is, omdat de meeste mensen bij arbeidsongeschiktheid niet meer aan al hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Toch sluiten maar weinig mensen hier een verzekering voor af. Zou het niet helpen als uw klant op een rustiger moment nogmaals nadenkt over dit risico?

  Automatisch proces dat aansluit op uw manier van werken

  Wij bedachten daarvoor een nieuwe aanpak: een geautomatiseerd proces dat aansluit op uw manier van werken. Hiermee stuurt u na het afronden van de hypotheek een herinnering naar uw klant over het risico op arbeidsongeschiktheid. En biedt u de klant de mogelijkheid om de Hypotheek Aflos Verzekering aan te vragen. Dankzij de eenvoud van deze verzekering kan uw klant de aanvraag vervolgens zelf online afronden.

  Eenvoudig en efficiënt zorgt u voor meer zekerheid

  Zo heeft uw klant een nieuwe kans om te kiezen voor meer zekerheid. En besteedt u aantoonbaar meer aandacht aan de betaalbaarheid van de hypotheek bij arbeidsongeschiktheid. Zonder dat dit extra inspanning van adviseurs vraagt. Geautomatiseerd, eenvoudig en efficiënt.

 • Over de Hypotheek Aflos Verzekering

  Over de Hypotheek Aflos Verzekering

  Slimmer dan een woonlastenverzekering

  Woonlastenverzekeringen zijn vaak prijzig en complex. Wij vonden dat dit anders kan. Daarom bedachten we een eenvoudig alternatief dat financiële zekerheid geeft en wél betaalbaar is: de Hypotheek Aflos Verzekering.

  Wij lossen een groot deel van de hypotheek af

  De Hypotheek Aflos Verzekering lost een groot deel van de hypotheek af als uw klant arbeidsongeschikt raakt! Hierdoor dalen de maandelijkse hypotheeklasten. En verlaagt of voorkomt uw klant een mogelijke restschuld. Dit geeft uw klant financiële flexibiliteit op het moment dat hij dit goed kan gebruiken. Uw klant kan zich aanvullend voor werkloosheid verzekeren als de verzekering wordt aangevraagd bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek.

  De eenmalige uitkering

  De hoogte van het verzekerd bedrag kiest u samen met uw klant. De uitkering daalt mee met de hypotheek. De hoogte van de verzekerde bedragen staan in een uitkeringsschema dat de klant ontvangt bij de start van de verzekering. Dit schema verandert niet. Ook niet door extra aflossingen.

  Hypotheek Aflos Verzekering

  Wanneer keren wij uit voor arbeidsongeschiktheid?

  Krijgt uw klant een WIA-uitkering van het UWV? En voldoet uw klant aan de overige verzekeringsvoorwaarden? Dan krijgt uw klant van ons een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

  Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen?

  Heeft uw klant voor de start van de verzekering al een aandoening? Dan kan uw klant de verzekering wel afsluiten. Uw klant krijgt dan alleen geen uitkering van ons als uw klant door deze aandoening arbeidsongeschikt wordt. Ook brengen bestaande aandoeningen een verhoogd risico op andere aandoeningen met zich mee. Wordt uw klant arbeidsongeschikt door deze andere aandoening? Dan krijgt uw klant van ons ook geen uitkering.

  Het blijft belangrijk dat u bij bepaalde ernstige aandoeningen goed afweegt of de verzekering bij uw klant past. Bij een aantal ernstige bestaande aandoeningen is de kans groot dat uw klant hierdoor arbeidsongeschikt wordt. En dan is de kans dat uw klant een uitkering uit deze verzekering krijgt erg klein. Hierover leest u meer in het document 'Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen?'.

  Werkloosheid aanvullend verzekeren

  Heeft uw klant zijn of haar hypotheek niet meer dan 3 maanden geleden (over)gesloten? Dan kan uw klant zich aanvullend voor werkloosheid verzekeren! De Hypotheek Aflos Verzekering geeft uw klant een maandelijkse uitkering bij aanhoudende werkloosheid. Heeft uw klant zijn of haar maximale aantal WW-uitkeringen van het UWV ontvangen? En is uw klant nog werkloos? Dan ontvangt uw klant maximaal twaalf maanden een uitkering van ons. Wij keren dus uit als uw klant dit het meest nodig heeft.

  Aanvullend verzekeren voor werkloosheid

  Uitkering bij werkloosheid in combinatie met een bijstandsuitkering
  Mensen met een eigen woning, eigen vermogen of een werkende partner komen niet snel in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Komt het toch voor dat een klant na het stoppen van de werkloosheidsuitkering van het UWV een bijstandsuitkering krijgt? Dan zou deze gekort kunnen worden door de werkloosheidsuitkering van de Hypotheek Aflos Verzekering. Omdat deze uitkering ook start op het moment dat de werkloosheidsuitkering vanuit het UWV stopt. Zo’n korting op de bijstandsuitkering helpt dan de klant niet om zijn hypotheeklasten te kunnen blijven betalen. Om dit te voorkomen, is in dat geval niet de klant de begunstigde, maar de geldverstrekker. Wij tellen dan de maandelijkse uitkeringen voor werkloosheid bij elkaar op. En keren dit totale bedrag aan het einde van de uitkeringsperiode ineens uit aan de geldverstrekker. Hiermee voorkomen we een eventuele korting op de bijstandsuitkering.

  Snel en efficiënt aanvraagproces

  Wilt uw klant vervolgens de Hypotheek Aflos Verzekering afsluiten? Dan vraagt u deze eenvoudig aan via uw hypotheeksoftware. Na het versturen van de aanvraag neemt uw klant het zelf over en rondt de aanvraag zelf online af. Hier ontvangt u vervolgens een bevestiging van. Inclusief een kopie van het verzekeringsbewijs. Snel, duidelijk en eenvoudig.

  Eenvoudig aanvragen via uw hypotheeksoftware

  U kunt de Hypotheek Aflos Verzekering aanvragen via uw hypotheeksoftware. Klik op uw softwarepakket voor de handleiding.

  Met deze pakketten brengt u het effect van de Hypotheek Aflos Verzekering in beeld. Als u een aanvraag doet via deze pakketten, komt deze via HDN bij ons binnen.

  Hebt u geen hypotheeksoftware waarmee u de Hypotheek Aflos Verzekering kunt adviseren en/of aanvragen? Dan kunt u het effect uitrekenen via ADPI. Daarna kunt u via ADPI uw aanvraag via HDN bij ons indienen. De terugkoppeling van de status en een kopie van het verzekeringsbewijs ontvangt u dan ook weer via HDN in uw account in ADPI.

  Laat het ons weten als u hier gebruik van wilt maken. Wij zorgen er dan voor dat u een kosteloos ADPI-account krijgt om de Hypotheek Aflos Verzekering te adviseren en aan te vragen. Bel ons dan gerust op +31 162 48 60 00. Of stuur een mail naar info@bnpparibascardif.nl

  Wie kan de Hypotheek Aflos Verzekering afsluiten?

  De Hypotheek Aflos Verzekering is bedoeld voor mensen met een hypotheek die zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Wie dat doet in combinatie met een nieuwe hypotheek kan eventueel werkloosheid meeverzekeren. Of dat nodig is, blijkt uit een analyse van de financiële positie in combinatie met de wensen en behoeften van de klant. Om de premie betaalbaar te houden verzekeren wij een aantal verhoogde risico's niet. Daarom hebben wij beschreven voor wie de Hypotheek Aflos Verzekering bedoeld is. Zijn onderstaande vijf kenmerken op uw klant van toepassing? Dan kan uw klant de Hypotheek Aflos Verzekering afsluiten:

  • Uw klant is minimaal 18 en maximaal 54 jaar oud.
  • Uw klant heeft een hypotheek met een resterende looptijd van minimaal 10 jaar.
  • Uw klant woont in Nederland.
  • Uw klant werkt in loondienst in Nederland met een arbeidscontract voor minimaal 16 uur in de week. En is verzekerd via de verplichte werknemersverzekeringen in Nederland.
  • De rente ligt tussen de 0,10% en 5,00%.

  Wie kan de Hypotheek Aflos Verzekering niet afsluiten?

  De Hypotheek Aflos Verzekering biedt een eenvoudige basisdekking voor arbeidsongeschiktheid. Dit past niet bij iedereen. Specifieke situaties vragen om maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld bij grote financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid of een verhoogd gezondheidsrisico. Is een van de onderstaande kenmerken op uw klant van toepassing? Dan kan uw klant de Hypotheek Aflos Verzekering niet afsluiten:

  • Uw klant is zelfstandig ondernemer.
  • Uw klant werkt minder dan 16 uur per week in loondienst.
  • Uw klant heeft een fysiek zwaar en/of risicovol beroep, zoals stukadoor, dakdekker of havenarbeider.
  • De BMI van uw klant is lager dan 18 of hoger dan 32.

  Premie van de Hypotheek Aflos Verzekering

  De premie van de Hypotheek Aflos Verzekering is afhankelijk van de leeftijd en de gekozen hoogte van de aflossing op de hypotheek bij arbeidsongeschiktheid.

  Voordeel bij een nieuwe hypotheek
  U kunt de verzekering voor uw klanten aanvragen bij een nieuwe en een lopende hypotheek. Hebt u de verzekering afgesloten bij een nieuwe hypotheek? Dan ontvangt uw klant een korting van 15% op de premie voor de arbeidsongeschiktheidsdekking. Bovendien kan uw klant dan kiezen voor een aanvullende dekking voor werkloosheid. We spreken van een nieuwe hypotheek als de verzekering uiterlijk drie maanden na de passeerdatum is aangevraagd.  

  Wij werken met jaarcontracten

  De Hypotheek Aflos Verzekering is gebaseerd op jaarcontracten. De startdatum en de einddatum van het contract staan op het verzekeringsbewijs. Minimaal twee maanden voor de vervaldatum van het contract ontvangt uw klant van ons een voorstel voor een nieuw contract. Dit doen we tot einddatum van het uitkeringsschema is bereikt. De verzekering is maandelijks opzegbaar.

  Wij mogen de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering veranderen. Dat mogen wij doen als wij u een voorstel doen voor een nieuw contract. Verandert de wet- of regelgeving? En heeft dit direct gevolgen voor uw verzekering? Dan mogen wij voor een bepaalde groep verzekeringen of verzekeringnemers op elk moment en zo vaak als nodig is de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden veranderen. Wij wachten dan niet tot het moment waarop wij u een voorstel doen voor een nieuw contract. Dat doen wij bijvoorbeeld als het UWV de WIA-keuring op een ander moment gaat doen. In de laatste twintig jaar is de wet gemiddeld eens in de zeven jaar veranderd. De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans vanaf 2020 was de laatste grote verandering. Veranderen wij de maandpremie of de verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u daarover eerst bericht van ons. Hierin leest u wat er is veranderd. En de reden voor de verandering.

  De volgende onderdelen van de verzekering veranderen wij nooit:

  • Het uitkeringsschema voor arbeidsongeschiktheid dat staat op het eerste verzekeringsbewijs.
  • De hoogte en het maximaal aantal uitkeringen voor werkloosheid.
  • Het document: ‘Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen?’.

  Wilt u meer weten over de Hypotheek Aflos Verzekering? 

  In de verzekeringsvoorwaarden en productkaart vindt u meer informatie over de Hypotheek Aflos Verzekering. Of neem contact op met een van onze accountmangers. Hun contactgegevens vindt u onder het kopje 'Neem gerust contact met ons op!'. Wij helpen u graag. 

   

 • Artikelen en downloads

  Al 25 jaar zijn wij expert op het gebied van betalingsbescherming, met name als het gaat om arbeidsongeschiktheid. De kennis die wij inmiddels hebben opgebouwd delen we graag met u. Daarom vindt u hieronder relevante artikelen en downloads over onder andere arbeidsongeschiktheid, hypotheekbescherming en de Hypotheek Aflos Verzekering.

  'Eenvoudige AO-oplossing neemt bij hypotheekklant veel weerstand weg'

    Downloaden (597 kB)

  Infographic arbeidsongeschiktheid BNPPC

    Downloaden (1,741 MB)

  Infographic arbeidsongeschiktheid neutraal

    Downloaden (1,16 MB)

  Interview Marieke van Zuien en Leon van Vliet in Assurantie Magazine

  Markt moet gezamelijk innovatiedrempels overwinnen

    Downloaden (170 kB)

  Blog Jurjen Oosterbaan - De waarde van vertrouwen

  Lees verder

  Interview Marieke van Zuien: Hypotheekbescherming kun je niet links laten liggen

  Lees verder

  Consumentenflyer Hypotheek Aflos Verzekering_nov 2021

    Downloaden (2,478 MB)

  Handleiding Hypotheek Aflos Verzekering Adviesbox

    Downloaden (2,742 MB)

  Handleiding Hypotheek Aflos Verzekering Finix

    Downloaden (3,546 MB)

  Handleiding Hypotheek Aflos Verzekering Myview

    Downloaden (1,990 MB)

  Handleiding Hypotheek Aflos Verzekering Dias Advies

    Downloaden (2,527 MB)

  Presentatie Rob Timmermans op HypoVak

  Passend adviseren met een aflosverzekering

    Downloaden (568 kB)

  Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen?

    Downloaden (420 kB)

  Arbeidsongeschiktheid en de aflosverzekering

  Rob Timmermans in vakblad VVP over arbeidsongeschiktheid en de aflosverzekering.

    Downloaden (148 kB)

  Verzekeringsvoorwaarden Hypotheek Aflos Verzekering

    Downloaden (475 kB)

  Productkaart HAV0921

    Downloaden (144 kB)
 • Neem gerust contact met ons op!
 • Activeer uw account

  Activeer uw account

Gewicht: 
0

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies