Vraag & antwoord 

Contentverzamelaar

Wat is WIA?

Na twee jaar ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Dan komt u misschien in aanmerking voor een WIA-uitkering van het UWV. Een verzekerde moet namelijk voor minstens 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden door het UWV om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. En dat is niet altijd het geval. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Wilt u meer informatie?
Wilt u meer weten over de WIA? Bijvoorbeeld wanneer u een uitkering kunt aanvragen of hoe lang u een uitkering krijgt? Ga dan naar uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met uw bemiddelaar.

Wat is de premie van de Hypotheek Aflos Verzekering?

Uw premie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; onder andere van uw hypotheekbedrag, de rente en uw leeftijd. Wilt u weten hoe hoog de premie voor u is? Neemt u dan contact op met een financieel adviseur.

Is de premie van de Hypotheek Aflos Verzekering aftrekbaar voor mijn inkomstenbelasting?

Nee. De uitkering die u ontvangt is ook belastingvrij.

Hoe lang duurt mijn verzekering?

Uw verzekering begint op de datum waarop het eerste contract start. Dit is de startdatum die u op uw verzekeringsbewijs vindt. Daar vindt u ook de einddatum van het uitkeringsschema. Dat is de datum waarop uw laatste contract stopt.

Elk contract duurt twaalf maanden, met elk jaar een nieuw voorstel voor een nieuw contract tot maximaal de einddatum van het uitkeringsschema.

Wat staat er in het voorstel voor een nieuw contract?

In het voorstel voor een nieuw contract staat wat de premie en voorwaarden worden voor het nieuwe contract. Als er iets verandert, leggen wij uit waarom wij dat doen.

Kan het ook zo zijn dat de premie en/of de voorwaarden een aantal jaar gelijk blijven?

Ja, het kan zo zijn dat de voorwaarden en de premie gelijk blijven. Of dat wij de premie verlagen of verhogen. Wij willen u natuurlijk graag verzekerd houden. Grote wijzigingen proberen wij altijd te voorkomen. Als er iets verandert, leggen wij altijd uit waarom wij dat doen.

Welke veranderingen moet ik doorgeven?

De volgende veranderingen moet u (of na uw overlijden uw nabestaanden) direct aan ons melden:

 • U gaat verhuizen.
 • U krijgt een ander e-mailadres.
 • U hebt geen hypotheek meer.
 • U bent overleden.
 • U gaat met een arbeidscontract voor minder dan 16 uur per week werken, of u werkt niet meer in loondienst in Nederland. Dat doet u niet omdat u arbeidsongeschikt of werkloos bent, maar om een andere reden.
 • U gaat als zelfstandig ondernemer werken.
 • U gaat een ander beroep uitoefenen.
 • U gaat andere werkzaamheden uitoefenen.
 • U verblijft langer dan twee maanden in het buitenland.

Wij beoordelen dan of u de verzekering door kunt laten lopen.

In welke situaties mogen wij uw verzekering veranderen?

Wij mogen de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering veranderen. Dat mogen wij doen als wij een nieuw voorstel sturen. Verandert de wet- of regelgeving? En heeft dit direct gevolgen voor uw verzekering? Dan mogen wij voor een bepaalde groep verzekeringen of verzekeringnemers op elk moment en zo vaak als nodig is de maandpremie of verzekeringsvoorwaarden veranderen. Wij wachten dan niet tot het moment waarop wij u een nieuw voorstel sturen. Dat doen wij bijvoorbeeld als het UWV de WIA-keuring op een ander moment gaat doen. In de laatste twintig jaar is de wet gemiddeld eens in de zeven jaar veranderd. De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 2020 was de laatste grote verandering.

Veranderen wij de maandpremie of de verzekeringsvoorwaarden? Dan ontvangt u daarover eerst bericht van ons. U krijgt ons bericht minimaal twee maanden voor de datum waarop de wijziging ingaat. Hierin leest u:

 • Wat er is veranderd.
 • De reden voor de verandering.
Welke kenmerken van uw verzekering veranderen wij niet?

De volgende kenmerken van uw verzekering veranderen wij niet:

 • De vervaldatum van uw laatste verzekering.
 • Het uitkeringsschema voor arbeidsongeschiktheid dat staat op uw eerste verzekeringsbewijs.
 • De hoogte en het maximaal aantal uitkeringen voor werkloosheid.
 • Het document: 'Hoe gaan wij om met bestaande aandoeningen?'.
Wanneer kan ik een Hypotheek Aflos Verzekering afsluiten?

Zijn onderstaande zes kenmerken op u van toepassing? Dan kunt u de Hypotheek Aflos Verzekering afsluiten:

 • U bent minimaal 18 en maximaal 54 jaar oud.
 • U hebt een hypotheek met een resterende looptijd van minimaal 10 jaar.
 • U woont in Nederland.
 • U werkt in loondienst in Nederland met een arbeidscontract voor minimaal 16 uur in de week. En u bent verzekerd via de verplichte werknemersverzekeringen in Nederland.
 • Uw rente ligt tussen de 0,10% en 5,00%. (behalve bij een starterslening)
Wanneer kan ik een Hypotheek Aflos Verzekering niet afsluiten?

Is een van de onderstaande kenmerken op u van toepassing? Dan kunt u de Hypotheek Aflos Verzekering niet aanvragen:

 • U bent zelfstandig ondernemer.
 • U hebt een fysiek zwaar en/of risicovol beroep, zoals stukadoor, dakdekker of havenarbeider.
 • Uw BMI is lager dan 18 of hoger dan 32.
Wat heeft mijn BMI te maken met deze verzekering?

De verhouding tussen uw lengte en gewicht heeft invloed op uw gezondheid. En dus op de kans dat u arbeidsongeschikt kunt raken. Om de premie betaalbaar te houden, kunt u zich alleen verzekeren als uw BMI tussen de 18 en de 32 ligt.

Moet ik een contract voor onbepaalde tijd hebben om de Hypotheek Aflos Verzekering af te sluiten?

Nee, dat hoeft niet. Ook met een contract voor bepaalde tijd kunt u de Hypotheek Aflos Verzekering afsluiten.

Dit maakt wel uit als u een uitkering voor werkloosheid wilt aanvragen. Bij het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd ontvangt u geen werkloosheidsuitkering. Voor de uitkering van arbeidsongeschiktheid maakt dit niet uit.

Kan ik direct bij jullie een verzekering afsluiten?

Nee, dat is niet mogelijk. U kunt de Hypotheek Aflos Verzekering alleen afsluiten via een financieel adviseur.

Bij welke financieel adviseur kan ik terecht als ik een Hypotheek Aflos Verzekering wil afsluiten? Kan ik dat op jullie website vinden?
 • Contact met een adviseur

  Een onafhankelijk financieel adviseur kan u adviseren over het afsluiten van deze verzekering. Maak direct een afspraak met een adviseur bij u in de buurt.

  BNP Advisor Mini Search

  BNP Advisor Mini Search
 • Wijzer in geldzaken

  Wijzeringeldzaken.nl is de wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken. Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en ruim 40 partijen. Wijzer in geldzaken heeft voor verzekeringen onafhankelijke informatie beschikbaar. Bekijk het zelf op de website van Wijzer in Geldzaken.