• Claim indienen

  Wij helpen u graag en goed
  Als u iets overkomt, dan wilt u dat wij uw claim goed behandelen. Maar u wilt ook dat wij u snel helpen. Stuurt u ons per e-mail een vraag of een claim? Dan krijgt u meteen een ontvangstbevestiging. En binnen maximaal 10 werkdagen sturen wij u een inhoudelijke reactie. Hebt u een vraag of een claim per post naar ons gestuurd? Dan ontvangt u binnen maximaal 10 werkdagen een inhoudelijke reactie.

  Direct vragen of hulp nodig?
  Voor meer informatie of hulp bij de aangifte kunt u gratis bellen naar de afdeling claims:

  0800-48 64 860

  Of stel hier uw vraag

  Claim indienen

  • 1Claim stappen:
  •  
  Maak hieronder uw keuze waarvoor u een claim wilt indienen. Volg de stappen die u hier leest. Het is belangrijk dat u alle informatie verzamelt die wij nodig hebben. Vergeet u niet alle documenten helemaal in te vullen en uw handtekening te zetten? We kunnen u dan goed helpen!

  Maak een keuze:

  Kies aub waarvoor u een claim wilt indienen.

  Ga verder

  Stap 1

  U dient een claim voor werkloosheid in

  U dient een claim voor werkloosheid in U bent uw baan kwijtgeraakt. Dit is heel vervelend voor u. Totdat u een nieuwe baan vindt, hebt u minder of geen inkomen. Dan kunt u een claim bij ons indienen.

  Dat kan alleen als u een WW-uitkering van het UWV krijgt. De datum waarop u uw WW-uitkering krijgt, is voor ons de eerste dag van werkloosheid. Krijgt u een bijstandsuitkering of een vervroegde pensioenuitkering? Dan kunt u geen claim bij ons indienen.

  Stap 2

  Stuur ons informatie

  Wij beoordelen graag of u recht hebt op een uitkering. Hiervoor hebben wij informatie nodig. U hebt de mogelijkheid om alles eenvoudig digitaal naar ons op te sturen. Zodat wij u nog sneller kunnen helpen. Wat hebben wij nodig?

  • Kopie identiteitsbewijs
  • Uw arbeidsovereenkomst.
  • Uw laatste loonstrook.
  • De brief van het UWV waarin staat dat u een WW-uitkering krijgt.
  • Betaalspecificaties van het UWV over minimaal 30 dagen.
  • Een bankafschrift. Hierop staan duidelijk de naam en IBAN van de begunstigde.
  • Eén van de volgende documenten:

  • - Een beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.
   - Een ontslagvergunning van het UWV.
   - Verzoek-verweerschrift en beschikking van de rechtbank.
  • Het claimformulier: Dit formulier vindt u onder stap 3.

  Belangrijk

  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Hierdoor is de wet voor het verwerken van persoonsgegevens veranderd. Dit betekent dat uw Burger Service Nummer (BSN) niet leesbaar mag zijn op de informatie die u ons stuurt. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat uw BSN onleesbaar is op:

  • De informatie van het UWV. Het BSN vindt u rechtsboven of onderaan en wordt gebruikt als kenmerk.
  • Uw loonstrook.
  • Overige documenten van uw werkgever.

  Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dit overzicht afdrukken

  Stap 3

  Claim indienen

  U kunt uw claim op de volgende manieren indienen.

  Schriftelijk claim indienen
  Hieronder vindt u de knop naar het claimformulier. Print het uit en vul het helemaal in. Stuur het claimformulier en uw informatie uit stap 2 naar ons op.

  Ons adres is:
  BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen
  t.a.v. Afdeling Claims
  Postbus 4006
  4900 CA Oosterhout

  U kunt uw stukken ook inscannen en mailen naar: claims@bnpparibascardif.com.

  Claimformulier (.pdf)

   


  Telefonisch claim indienen
  Bent u niet in staat het claimformulier te printen? Bel ons dan gerust. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Ons telefoonnummer is 0800 48 64 860.

  Hebben wij alle informatie van u gekregen? Dan kunnen we beoordelen of u recht hebt op een uitkering.

  Stap 1

  U dient een claim voor arbeidsongeschiktheid in

  U bent arbeidsongeschikt geworden. Dit is heel vervelend voor u. U kunt hiervoor een claim bij ons indienen. Dat kan in de volgende situaties:

  • U hebt zich ziek gemeld bij uw werkgever.
  • U krijgt een uitkering van het UWV volgens de Ziektewet.
  • Het UWV heeft u gekeurd. U krijgt een WIA-uitkering.
  • U bent zelfstandig ondernemer. U bent zelf bij een arts of specialist geweest. U kunt niet meer (volledig) werken.

  Lees meer over arbeidsongeschiktheid in de brochure van het Verbond van Verzekeraars.

  Stap 2

  Stuur ons informatie

  Wij beoordelen of u recht hebt op een uitkering. Hiervoor hebben wij informatie nodig. U hebt de mogelijkheid om alles eenvoudig digitaal naar ons op te sturen. Zodat wij u nog sneller kunnen helpen. Wat hebben wij nodig?

  • Kopie identiteitsbewijs
  • Verslagen van uw gesprekken met de bedrijfsarts. Dit vraagt u op tijdens uw bezoek aan uw bedrijfsarts. Hij stuurt u de verslagen.
  • Uw laatste loonstrook.
  • Als u een uitkering krijgt volgens de Ziektewet: de brief waarin staat dat u een uitkering volgens de Ziektewet krijgt. Plus de laatste specificatie van uw uitkering.
  • Als u een WIA-uitkering krijgt: De brief waarin staat dat u een WIA-uitkering krijgt. In deze brief staat duidelijk uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Stuurt u ons ook het arbeidsdeskundige rapport en het medisch verslag van het UWV.
  • Een bankafschrift. Hierop staan duidelijk de naam en IBAN van de begunstigde.
  • Als u zelfstandig werkt: een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Twee machtigingen. Deze vindt u onder de volgende stap: stap 3.
  • Het claimformulier. Dit formulier vindt u onder stap 4.

  Belangrijk

  Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) ingevoerd. Hierdoor is de wet voor het verwerken van persoonsgegevens veranderd. Dit betekent dat uw Burgerservicenummer (BSN) niet leesbaar mag zijn op de informatie die u ons stuurt. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat uw BSN onleesbaar is op:

  • De informatie van het UWV. Het BSN vindt u rechtsboven of onderaan en wordt gebruikt als kenmerk.
  • Uw identiteitsbewijs.
  • Uw loonstrook.
  • De verslagen van uw bedrijfsarts.
  • Eventuele andere medische informatie van uw huisarts of specialist.

  Meer informatie over de Avg vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dit overzicht afdrukken

  Stap 3

  Vul de machtigingen in

  Hieronder vindt u links naar twee machtigingen. Wilt u deze machtigingen downloaden, uitprinten en helemaal invullen? Deze machtigingen kunt u meesturen met de informatie onder stap 2.

  Waarom hebben wij de machtigingen nodig?
  Hiermee geeft u ons toestemming om medische informatie bij uw arts en werkgever op te vragen.

  Bent u bij meerdere artsen onder behandeling (geweest) voor de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid?
  U dient voor al deze artsen een medische machtiging in te vullen. U zult in ieder geval één machtiging voor uw huisarts en één voor uw bedrijfsarts moeten invullen. Bent u in behandeling bij een andere arts, specialist of therapeut, bijv. in een ziekenhuis? Dan vult u per arts nog een machtigingsformulier in.

  Uw arts vragen wij alleen om informatie over de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever vragen wij:

  • Op welke datum hebt u zich ziek gemeld?
  • Wat is de reden van uw arbeidsongeschiktheid?
  • Hoe vaak en hoe lang hebt u zich ziek gemeld?


  Download hieronder de machtigingen

  Medische machtiging (.pdf)

  Machtiging werkgever (.pdf)

   

  Let op! Wij hebben de machtigingen nodig om uw claim in behandeling te nemen. Vult u deze helemaal in? Dan kunnen we uw claim sneller behandelen.

  Stap 4

  Claim indienen

  U kunt uw claim op de volgende manieren indienen.

  Schriftelijk claim indienen
  Hieronder vindt u de knop naar het claimformulier, print het uit en vul het helemaal in. Hebt u ervoor gekozen om de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering van uw belasting af te trekken? Vult u dan ook de loonheffingsverklaring in. Deze knop vindt u ook hieronder.

  Stuur het claimformulier, eventueel uw loonheffingsverklaring, uw informatie uit stap 2 en de machtigingen uit stap 3 naar ons op.

  Ons adres is:
  BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen
  t.a.v. Afdeling Medische Dienst
  Postbus 4006
  4900 CA Oosterhout

  U kunt uw stukken ook inscannen en mailen naar: medischedienst@bnpparibascardif.com.

  Claimformulier (.pdf)

  Loonheffingsverklaring (.pdf)

   

  Telefonisch claim indienen
  Bent u niet in staat het claimformulier te printen? Bel ons dan gerust. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Ons telefoonnummer is 0800 48 64 860.

  Hebben wij alle informatie van u gekregen? Dan kunnen we beoordelen of u recht hebt op een uitkering.

  Stap 1

  U dient een claim voor een overlijden in

  Uw partner of iemand uit uw familie / vriendenkring is pas geleden overleden. Onze oprechte deelneming. Had de overledene een overlijdensrisicoverzekering? Dan kunt u een claim indienen.

  Stap 2

  Stuur ons informatie

  Wij beoordelen of u recht hebt op een uitkering. Hiervoor hebben wij informatie nodig. U hebt de mogelijkheid om alles eenvoudig digitaal naar ons op te sturen. Zodat wij u nog sneller kunnen helpen. Wat hebben wij nodig?

  • Kopie identiteitsbewijs van de nabestaande.
  • Een kopie van de akte van overlijden.
  • Een kopie van de verklaring van erfrecht. U leest in de algemene verzekeringsvoorwaarden of we deze verklaring nodig hebben. Of vraag het na bij uw adviseur.
  • Het claimformulier. Dit formulier vindt u onder stap 3.
  • Een rekeningafschrift. Hierop staat de naam en IBAN van de nabestaande.

  Belangrijk

  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Hierdoor is de wet voor het verwerken van persoonsgegevens veranderd. Dit betekent dat wij een Burger Service Nummer (BSN) alleen mogen gebruiken om een uitkering over te maken. Hiervoor gebruiken wij de kopie van het identiteitsbewijs. Op alle andere informatie mag het BSN niet leesbaar zijn. Wilt u daar alstublieft voor zorgen? Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dit overzicht afdrukken

  Stap 3

  Claim indienen

  U kunt uw claim op de volgende manieren indienen.

  Schriftelijk claim indienen
  Hieronder vindt u de knop naar het claimformulier, print het uit en vul het helemaal in. Stuur het claimformulier en uw informatie uit stap 2 naar ons op.

  Ons adres is:
  BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen
  t.a.v. Afdeling Medische Dienst
  Postbus 4006
  4900 CA Oosterhout

  U kunt uw stukken ook inscannen en mailen naar: medischedienst@bnpparibascardif.com.

  Claimformulier (.pdf)

   

  Telefonisch claim indienen
  Bent u niet in staat het claimformulier te printen? Bel ons dan gerust. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Ons telefoonnummer 0800 48 64 860.

  Hebben wij alle informatie van u gekregen? Dan kunnen we beoordelen of u recht hebt op een uitkering.

 • Veelgestelde vragen bij het indienen van een claim
 • Stuur ons een vraag

Neem gratis contact met ons op Vragen?

Cookies

Als u cookies accepteert, kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie.

Wilt u cookies accepteren? Klik dan op 'Accepteren'. Wilt u dat niet? Klik dan op 'Enkel noodzakelijke cookies'.

Wilt u eerst meer lezen over cookies voordat u uw keuze maakt? Lees dan onze cookieverklaring.

Accepteren Enkel noodzakelijke cookies

Cookies