Garantie voor de verkopende partij

 • Eenvoudige aanvraagprocedure
 • Snelle en correcte afwikkeling van de aanvraag
 • Ook mogelijk bij nieuwbouw
 • Eenmalige premiebetaling via de notaris

De premie voor de Garantiestelling is 1%  van het gevraagde garantiebedrag. Aanvragen kan snel en eenvoudig via uw financieel adviseur.

Lage premie, digitaal aanvraagproces

Neem contact met ons op

(0162) 486 000

Ma - Vr van 8.30 tot 17.30 uur
lokaal tarief
 • Voordelen

  Waarom onze Garantiestelling?

  In de meeste gevallen wordt bij het kopen van een huis om zekerheid gevraagd door de verkopende partij. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld het huis pas volgend jaar gaat kopen. De verkopende partij wil hiervoor zekerheid hebben en vraagt hiervoor een waarborgsom. Als de koop niet doorgaat, moet u deze waarborgsom betalen.

  • Hebt u dit bedrag niet op de bank staan? Of wilt u het gebruiken om keuken of badkamer aan te betalen? Kies dan voor de Garantiestelling van BNP Paribas Cardif.

  Bereken uw premie

  euro

  De aankoopprijs van een woning is het bedrag dat u betaalt om eigenaar te worden van een koopwoning. Dit bedrag is vastgelegd in de koopakte van de woning.

  Uw premieberekening
  Aankoopprijs

  De maximale aankoopprijs is € 5.000.000,-

  Garantiebedrag 10% van de aankoopprijs

  In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van 10% van de aankoopprijs. Dit percentage kan afwijken. Bespreek dit met uw financieel adviseur.

  Het maximale garantiebedrag is € 500.000,-

  Uw premie 1% van het garantiebedrag

  De Garantiestelling kent een minimum premie van € 100,-

  Garantiestelling aanvragen

  Maak een afspraak met een financieel adviseur om de garantiestelling aan te vragen.

  Zorgvuldigheid
  Bij het kopen van een huis komt veel kijken. Waaronder het aanvragen van een (bank)garantie. Het is dan ook belangrijk dat u uw aanvraag garantiestelling zorgvuldig invult. Zo voorkomt u dat de notaris uw garantiestelling niet accepteert en de koop van de woning onnodige vertraging oplevert. Controleer daarom uw aanvraag voor insturen goed of alle velden juist en compleet zijn ingevuld.

  Vragen?

  Wilt u weten bij welke financieel adviseur u hiervoor moet zijn?
  Bel naar 0162 – 486000. We vertellen u bij welke adviseur u terecht kunt. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur. U kunt ons ook uw vraag sturen.

 • Alles over de verzekering

  Alles over de verzekering

  Waar bent u voor verzekerd?
  U bent ervan verzekerd dat u voldoet aan de garantie-eis van de verkopende partij bij de koop van een huis. Gaat de koop niet door? Dan staan wij met de Garantiestelling voor u garant. Gaat de koop van de woning door? Dan vervalt de Garantiestelling.

  Gaat de koop van de woning niet door?
  Als de koop van de woning niet doorgaat roept de notaris het garantiebedrag in. Wij betalen de notaris het garantiebedrag. De notaris controleert of de verkoper recht heeft op het garantiebedrag. Heeft de verkoper recht op het garantiebedrag? Dan betaalt de notaris het afgesproken garantiebedrag aan de verkoper.

  Garantiebedrag terugbetalen (contragarantie)
  Heeft de notaris het garantiebedrag betaald aan de verkoper? Dan betaalt u het garantiebedrag binnen dertig dagen aan ons terug. Dit noemen wij de contragarantie.

  Premiehoogte
  Als premie berekenen we 1% van het garantiebedrag  met een minimum van € 100,-.
  Voorbeeld: U koopt een huis van € 200.000,-. Het garantiebedrag is € 20.000,-. Uw premie is  € 200,-.

  Geldigheidsduur
  De Garantiestelling loopt vanaf de ingangsdatum  tot één maand na de passeerdatum van de hypotheekakte bij de notaris.

  Ingangsdatum
  U kunt de Garantiestelling laten ingaan zodra u een geldig renteaanbod en voorlopige koopakte heeft. U hoeft niet te wachten tot de uiterste datum die genoemd wordt in de voorlopige koopakte.

  Waarvoor kunt u een garantiestelling afsluiten?
  U kunt een Garantiestelling afsluiten voor het kopen van een woning. Met als doel permanente bewoning. Dit mag een bestaande woning zijn, maar ook een nieuwbouw woning.

  Waarvoor kunt u geen Garantiestelling afsluiten?
  Het is bij ons niet mogelijk om een Garantiestelling af te sluiten voor het kopen van een losse garagebox, woonboot, recreatiehuis of winkel/kantoorpand.

  Rol notaris
  U betaalt de premie voor de Garantiestelling via de notaris bij het passeren van de hypotheekakte. Wordt de premie niet meegenomen bij het passeren van de hypotheek? Dan betaalt u de premie rechtstreeks aan ons.

  Documentatie
  Voor het beoordelen van uw aanvraag hebben we deze documenten nodig:

  • Een kopie van de koopovereenkomst. De koper(s) en de verkoper(s) hebben deze ondertekend.
  • Een kopie van een geldig renteaanbod.
  • Een door koper(s) ondertekende aanvraag voor Garantiestelling en contragarantie.
  • Een verklaring van uw financieel adviseur over onder andere de ontvangst van de algemene voorwaarden, de officiële ondertekening van de aanvraag en informatie over de gevolgen van contragarantie. Voor gedetailleerde informatie kunt u het aanvraagformulier raadplegen.
 • Vraag & antwoord

  Vraag & antwoord

  Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan uw vraag op onze site. Of bel ons even. Wij helpen u graag.

  De verzekering

  • Is een bankgarantie hetzelfde als een Garantiestelling?

   Ja, bij beide wordt er een garantie afgegeven. Met beide garanties heeft de verkopende partij dezelfde zekerheid als de verkoop niet doorgaat. Alleen wordt een bankgarantie afgegeven door een bank en de Garantiestelling door bijvoorbeeld een verzekeraar.

  • Moet ik altijd een Garantiestelling afsluiten?

   Nee, alleen als de verkopende partij vraagt om een waarborgsom. U dient er dan voor te zorgen dat er bij de notaris een waarborgsom of garantie wordt afgegeven. Dit kan met eigen geld of met een Garantiestelling.

  • Hoe lang duurt een Garantiestelling?

   De Garantiestelling loopt vanaf de ingangsdatum door tot één maand na de passeerdatum van de hypotheekakte bij de notaris. Met een maximum van één jaar.

  • Kan ik de Garantiestelling verlengen?

   Ja, dat kan. Hebt u tijdens de looptijd van de Garantiestelling meer tijd nodig? Bijvoorbeeld door vertraging met de (ver)bouw. Dan kunt u de Garantiestelling verlengen tot maximaal 1 jaar bij uw financieel adviseur. Hebt u meer tijd nodig? Dan zal uw financieel adviseur contact met ons opnemen. Het kan zijn dat u dan extra premie betaalt.

  • Is er een maximum hoogte van de Garantiestelling?

   Nee, er is geen maximum. In de regel wordt 10% van de koopsom van de woning als waarborgsom gevraagd. De Garantiestelling is gelijk aan dit bedrag.

  • Kan ik rechtstreeks een Garantiestelling afsluiten?

   Nee, voor het afsluiten van een Garantiestelling kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur.

   

  De premie

  • Wanneer betaal ik de premie?

   U betaalt de premie bij het passeren van de hypotheekakte. Uw notaris wordt hierover van tevoren geïnformeerd.

  • Is de premie inclusief alle kosten?

   Ja, al onze premies zijn inclusief distributie- en administratiekosten.

  • Moet ik ook premie betalen als de koop niet doorgaat?

   Ja, als de koop van het huis tijdens de looptijd van de Garantiestelling niet doorgaat, moet u toch premie betalen. Wij staan namelijk garant voor u. De verkopende partij kan via de notaris de Garantiestelling waarborgsom opeisen als u niet aan uw verplichtingen uit de koopovereenkomst kunt voldoen.

   Alleen als u de garantiestelling terugtrekt binnen twee werkdagen na acceptatie en vóór de ingangsdatum van de Garantiestelling, hoeft u geen premie te betalen. We hebben dan wel een bevestiging nodig van de notaris en de verkopers dat de koop ontbonden is. Uw adviseur kan u vertellen wat de ingangsdatum is van uw Garantiestelling.

   
 • Documenten

  Documenten

  Algemene voorwaarden

    Downloaden (231 kB)

Wijzer in geldzaken

Op wijzeringeldzaken.nl krijgt u
onafhankelijke informatie over deze
en andere verzekeringen.

Neem gratis contact met ons op Vragen?