Als verzekeraar hebben wij te maken met veel verschillende soorten informatie. Het beveiligen van deze informatie is voor ons enorm belangrijk. Op deze pagina leest u hoe wij dat doen. Zodat u er zeker van kunt zijn dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Informatiebeveiliging

Voor u en voor ons is het belangrijk dat vertrouwelijke gegevens, zoals medische informatie en bankgegevens, vertrouwelijk blijven. Omdat we meer en meer digitaal met elkaar communiceren, wordt het beveiligen van deze gegevens steeds belangrijker. U kunt er zeker van zijn dat uw informatie bij ons in goede handen is. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen die daar geen toestemming voor hebben, geen toegang hebben tot uw gegevens.
 

Hoe pakken wij dit aan?

Verschillende organisaties stellen regels op het gebied van informatiebeveiliging. Om zicht te houden op al deze regels en eisen, maken we gebruik van een Information Security Management System. Hierin kunnen we precies zien waar we ons aan moeten houden, wat de status is van de
adviezen en wie welke taak heeft. Ook houden wij ons aan de richtlijnen en normen van het NIST Cybersecurity framework. Dit is een standaard voor
informatiebeveiliging. Tot slot toetsen onze moedermaatschappij en een partij van buitenaf regelmatig onze informatiebeveiliging. Zodat u er zeker van kan zijn dat uw informatie veilig is en wij kunnen zorgen voor voortdurende verbetering.

Wilt u meer weten over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Kijk dan in onze Privacyverklaring.
 

Rol van onze medewerkers

De kennis van onze medewerkers over de voorgeschreven maatregelen, richtlijnen en procedures en de manier waarop ze hiermee omgaan is erg belangrijk. Daarom is beveiliging bij ons verwerkt in alle processen.