Op deze pagina vindt u informatie over ons fraudebeleid. Met dit beleid willen we fraude door verzekerden tegengaan. Dat vinden we belangrijk. Omdat we een betrouwbare partner willen zijn voor al onze verzekerden.

Fraude

Wederzijds vertrouwen is één van de voorwaarden van een goede relatie tussen ons en onze klanten. Helaas hebben we soms te maken met fraude. Een persoon probeert ons dan doelbewust te misleiden. Hoe vaker er fraude wordt gepleegd, hoe hoger de premie wordt. Dit is nadelig voor al onze verzekerden en dat willen we uiteraard zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we een fraudebeleid opgesteld. Dit beleid is er om fraude te voorkomen en actief te bestrijden.
 

Voorbeelden van fraude

Om een goed beeld te krijgen van fraude leest u hieronder een aantal voorbeelden:

 • Opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie geven bij de aanvraag van een verzekering of bij een verzoek tot uitkering.
 • Valsheid in geschrifte.
 • Het vervalsen van documenten.
 • Het verzwijgen van relevante medische gegevens.
 • Medische schade overdrijven of dubbel claimen.
 • Een schade in scene zetten.


Wat doen we bij een vermoeden van fraude?

Vermoeden we dat iemand fraudeert of heeft gefraudeerd? Dan onderzoekt onze afdeling veiligheidszaken dat verder. Zij verzamelen alle feiten en kijken of er sprake is van frauduleus handelen. Wanneer er sprake is van fraude, mogen de betrokkenen hierop reageren. Op basis daarvan bepalen we of we maatregelen treffen. Wij houden ons bij vastgestelde fraudes aan de strikte privacyregels. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.
 

Welke maatregelen treffen we bij fraude?

Wanneer er sprake is van fraude, kunnen we de volgende maatregelen nemen:

 • De schade niet vergoeden.
 • Onterecht betaalde uitkeringen terugvorderen.*
 • De onderzoekskosten die we hebben gemaakt in rekening brengen bij de fraudeur.*
 • De betreffende verzekering of alle verzekeringen van de fraudeur opzeggen.
 • De persoonsgegevens van de betrokkenen registreren op een centrale waarschuwingslijst. Verzekeraars raadplegen deze waarschuwingslijst. Klik hier voor meer informatie.
 • De fraude en de persoonsgegevens van de fraudeur vastleggen in ons incidentenregister.
 • Aangifte doen. Dit doen we als wij aanzienlijke schade lijden. Of als de politie daarom vraagt.

* Gaan we kosten in rekening brengen bij de fraudeur? Dan kunnen wij dit overdragen aan Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). Meer informatie vindt u op de website van SODA.
 

Hebt u vragen over ons fraudebeleid?

Dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.