Wat geldt voor uw verzekering bij terrorisme?

Hebt u een verzekering bij ons? En hebt u hiervoor sinds 1 januari 2012 premie betaald? Dan gelden deze documenten van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme (NHT) voor u:

Deze documenten noemen wij in de algemene verzekeringsvoorwaarden. Dat doen we in het artikel 'Wat gebeurt er als ik schade heb door terrorisme?'.