VEELGESTELDE VRAGEN

Contentverzamelaar

Is een bankgarantie hetzelfde als een Garantiestelling?

Ja, bij beide wordt er een garantie afgegeven. Met beide garanties heeft de verkopende partij dezelfde zekerheid als de verkoop niet doorgaat. Alleen wordt een bankgarantie afgegeven door een bank en de Garantiestelling door bijvoorbeeld een verzekeraar.

Moet ik altijd een Garantiestelling afsluiten?

Nee, alleen als de verkopende partij vraagt om een waarborgsom. Meestal wordt er om 10% van de verkoopprijs gevraagd. Hiervoor kan eigen geld gebruikt worden, een Garantiestelling of een bankgarantie.

Hoelang duurt een Garantiestelling?

De periode waarvoor u een Garantiestelling nodig hebt staat beschreven in uw koopovereenkomst. U vraagt de Garantiestelling aan tot een maand na de afgesproken passeerdatum van de hypotheek. Hebt u meer tijd nodig? Neem dan contact met ons op met uw adviseur.

Kan ik de Garantiestelling verlengen?

Ja, dat kan. Hebt u tijdens de looptijd van de Garantiestelling meer tijd nodig? Bijvoorbeeld door vertraging met de bouw. Dan kunt u de Garantiestelling kosteloos tot een jaar verlengen. Hier kan uw adviseur u mee helpen.

Wanneer betaal ik de premie?

U betaalt de premie meestal via de notaris bij het passeren van de hypotheekakte. Uw notaris wordt hierover van tevoren geïnformeerd. Wordt de premie niet meegenomen bij het passeren van de hypotheek? Dan betaalt u de premie rechtstreeks aan ons.

Moet ik ook premie betalen als de koop niet doorgaat?

Ja, als de koop van het huis tijdens de looptijd van de Garantiestelling niet doorgaat, moet u toch premie betalen. Wij staan namelijk garant voor u. De verkopende partij kan via de notaris het garantiebedrag opeisen als u niet aan uw verplichtingen uit de koopovereenkomst kunt voldoen.

Alleen als u de Garantiestelling terugtrekt binnen twee werkdagen na acceptatie of vóór de ingangsdatum van de Garantiestelling, hoeft u geen premie te betalen. We hebben dan wel een bevestiging nodig van de notaris en de verkopers dat de koop ontbonden is. Uw adviseur kan u vertellen wat de ingangsdatum is van uw Garantiestelling.

Ik ontving een SMS om de Garantiestelling te ondertekenen maar ik vertrouw het niet.

U ontvangt via een SMS-bericht een code die u nodig hebt om het ondertekenverzoek voor uw Garantiestelling te openen. U ontvangt de code op het mobiele nummer dat u aan de adviseur hebt doorgegeven.

Meer informatie